Privacy Notice

Thông báo về Quyền riêng tư
 

DHL rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách trong suốt quá trình sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Dưới đây là các chi tiết về cách DHL Express thu thập thông tin cá nhân của Quý khách khi truy cập trang web của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng các thông tin này.

Giải pháp giao hàng điện tử
Đóng
Giải pháp giao hàng điện tử


Giải pháp giao hàng điện tử bao gồm nhưng không giới hạn bởi: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Loại dữ liệu

 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Người gửi
 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Ngưởi nhận
 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Người thanh toán
 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Người yêu cầu
 • Nếu phù hợp, Tax ID của Người gửi               
 • Nếu phù hợp, Tax ID của Ngưởi nhận
 • Nếu phù hợp, Dữ liệu cần có cho quá trình xử lý thông quan
 • Nếu phù hợp, Payment Details

Mục đích và cơ sở pháp lí của việc xử lí

Dữ liệu được xử lí chủ yếu để thực hiện hợp đồng tuân theo điều 6 (1) (b) của GDPR.
Căn cứ theo điều 6 (1) (c) GDPR, việc xử lí cũng được thực hiện để tuân thủ các yêu cầu pháp lí, vd: trong trường hợp có nghĩa vụ tiết lộ với nhà chức trách điều tra.

Cuối cùng, việc xử lí cũng được thực hiện đối với các lí do được liệt kê dưới đây, dựa trên mối quan tâm hợp pháp tuân theo điều 6 (1) (f) của GDPR:

 • là một phần trong yêu cầu về bảo mật của chúng tôi (v.d., trong việc nhận dạng tội phạm),
 • cho việc biên soạn thống kê,
 • nhằm mục đích đảm bảo chất lượng, tối ưu quá trình và lên kế hoạch chắc chắn cho quá trình.

Người quản lí dữ liệu phải có một mối quan tâm hợp pháp trong việc xử lí dữ liệu nhằm mục đích liên lạc với những người mà gần đây đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của khách hàng của chúng tôi, đảm bảo một qui trình trơn tru và/hoặc liên tục cải thiện những sản phẩm và dịch vụ. Không có xung đột về sự quan tâm hợp pháp do sự xâm nhập của việc xử lí được giữ ở mức thấp nhất, v.d: sử dụng tên giả.

người nhận hoặc các thể loại người nhận

a) Hành động công khai thông tin được thực hiện cho các công ty liên quan tới việc cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh
b) Hành động công khai thông tin được thực hiện như là một phần của qui định pháp luật (v.d: thông báo với các nhà chức trách điều tra)

Vận chuyển tới một đất nước thứ 3 (v.d: dữ liệu được truyền tới một đất nước ngoài Vùng Kinh tế Châu Âu (EEA))

a) Dữ liệu của Quý khách sẽ được xử lí ở một đất nước thứ ba căn cứ vào việc đồng ý của Quý khách qua hợp đồng vận chuyển hàng hóa (v.d: vận chuyển một món đồ tới đất nước thứ ba).
b) Một nhà cung cấp nội bộ theo nhóm có thể được ủy nhiệm để cung cấp các dịch vụ IT hoặc dịch vụ khác theo Qui Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập
Đóng
Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập


Việc thu thập các hình ảnh về giấy tờ nhận dạng được cấp bởi nhà chức trách (v.d. hộ chiếu, bằng lái xe)

Loại dữ liệu

 • Tên, Địa chỉ, của Người gửi
 • Tên, Địa chỉ, của Ngưởi nhận
 • Tên, Địa chỉ, của Người thanh toán
 • Tên, Địa chỉ, của Người yêu cầu
 • Số nhận dạng (v.d: số hộ chiếu, số chứng minh thư), của Người gửi
 • Số nhận dạng (v.d: số hộ chiếu, số chứng minh thư), của Ngưởi nhận
 • Số nhận dạng (v.d: số hộ chiếu, số chứng minh thư), của Người thanh toán
 • Số nhận dạng (v.d: số hộ chiếu, số chứng minh thư), của Người yêu cầu
 • Ngày Tháng Năm sinh, của Người gửi
 • Ngày Tháng Năm sinh, của Ngưởi nhận
 • Ngày Tháng Năm sinh, của Người thanh toán
 • Ngày Tháng Năm sinh, của Người yêu cầu
 • Nơi sinh, của Người gửi
 • Nơi sinh, của Ngưởi nhận
 • Nơi sinh, của Người thanh toán
 • Nơi sinh, của Người yêu cầu
 • Quốc tịch, của Người gửi
 • Quốc tịch, của Ngưởi nhận
 • Quốc tịch, của Người thanh toán
 • Quốc tịch, của Người yêu cầu
 • Những dữ liệu khác được xuất hiện trên giấy tờ tùy thân

Mục đích và cơ sở pháp lí của việc xử lí

Để tuân theo các luật quản lí và cấm vận xuất khẩu liên quan trong các trường hợp bên xử lí vận chuyển và người nhận hàng đưa lên những cảnh báo về khả năng vi phạm các cấm vận và/hoặc luật xuất khẩu.

