Dopłaty

DHL Express dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom najlepszą usługę transportową. Dlatego nieustannie oferujemy dostawy do większej części świata, niż jakakolwiek inna firma.
Dopłata
Opis
Jak naliczamy opłatę
Koszt
Towary niebezpieczne
Materiały niebezpieczne
Transport towarów niebezpiecznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Materiały niebezpieczne
Dopłata jest naliczana za każdą przesyłkę, gdy transport przesyłek obejmuje obsługę substancji i towarów zaklasyfikowanych jako w pełni uregulowane zgodnie z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za Sztukę
387.00 PLN
Materiały niebezpieczne w ilościach wyłączonych
Transport materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych (EQ)
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Materiały niebezpieczne w ilościach wyłączonych
Ta dopłata stosowana jest gdy obsługa i transport przesyłek dotyczy substancji i towarów znajdujących się w ilościach wyłączonych zgodnie z przepisami IATA w sprawie towarów niebezpiecznych.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za Sztukę
23.00 PLN
Suchy lód UN1845
Kiedy potrzebujesz naprawdę niskiej temperatury
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Suchy lód UN1845
Dopłata jest stosowana, gdy transport przesyłek obejmuje obsługę suchego lodu UN1845 jako środka mrożącego do towarów innych niż niebezpieczne, takich jak próbki diagnostyczne.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za Sztukę
45.00 PLN
ID 8000 produkty konsumenckie
Opakowania zawierające perfumy i leki na receptę przeznaczone do sprzedaży detalicznej.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
ID 8000 produkty konsumenckie
Dopłata dotyczy przesyłek zawierających towary konsumpcyjne (takie jak perfumy, płyny po goleniu, aerozole, lakiery do paznokci i leki na receptę objęte przepisami sekcji IATA ID8000), które są pakowane w formie przeznaczonej do sprzedaży detalicznej i wysyłane do osób prywatnych. (B2C).

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za Sztukę
97.00 PLN
Wyłączenia ilościowe ADR
Transport drogowy towarów niebezpiecznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wyłączenia ilościowe ADR
Opłata ma zastosowanie, gdy całkowita ilość towarów niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach w jednostce transportowej np. samochodem dostawczym, ciężarowym czy przyczepą, przekracza limity ustalone przez ADR i określone dla transportu na podstawie przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ).

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
387.00 PLN
Towary Niebezpieczne w Ilościach Ograniczonych
Transport drogowy towarów niebezpiecznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Towary Niebezpieczne w Ilościach Ograniczonych

Dopłata jest naliczana od każdej przesyłki, dla której obsługa naziemna i transport wiążą się z procesowaniem substancji i towarów niebezpiecznych w ograniczonych ilościach. Proces musi odbywać się zgodnie z przepisami ADR, których respektowanie jest wymagane w przypadku transportu lotniczego.

Waga takich towarów niebezpiecznych jest ograniczona do nie więcej niż 30 kg na element, a przesyłki takie są przyjmowane wyłącznie od autoryzowanych nadawców.

 
Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
97.00 PLN
Baterie litowe (będące wyposażeniem) - litowo-jonowe PI 966, sekcja II, litowo-metalowe PI969, sekcja II
Transport baterii litowych będących wyposażeniem
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Baterie litowe (luzem) - litowo-jonowe PI 965, sekcja II, litowo-metalowe PI 968, sekcja II

Baterie litowo-jonowe PI 966, Sekcja II

W przypadku akumulatorów litowo-jonowych z wyposażeniem zostanie naliczona dopłata. Opakowania muszą być zgodne z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 966, Sekcja II i są akceptowane tylko od zatwierdzonych nadawców.

Baterie litowo-metalowe PI969, Sekcja II

W przypadku akumulatorów litowych z wyposażeniem zostanie naliczona dopłata. Opakowania muszą być zgodne z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 969, Sekcja II i są akceptowane tylko od zatwierdzonych nadawców.

Za Sztukę
23.00 PLN
Baterie litowe (będące wyposażeniem) - litowo-jonowe PI 967, sekcja II, litowo-metalowe PI970, sekcja II
Transport baterii litowych będących wyposażeniem
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Baterie litowe (będące wyposażeniem) - litowo-jonowe PI 966, sekcja II, litowo-metalowe PI969, sekcja II

Baterie litowo-jonowe PI 967, sekcja II.

Przesyłki zawierające baterie litowo-jonowe w sprzęcie są przyjmowane wyłącznie zgodnie z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 967, sekcja II.

Baterie litowo-metalowe PI970, sekcja II

Przesyłki zawierające baterie litowo-metalowe w urządzeniach przyjmowane są wyłącznie zgodnie z odpowiednią Instrukcją Pakowania IATA 970, Sekcja II.

DHL zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesyłek, o których wiadomo lub podejrzewa się, że zawierają wadliwe lub uszkodzone baterie.

