DHL EDI Solutions

Các giài pháp DHL EDI là gì?

Các giải pháp DHL EDI là những giải pháp Trao đổi Dữ liệu Điện tử được thiết kế cho khối lượng hàng lớn và hoạt động logistics nhiều vị trí, với các quy trình gửi hàng hợp nhất hoàn toàn vào việc kinh doanh toàn cầu hiện hữu của bạn. Là những giải pháp hết sức tiên tiến và hoàn toàn đáp ứng theo nhu cầu, giúp bạn nhập thông tin gửi hàng có liên quan thông qua giao dịch điện tử trực tiếp vào hệ thống của bạn--từ chi tiết chuyến hàng và chi tiết chuyển phát hàng đến dữ liệu tính cước.
Những tính năng đó là gì?
 • Tuỳ chỉnh để thích hợp với thực hiện quy trình và nhu cầu quản lý
 • Giao thức theo tiêu chuẩn công nghiệp và định dạng đa tập tin (Edifact, ANSIX12, RossettaNet, XML, flat files)
 • Trao đổi thông tin an toàn và dữ liệu kiểm toán
 • Nhập thông tin tình trạng chuyến hàng vào hệ thống sẵn có của bạn
 • Duy nhất một nơi liên hệ cho thông tin toàn cầu
Thêm Về chúng tôi DHL EDI Solutions
Thêm Về chúng tôi DHL EDI Solutions

Lợi ích khi sử dụng DHL EDI
 • Giảm chi phí hoạt động
 • Giảm sai sót liên quan đến nhập dữ liệu bằng tay
 • Thay thế giấy tờ và các giao dịch thông thường bằng chuyển giao điện tử
 • Cải thiện giám soát hàng tồn kho
 • Thông tin được trao đổi nhanh chóng và gần thời gian thực
Yêu cầu kỹ thuật
 • Đa dạng các giao thức như: HTTP, HTTPS, SFTP, AS2, MQ v.v…
 • Tuỳ chọn kết nối đa dạng được hỗ trợ qua môi trường truy cập từ xa
 • Internet, Mạng giá trị gia tăng (VAN), X.400, X.25, v.v...
 • Sử dụng phần cứng và phần mềm của chính khách hàng
Dịch vụ có sẵn:
 • Xử lý chuyến hàng - đăng ký chi tiết chuyến hàng trong mạng lưới DHL
 • Yêu cầu nhận hàng gửi - Lên lịch hẹn nhân viên DHL đến lấy hàng
 • Dò tìm - Thu nhận chi tiết chuyến hàng và tìm kiếm lô hàng bằng cách lọc theo Vận đơn, Biển số xe, hoặc Số tham chiếu và Số tài khoản
 • Hóa đơn thanh toán - Thu thập hóa đơn với lô hàng và các khoản phí khác
 • Tạo nhãn gửi hàng và Hóa đơn Thương mại
 • Cung cấp dữ liệu hóa đơn thương mại và Hình ảnh tài liệu (Hóa đơn hải quan điện tử)
 • Bằng chứng giao hàng và chủ động theo dõi/báo cáo thông tin ở dạng điện tử
 • Những dịch vụ tiêu chuẩn ngành khác - vui lòng hỏi ý kiến bộ phận bán hàng DHL
Định dạng có sẵn:
 • ANSI
 • EDIFact
 • RosettaNet
 • Định dạng thuộc sở hữu của DHL (FFTIN, FFRMIN)
 • Định dạng tin nhắn thiết kế riêng (CSV, XML)
Định ước truyền thông có sẵ:
 • SFTP
 • AS2 (định ước ưa thích)
 • HTTP
 • Dịch vụ Web – vui lòng hỏi ý kiến bộ phận bán hàng DHL
 • MQ - Gửi và truyền tin
Kết nối có sẵn:
 • Internet
 • Mạng giá trị gia tăng (VAN), X.400, X.25, v.v…
Nhân viên kinh doanh
Giải pháp Quản lý lô hàng
DHL Express cung cấp nhiều lựa chọn linh hoạt - từ các công cụ trực tuyến và phần mềm hỗ trợ cho đến những giải pháp kinh doanh chuyên biệt được tích hợp một cách toàn diện.
Trở lên đầu trang