người nhận hoặc các thể loại người nhận

Hành động công khai thông tin được thực hiện như là một phần của qui định luật pháp (v.d: thông báo với các nhà chức trách liên quan tới xuất khẩu trong trường hợp được pháp luật yêu cầu)

Denied Party Screening Solutions
Đóng
Denied Party Screening Solutions


Loại dữ liệu

 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Người gửi
 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Ngưởi nhận
 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Người thanh toán
 • Tên, Số điện thoại và Địa chỉ hộp thư điện tử của Người yêu cầu
 • Nếu phù hợp, Tax ID của Người gửi               
 • Nếu phù hợp, Tax ID của Ngưởi nhận
 • Nếu phù hợp, Dữ liệu cần có cho quá trình xử lý thông quan
 • Nếu phù hợp, Payment Details

Mục đích và cơ sở pháp lí của việc xử lí
Để tuân theo các luật quản lí và cấm vận xuất khẩu liên quan

người nhận hoặc các thể loại người nhận
Hành động công khai thông tin được thực hiện như là một phần của qui định luật pháp (v.d: thông báo với các nhà chức trách liên quan tới xuất khẩu trong trường hợp được pháp luật yêu cầu)

Vận chuyển tới một đất nước thứ 3 (v.d: dữ liệu được truyền tới một đất nước ngoài Vùng Kinh tế Châu Âu (EEA))
a) Dữ liệu của Quý khách sẽ được xử lí ở một đất nước thứ ba căn cứ vào việc đồng ý của Quý khách qua hợp đồng vận chuyển hàng hóa (v.d: vận chuyển một món đồ tới đất nước thứ ba).
b) Một nhà cung cấp nội bộ theo nhóm có thể được ủy nhiệm để cung cấp các dịch vụ IT hoặc dịch vụ khác theo Qui Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của chúng tôi.
Qui định về Quyền Dữ Liệu Riêng Tư của DPDHL quản lí các tiêu chuẩn trong phạm vi tập đoàn về việc xử lí dữ liệu với sự chú ý đặc biệt tới việc chuyển tới đất nước thứ 3, nghĩa là chuyển dữ liệu cá nhân tới những đất nước ngoài Liên Minh Châu Âu mà không có một mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp. Nếu Quý khách muốn tìm hiểu thêm về Quyền Dữ Liệu Riêng Tư của DPDHL, vui lòng tham khảo ở đây.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để xử lí thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi hoặc thay cho chúng tôi. Trong các trường hợp dữ liệu được chuyển ra ngoài Vùng Kinh Tế Châu Âu, chúng tôi sẽ làm những cách hợp lí và cần thiết để đảm bảo việc này diễn ra theo đúng luật và quị định bảo vệ dữ liệu.

Cách tiếp cận hướng tới sự hài lòng của khách hàng
Đóng
Cách tiếp cận hướng tới sự hài lòng của khách hàng


Loại dữ liệu

 • Chi tiết liên hệ – Tên (người có tương tác với DHL), điện thoại, địa chỉ (đường, thành phố, mã bưu điện sẽ được đưa ra trong điểm chạm Chuyển Hàng và Giao Nhận), Hộp thư điện tử (Trong các điểm chạm nhất định (Touchpoints))

Mục đích và cơ sở pháp lí của việc xử lí

Net Promoter Approach (NPA) là một cách được DHL sử dụng để thu thập phản ánh và đo lường trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện điều này bằng việc cho người của chúng tôi chủ động lắng nghe những trải nghiệm của khách hàng, tìm kiếm trong phản hồi những cơ hội cải thiện và khởi tạo hành động. Tương tác từ Quý khách sẽ được thu thập ngẫu nhiên để giúp chúng tôi hiểu hơn về trải nghiệm khách hàng và giúp tìm kiếm thêm nhiều phương thức khác để nâng cao dịch vụ.

Việc xử lí cũng cần thiết cho mục đích thực hiện sự quan tâm hợp pháp được theo đuổi bởi người điều khiển dữ liệu hoặc bên thứ ba căn cứ theo điều 6 (1) (f) của GDPR.

Xử lí cho những mục đích khác

Người quản lí dữ liệu phải có một mối quan tâm hợp pháp trong việc xử lí dữ liệu nhằm mục đích liên lạc với những người mà gần đây đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của khách hàng của chúng tôi, đảm bảo một qui trình trơn tru và/hoặc liên tục cải thiện những sản phẩm và dịch vụ. Không có xung đột về sự quan tâm hợp pháp do sự xâm nhập của việc xử lí được giữ ở mức thấp nhất, v.d: sử dụng tên giả.

người nhận hoặc các thể loại người nhận

Trong một số trường hợp, việc liên lạc với khách hàng được thực hiện bởi một bên thứ 3 đã có hợp đồng mà chúng tôi có những thỏa thuận qui trình về người quản lí.

Vận chuyển tới một đất nước thứ 3 (v.d: dữ liệu được truyền tới một đất nước ngoài Vùng Kinh tế Châu Âu (EEA))

Một nhà cung cấp nội bộ theo nhóm có thể được ủy nhiệm để cung cấp các dịch vụ IT hoặc dịch vụ khác theo Qui Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của chúng tôi.

Đọc thêm về Thông báo bảo mật

DHL và DHL Express là các công ty thành viên của Deutsche Post AG.