Usługi Celne

DHL Express posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu odpraw celnych na całym świecie. Wiemy, że szybki i efektywny proces odprawy celnej, pozwoli Twoim przesyłkom szybciej dotrzeć do celu. Dostarczamy szereg ustandaryzowanych usług, które skutecznie wspierają proces odprawy celnej.
Usługi Celne
Opis
Jak naliczamy opłatę
Koszt
Usługi agencji celnej
Tymczasowy import eksport
Zleć DHL zorganizowanie importu, bądź eksportu tymczasowego
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Tymczasowy import eksport
Na życzenie klienta DHL zorganizuje tymczasowy eksport, a następnie import Twoich towarów. Zazwyczaj dotyczy to towarów nie poddanych obróbce lub półproduktów, które są czasowo eksportowane, a następnie ponownie importowane do kraju trzeciego lub strefy wolnego handlu w celu zwiększenia wartości dodanej.
Za przesyłkę
177.00 PLN
Deklaracja eksportowa
Eksportowane towary zostają poddane dodatkowej kontroli
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Deklaracja eksportowa

Ma zastosowanie w krajach, w których wymagane jest zgłoszenie eksportowe dla wysyłek zawierających towary wymagające kontroli lub przekraczające pewien próg wartości lub wagi.

W zależności od kraju pochodzenia, nadawcy, którzy składają deklarację przez Internet, mogą uniknąć pojawiającej się lokalnie opłaty.

Za przesyłkę
45.00 PLN
Tranzyt Celny
Transport pod dozorem celnym
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Tranzyt Celny
Transport pod dozorem celnym ma zastosowanie zarówno w przypadku eksportu, jak i importu przesyłek, zawsze, kiedy DHL musi zgłosić, otworzyć, bądź procesować przesyłke każdego rodzaju transportu pod nadzorem celnym
Za przesyłkę
200.00 PLN
Multiline Entry
Importowanie przesyłek zawierających wiele artykułów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Multiline Entry
Opłaty stosuje się, gdy w odprawie celnej zarejestrowanych jest więcej niż 5 pozycji, zwierających na przykład różne artykuły lub różne kraje pochodzenia.
Per Line
22.00 PLN
Pozwolenie na odprawę
Wstrzymanie w oczekiwaniu na instrukcje dotyczące odprawy.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pozwolenie na odprawę
Klienci biznesowi mogą zwrócić się do DHL z prośbą o proaktywne przechwytywanie ich przesyłek przychodzących i poprosić o wyznaczenie osoby kontaktowej w celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących odprawy.  Usługa wymaga sporządzenia umowy.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Preferencyjne pochodzenie
Korzystaj z preferencyjnego cła
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Preferencyjne pochodzenie
DHL może pomóc w przygotowaniu lub dostarczeniu świadectwa pochodzenia lub innych podobnych formularzy w celu poświadczenia, że towary w określonej przesyłce wywozowej zostały wyprodukowane, wytworzone lub przetworzone w określonym kraju, co pozwala na ubieganie się o preferencyjne stawki celne w miejscu przeznaczenia. Typowymi przykładami są EUR1, formularz A lub ATR1.
Za przesyłkę
22.00 PLN
Customs Process
Formalna odprawa celna
Odprawy niestandardowe i przesyłek o wysokiej wartości
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Formalna odprawa celna
Ma zastosowanie, gdy towary są wyłączone z standardowych procedur odprawy celnej ze względu na wartość lub wagę przekraczającą formalny próg wejścia ustalony przez docelowe organy celne lub z powodu innych wymogów prawnych, takich jak kody taryfowe. Dotyczy również formalnej odprawy celnej dokonywanej przez pośredników DHL w krajach, w których DHL nie może świadczyć takich usług lub prowadzić działalności jako licencjonowany broker.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Bonded Storage
Kiedy przesyłka nie może zostać zwolniona przez agencję celną.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Bonded Storage

Opłaty magazynowe zostają naliczone, gdy przesyłka nie może być zwolniona przez organy celne z powodu niedokładnie sporządzonej, bądź niepełnej dokumentacji.

Opłaty wchodzą w życie po upływie trzech dni kalendarzowych od daty przybycia przesyłki lub powiadomienia brokera, w zależności od tego, co nastąpi później. Opłata dotyczy płatnika cła i podatku.

Za kliogram
Per Day
After 3 Calendar Days
22.00 PLN za przesyłkę za dzień i 0.44 PLN za kg za dzień
Korekta danych do odprawy
Gdy dane potrzebne do odprawy celnej wymagają korekty.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Korekta danych do odprawy
Dopłata pojawia się w przypadku, gdy zadeklarowana wartość celna przesyłki wymaga modyfikacji przed lub w trakcie procesu odprawy celnej.
Za przesyłkę
220.00 PLN
Permits and Licenses
Ułatwiamy proces składania wniosków licencyjnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Permits and Licenses
Aby przyspieszyć import wybranych regulowanych towarów, takich jak wyroby medyczne, farmaceutyki, monitory komputerowe, laserowe odtwarzacze CD, kosmetyki, okulary, żywność i produkty spożywcze, DHL jest zobowiązany do przedstawienia określonych informacji w celu uzyskania wymaganych zezwoleń lub licencji importowych. Opłata dotyczy płatnika cła i podatków.
Za przesyłkę
87.00 PLN plus cost of certificate
Wsparcie agencji celnej
Wydatek
Przyspiesz odprawę celną, dzięki umowie o wpłacie środków
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wydatek
Na podstawie umowy DHL przyspieszy proces odprawy celnej, dokonując szybkiej zapłaty należności celnych i podatkowych związanych z przesyłką, podczas gdy płatność przez odbiorcę zostaje odroczona do wcześniej ustalonego umową terminu.
Za przesyłkę
2.5% wartości opłat celnopodatkowych, nie mniej niż 69.00 PLN
Płatność z góry
DHL przyspiesza opłatę ceł i podatków
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Płatność z góry
DHL przyspiesza proces odprawy celnej, płacąc z góry wymagane cła, podatki i inne opłaty ustawowe w imieniu importerów, z którymi DHL nie ma umowy o wypłacie środków, zazwyczaj osób prywatnych. Opłata ta opiera się na kredycie zaliczkowym lub gwarantowanym i podlega standardowemu minimum.
Za przesyłkę
2.5% wartości opłat celnopodatkowych, nie mniej niż 69.00 PLN
Powiadomienie Brokera
Wyznacz wybranego przez siebie brokera
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Powiadomienie Brokera
Na życzenie klienta DHL dostarczy niezbędne dokumenty wyznaczonemu przez niego brokerowi w celu przeprowadzenia odprawy celnej importu i wznowienia dostawy do miejsca przeznaczenia po jej zakończeniu.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Przekazanie do brokera
Przesyłka odprawiona i dostarczona przez wybranego przez Ciebie brokera.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Przekazanie do brokera
Na życzenie importerów DHL przekaże przesyłkę i związaną z nią dokumentację celną wyznaczonemu przez klienta brokerowi do odprawy i ostatecznej dostawy.
Za przesyłkę
177.00 PLN
Back to Top