Usługi Celne

DHL Express posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu odpraw celnych na całym świecie. Wiemy, że szybki i efektywny proces odprawy celnej, pozwoli Twoim przesyłkom szybciej dotrzeć do celu. Dostarczamy szereg ustandaryzowanych usług, które skutecznie wspierają proces odprawy celnej.
Usługi Celne
Opis
Jak naliczamy opłatę
Koszt
Usługi agencji celnej
Deklaracja eksportowa
Eksportowane towary zostają poddane dodatkowej kontroli
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Deklaracja eksportowa

Ma zastosowanie w krajach, w których wymagane jest zgłoszenie eksportowe dla wysyłek zawierających towary wymagające kontroli lub przekraczające pewien próg wartości lub wagi.

W zależności od kraju pochodzenia, nadawcy, którzy składają deklarację przez Internet, mogą uniknąć pojawiającej się lokalnie opłaty.

Za przesyłkę
45.00 PLN
Tranzyt Celny
Transport pod dozorem celnym
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Tranzyt Celny
Transport pod dozorem celnym ma zastosowanie zarówno w przypadku eksportu, jak i importu przesyłek, zawsze, kiedy DHL musi zgłosić, otworzyć, bądź procesować przesyłke każdego rodzaju transportu pod nadzorem celnym
Za przesyłkę
203.00 PLN
Odprawa wielu pozycji
Importowanie przesyłek zawierających wiele artykułów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Odprawa wielu pozycji
Opłaty stosuje się, gdy w odprawie celnej zarejestrowanych jest więcej niż 5 pozycji, zwierających na przykład różne artykuły lub różne kraje pochodzenia.
Za pozycję
23.00 PLN
Pozwolenie na odprawę
Wstrzymanie w oczekiwaniu na instrukcje dotyczące odprawy.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pozwolenie na odprawę
Klienci biznesowi mogą zwrócić się do DHL z prośbą o proaktywne przechwytywanie ich przesyłek przychodzących i poprosić o wyznaczenie osoby kontaktowej w celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących odprawy.  Usługa wymaga sporządzenia umowy.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Preferencyjne pochodzenie
Korzystaj z preferencyjnego cła
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Preferencyjne pochodzenie
DHL może pomóc w przygotowaniu lub dostarczeniu świadectwa pochodzenia lub innych podobnych formularzy w celu poświadczenia, że towary w określonej przesyłce wywozowej zostały wyprodukowane, wytworzone lub przetworzone w określonym kraju, co pozwala na ubieganie się o preferencyjne stawki celne w miejscu przeznaczenia. Typowymi przykładami są EUR1, formularz A lub ATR1.
Za przesyłkę
23.00 PLN
Proces celny
Nierutynowa odprawa celna
Towary wyłączone z odprawy standardowej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Nierutynowa odprawa celna
Stosowana w wybranych krajach przy przywozie towarów, dla których łączna deklarowana wartość lub ciężar przekracza ustalone przez docelowy Urząd Celny wartości lub z powodu innych wymogów regulacyjnych gdzie towary nie są objęte standardowymi procedurami dotyczącymi zbiorczych odpraw i wymagają indywidualnego zgłoszenia. DHL Express zastosuje opłatę także w sytuacji, gdy Klient zażąda odprawy indywidualnej w przypadku, kiedy przesyłka kwalifikuje się do odprawy na zgłoszeniu zbiorczym.
Za przesyłkę
45 PLN
Magazynowanie
Kiedy przesyłka nie może zostać zwolniona przez agencję celną.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Magazynowanie

Opłaty magazynowe zostają naliczone, gdy przesyłka nie może być zwolniona przez organy celne z powodu niedokładnie sporządzonej, bądź niepełnej dokumentacji.

Opłaty wchodzą w życie po upływie trzech dni kalendarzowych od daty przybycia przesyłki lub powiadomienia brokera, w zależności od tego, co nastąpi później. Opłata dotyczy płatnika cła i podatku.

Za przesyłkę
Za dzień
Po 3 dniach kalendarzowych
23.00 PLN za przesyłkę za dzień i 0.45 PLN za kg za dzień
Korekta danych do odprawy
Gdy dane potrzebne do odprawy celnej wymagają korekty.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Korekta danych do odprawy
Dopłata pojawia się w przypadku, gdy zadeklarowana wartość celna przesyłki wymaga modyfikacji przed lub w trakcie procesu odprawy celnej.
Za przesyłkę
226.00 PLN
Pozwolenia i licencje
Ułatwiamy proces składania wniosków licencyjnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pozwolenia i licencje
Aby przyspieszyć import wybranych regulowanych towarów, takich jak wyroby medyczne, farmaceutyki, monitory komputerowe, laserowe odtwarzacze CD, kosmetyki, okulary, żywność i produkty spożywcze, DHL jest zobowiązany do przedstawienia określonych informacji w celu uzyskania wymaganych zezwoleń lub licencji importowych. Opłata dotyczy płatnika cła i podatków.
Za przesyłkę
90.00 PLN
Rewizja wstępna przesyłki
Kiedy służby celne muszą przeprowadzić inspekcję zapakowanych towarów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Rewizja wstępna przesyłki
Dotyczy przesyłek wskazanych do fizycznej kontroli przez organy celne.
Za przesyłkę
90 PLN
Wsparcie agencji celnej
Cła i podatki Importer (Dawniej Wydatek)
Opłaty celne mogą być naliczane na konto DHL w miejscu przeznaczenia.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Cła i podatki Importer
Na rzecz Klienta DHL dokonuje odprawy celnej przesyłki w miejscu przeznaczenia i wystawi fakturę za wszelkie należne cła importowe, podatki i opłaty regulacyjne. Płatnikowi zostanie naliczona dodatkowa opłata w oparciu o stawkę ryczałtową lub procent opłat celno-podatkowych.
Za przesyłkę
69.00 PLN minimum lub 2,5% opłat celno-podatkowych
Powiadomienie Brokera
Wyznacz wybranego przez siebie brokera
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Powiadomienie Brokera

Na wniosek importera DHL dostarczy niezbędne dokumenty do wyznaczonego przez klienta brokera w celu przeprowadzenia odprawy importowej. Po dokonaniu odprawy celnej DHL Express dostarczy przesyłkę do miejsca przeznaczenia.

DHL nie ponosi w odpowiedzialności za terminowość zgłoszenia w urzędzie celnym ani za zwolnienie przesyłki w tym przypadku.

Za przesyłkę
45.00 PLN
Przekazanie do brokera
Przesyłka odprawiona i dostarczona przez wybranego przez Ciebie brokera.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Przekazanie do brokera
Na życzenie importerów DHL przekaże przesyłkę i związaną z nią dokumentację celną wyznaczonemu przez klienta brokerowi do odprawy i ostatecznej dostawy.
Za przesyłkę
180.00 PLN
More About Customs Services
More About Customs Services
  • DHL dokona przedpłaty i obciąży zwrotem kosztów za wymagane przepisami certyfikaty.
Powrót do góry