Za przesyłkę
Usługa bezpłatna
Materiały Biologiczne
Transport substancji biologicznych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Materiały Biologiczne
Przesyłki zawierające substancje biologiczne kategorii B (UN3373) lub organizmy zmodyfikowane genetycznie zgodnie z normą UN3245 są przyjmowane wyłącznie przy wyborze usługi DHL MEDICAL EXPRESS.

Usługa wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy.
Za przesyłkę
Usługa bezpłatna
Tereny odległe
Dostawa na Tereny Odległe
Transport do terenów odległych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Dostawa na Tereny Odległe
Dopłata obowiązuje, gdy przesyłka jest dostarczana do miejsca, które jest odległe, lub trudne do obsłużenia.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za przesyłkę
97.00 PLN minimum lub 2.20 PLN za kg
Odbiór z terenu odległego
Import przesyłek odbieranych z terenów odległych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Odbiór z terenu odległego
Dopłata obowiązuje, gdy przesyłka importowa jest odbierana z miejsca, odległego, lub trudnego do obsłużenia.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za przesyłkę
97.00 PLN minimum lub 2.20 PLN za kg
Usługi bezpieczeństwa
Podwyższone ryzyko
Kraje, w których DHL działa w warunkach podwyższonego ryzyka.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Podwyższone ryzyko
Dopłata ma miejsce, kiedy krajem docelowym dla przesyłki są miejsca o podwyższonym ryzyku, takie jak tereny znajdujące się w stanie wojny, na których panują niepokoje społeczne, bądź istnieje zagrożenie terrorystyczne.
 
Kraje, których to dotyczy (temat do zmian): Afganistan, Irak, Libia, Somalia, Mali, Niger, Sudan, Syria, Ukrainy i Jemen
Za przesyłkę
90.00 PLN
Ograniczone destynacje
Transport w zgodzie z restrykcjami handlowymi
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ograniczone destynacje
Dodatkowa opłata obowiązuje w przypadku wysyłki do lub importu z kraju docelowego, który podlega określonym ograniczeniom handlowym nałożonym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
 
Kraje, których to dotyczy (temat do zmian): Republika Środkowej Afryki, Kongo, Republika Demokratyczna, Iran, Irak, Korea Pólnocna, Libia, Somalia, Syria i Jemen
 
Kraje podlegające przepisom krajowym (temat do zmian): Afganistan, Białoruś, Liban, Myanmar (Brima), Rosja, Zimbabwe
Za przesyłkę
145.00 PLN
Korekta danych
Korekta adresu
Naszym priorytetem jest dostarczenie Twojej przesyłki do właściwych rąk
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Korekta adresu
Stała dopłata naliczana za przesyłkę, gdy podany przez nadawcę adres docelowy jest niekompletny, nieaktualny lub nieprawidłowy, co uniemożliwia dostarczenie przesyłki przez DHL. DHL wyszukuje i ustala prawidłowy adres w celu przeprowadzenia dostawy.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Wprowadzenie Danych
Zaletą scentralizowania danych są dostarczane na czas przesyłki
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wprowadzenie Danych
Dopłata jest doliczana do każdej przesyłki wysyłanej z nieelektronicznymi, papierowymi listami przewozowymi. Korzystanie z elektronicznej dokumentacji wysyłkowej nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
Za przesyłkę
23.00 PLN
Dodatkowy handling
Element przekraczający wagę
Elementy przesyłki przekraczające 70kg
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Element przekraczający wagę
Stała dopłata jest nakładana na każdy element, w tym na paletę, który przekracza wagę właściwą, lub wolumetryczną 70 kg.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za Sztukę
436.00 PLN
Przesyłka ponad gabarytowa
Duże elementy przekraczające 120 cm
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Przesyłka ponad gabarytowa

Ta stała dopłata dotyczy każdego elementu, w tym palety, o pojedynczym wymiarze powyżej 120 cm.

Nie dotyczy elementów podlegająych już dopłacie za przekroczenie wagi.

 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za Sztukę
242.00 PLN
Paleta niepiętrowalna
Transport palet niepiętrowalnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Paleta niepiętrowalna
Na prośbę nadawcy lub ze względu na kształt, zawartość lub opakowanie towarów na palecie naliczana jest stała dopłata do każdej transportowanej palety, której nie można piętrować.
 
