Dopłata za sytuacje nadzwyczajne

Aktualizuj – kwiecień 1, 2024
Jest to tymczasowa dopłata na pokrycie wzrostu kosztów operacyjnych w związku z sytuacją nadzwyczajną, na którą DHL nie ma wpływu. Obejmuje to (między innymi) zmiany w dynamice rynku i dostępności przepustowości lotniczej. Będziemy nadal oceniać i dostosowywać tę dopłatę w miarę ewolucji warunków rynkowych w czasie trwania sytuacji nadzwyczajnej.
  • Obowiązująca od 1 kwiecień 2024 dopłata za sytuacje nadzwyczajne zostaje zawieszona
  • Zawieszenie dotyczy wszystkich krajów pochodzenia do wszystkich miejsc przeznaczenia i wszystkich produktów
DHL zastrzega sobie prawo do ponownej aktywacji dopłaty za sytuacje nadzwyczajne. Zarówno wysokość, jak i czas trwania dopłaty zostaną określone według wyłącznego uznania DHL.
Aktualizacje dotyczące serwisu
Aktualizacje dotyczące serwisu
Będziemy informować klientów o istotnych zmianach w naszej ofercie usług (np. ograniczeniach władz lokalnych i wpływie na czas tranzytu).
Zmiany statusu i aktualizacje kraju dla dopłaty za sytuacje nadzwyczajne są dostarczane w razie potrzeby.
Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem handlowym.
Powrót do góry