Dotyczy przesyłek krajowych i międzynarodowych.
Za paletę
1210.00 PLN
Dopłaty Tymczasowe
Sytuacje nadzwyczajne
Zachowanie ciągłości serwisu w sytuacjach nadzwyczajnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Sytuacje nadzwyczajne
Dopłata tymczasowa, która pozwala nam pokryć wzrost kosztów operacyjnych spowodowany nagłymi sytuacjami poza kontrolą DHL. Zmiana dynamiki rynku i dostępności tras lotniczych znajduje odzwierciedlenie w regularnych korektach cen.
Szczyt paczkowy
Dotyczy przesyłek w Szczycie paczkowym.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Szczyt paczkowy
Szczyt paczkowy jest ustalany przez DHL według własnego uznania, ale może obejmować okres dużego zapotrzebowania na usługi wysyłkowe lub okres o wysokich kosztach operacyjnych. Szczegóły dotyczące dopłaty w okresie szczytowym będą podawane z wyprzedzeniem i mogą ulec zmianie z 8-dniowym wyprzedzeniem wraz z informacją o przyczynie.

do ustalenia

do ustalenia

Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest co miesiąc obniżana lub podwyższana.
Międzynarodowe usługi Time Definite oraz Day Definite
Miesiąc
Dopłaty
lipiec 2023
24.25%
czerwiec 2023
25.75%
maj 2023
28.25%
Więcej o opłacie paliwowej
Pokaż mniej
Opłata Paliwowa dla Międzynarodowe usługi Time Definite oraz Day Definite oparta jest na średniej cenie nafty/paliwa lotniczego US Gulf Coast (USGC) publikowanej przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych.
Opłata Paliwowa dla Regional Day Definite services odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego na rynku danym miesiącu. Opłata ta jest powiązana z ceną detaliczną oleju napędowego w danym miesiącu zawierającą podatki i opłaty. W Europie ceny te są monitorowane przez Europejską Komisje ds. Energii i Transportu i publikowane w Oil Bulletin.
DHL stosuje dwu miesięczne opóźnienie w wyliczeniu wskaźnika. Dla przykładu, średnia cena paliwa w styczniu używana będzie do określenia opłaty paliwowej w marcu. Wynika to z cyklu udostępniania cen.
Się oplata paliwową stosuje to wszystkich opłat związanych z transportem w przypadku usług podstawowych, usług terminowych, usług dodatkowych oraz wybranych dopłat:
 • Doręczenie w sobotę
 • Odbiór w sobotę
 • Podwyższone ryzyko
 • Sytuacje nadzwyczajne
 • Dostawa na Tereny Odległe
 • Odbiór z terenu odległego
 • Dedykowany odbiór
 • Dedykowana dostawa
 • Adres zamieszkania
 • Element przekraczający wagę
 • Przesyłka ponad gabarytowa
 • Paleta niepiętrowalna
DHL Express zastrzega sobie prawo do zmiany indeksu opłaty paliwowej z lub bez informowania o tym. Wysokość i aktualność opłaty zależy od uznania DHL.
DHL Aktualny Indeks Paliwa
Pokaż mniej
Co najmniej
Lecz mniej niż
Dopłata
$2.05
$2.08
23.25%
$2.08
$2.11
23.50%
$2.11
$2.14
23.75%
$2.14
$2.17
24.00%
$2.17
$2.20
24.25%
$2.20
$2.23
24.50%
$2.23
$2.26
24.75%
$2.26
$2.29
25.00%
$2.29
$2.32
25.25%
$2.32
$2.35
25.50%
$2.35
$2.38
25.75%
$2.38
$2.41
26.00%
$2.41
$2.44
26.25%
$2.44
$2.47
26.50%
$2.47
$2.50
26.75%
$2.50
$2.53
27.00%
$2.53
$2.56
27.25%
$2.56
$2.59
27.50%
$2.59
$2.62
27.75%
$2.62
$2.65
28.00%
$2.65
$2.68
28.25%
$2.68
$2.71
28.50%
$2.71
$2.74
28.75%
$2.74
$2.77
29.00%
$2.77
$2.80
29.25%
$2.80
$2.83
29.50%
$2.83
$2.86
29.75%
$2.86
$2.89
30.00%
$2.89
$2.92
30.25%
$2.92
$2.95
30.50%
$2.95
$2.98
30.75%
$2.98
$3.01
31.00%
$3.01
$3.04
31.25%
$3.04
$3.07
31.50%
$3.07
$3.10
31.75%
$3.10
$3.13
32.00%
$3.13
$3.16
32.25%
$3.16
$3.19
32.50%
$3.19
$3.22
32.75%
$3.22
$3.25
33.00%
$3.25
$3.28
33.25%
$3.28
$3.31
33.50%
$3.31
$3.34
33.75%
$3.34
$3.37
34.00%
$3.37
$3.40
34.25%
$3.40
$3.43
34.50%
$3.43
$3.46
34.75%
$3.46
$3.49
35.00%
$3.49
$3.52
35.25%
$3.52
$3.55
35.50%
$3.55
$3.58
35.75%
$3.58
$3.61
36.00%
$3.61
$3.64
36.25%
$3.64
$3.67
36.50%
$3.67
$3.70
36.75%
$3.70
$3.73
37.00%
$3.73
$3.76
37.25%
$3.76
$3.79
37.50%
$3.79
$3.82
37.75%
$3.82
$3.85
38.00%
$3.85
$3.88
38.25%
$3.88
$3.91
38.50%
$3.91
$3.94
38.75%
$3.94
$3.97
39.00%
$3.97
$4.00
39.25%
Powrót do góry