Dịch vụ giao hàng

Dịch vụ chuyển phát ấn định ngày hoặc giờ phát hàng dành cho hàng xuất khẩu thật tiện lợi và linh hoạt giúp bạn trải nghiệm các lợi ích từ mạng lưới toàn cầu cũng như chuyên môn về thủ tục hải quan ở từng quốc gia của chúng tôi
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Giao vào ngày tiếp theo
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
Cuối ngày
Cuối ngày
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo phát hàng chủ động
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Thông quan hàng hóa
Quản lý giao hàng
Cam kết hoàn tiền
Chi tiết kỹ thuật
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Chứng từ
Kiện hàng
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
30 kg
70 kg
70 kg
25 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
300 kg
300 kg
3,000 kg
Kiện đơn 25 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Bao bì đóng gói do DHL cung cấp
Pallet
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 160 cm
Trung chuyển
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Bổ sung
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Thông tin khác
Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận
Đi đến,
Phạm vi đóng gói 500 g- 25 kg, Thanh toán tiền mặt hoặc Thanh toán thẻ tín dụng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
 • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
 • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
 • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Economy Select
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo phát hàng chủ động
Theo yêu cầu
Thông quan hàng hóa
Thông tin khác
Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận
Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
70 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
1,000 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 180 cm
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
 • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
 • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
 • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Cùng ngày
Phát hàng tận nơi
Khu vực
Giao hàng trong 24 giờ
Nhận hàng ngay
Thông báo phát hàng chủ động
Thông quan hàng hóa
Dịch vụ Khách hàng chuyên biệt
Phương tiện vận chuyển đi kèm
Theo yêu cầu
Phương tiện vận chuyển chuyên dụng
Theo yêu cầu
Thông quan Lựa chọn
Tùy chỉnh phát hàng
Theo yêu cầu
Chi tiết kỹ thuật
Cùng ngày
Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
Trọng lượng tối đa của Pallet
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
Tối đa Máy bay chở hàng (Dài x Rộng x Cao)
Tối đa Phương tiện vận chuyển (Dài x Rộng x Cao)
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Dịch vụ chuyển phát hàng nhập - hỗ trợ bởi kinh nghiệm được chuẩn hóa trên toàn cầu của DHL trong việc thông quan hàng hóa cũng như cũng như chuyên môn về thủ tục hải quan ở từng quốc gia
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Giao vào ngày tiếp theo
9:00 AM
12:00 PM
Cuối ngày
Cuối ngày
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo nhận hàng gửi chủ động
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Thông quan hàng hóa
Quản lý giao hàng
Cam kết hoàn tiền
Chi tiết kỹ thuật
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Chứng từ
Kiện hàng
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
70 kg
 70 kg
25 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
300 kg
3,000 kg
Kiện đơn 25 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Bao bì đóng gói do DHL cung cấp
Pallet
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 160 cm
Trung chuyển
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Bổ sung
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Thông tin khác
Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận
Đi đến,
Phạm vi đóng gói 500 g - 25 kg, Thanh toán tiền mặt hoặc Thanh toán thẻ tín dụng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
 • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
 • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
 • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Economy Select
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo phát hàng chủ động
Theo yêu cầu
Thông quan hàng hóa
Thông tin khác

Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận

Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
70 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
1,000 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 180 cm
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
 • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
 • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
 • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Vận chuyển hàng không cùng ngày
Vận chuyển đường bộ cùng ngày
Cùng ngày
Phát hàng tận nơi
Toàn cầu
Khu vực
Khu vực
Giao hàng trong 24 giờ
Nhận hàng ngay
Thông báo phát hàng chủ động
Thông quan hàng hóa
Dịch vụ Khách hàng chuyên biệt
Phương tiện vận chuyển đi kèm
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Phương tiện vận chuyển chuyên dụng
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Thông quan Lựa chọn
Tùy chỉnh phát hàng
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Chi tiết kỹ thuật
Vận chuyển hàng không cùng ngày
Vận chuyển đường bộ cùng ngày
Cùng ngày
Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
Không giới hạn
Không giới hạn
30 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
Không giới hạn
Không giới hạn
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của lô hàng
Không giới hạn
Không giới hạn
300 kg
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
Không giới hạn
Không giới hạn
Tối đa Máy bay chở hàng (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 160 cm
Tối đa Phương tiện vận chuyển (Dài x Rộng x Cao)
Tài liệu Hải quan bổ sung (Tùy chọn)
300 x 200 x 180 cm
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa - Quý khách hoàn toàn có thể an tâm về lô hàng của mình
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Domestic
Express Envelope
Express Easy
Giao vào ngày tiếp theo
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
Cuối ngày
Cuối ngày
Cuối ngày
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo phát hàng chủ động
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Cam kết hoàn tiền
Chi tiết kỹ thuật
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Domestic
Express Envelope
Express Easy
Chứng từ
Kiện hàng
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
30 kg
70 kg
70 kg
0.3 kg
25 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
300 kg
300 kg
3,000 kg
0.3 kg
Kiện đơn 25 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Express Bao thư
Bao bì đóng gói do DHL cung cấp
Pallet
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 160 cm
Trung chuyển
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Domestic
Express Bao thư
Express Easy
Nhận hàng
Gửi hàng
Delivery
Bổ sung
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Domestic
Express Bao thư
Express Easy
Thông tin khác
Đã bao gồm phụ phí GoGreen Trung hòa carbon
Đi đến,
Phạm vi đóng gói 500 g - 25 kg, Thanh toán tiền mặt hoặc Thanh toán thẻ tín dụng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
 • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
 • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
 • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Economy Select
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo phát hàng chủ động
Theo yêu cầu
Thông tin khác
Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận
Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
70 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
1,000 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 180 cm
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
 • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
 • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
 • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Vận chuyển đường bộ cùng ngày
Cùng ngày
Phát hàng tận nơi
Khu vực
Khu vực
Giao hàng trong 24 giờ
Nhận hàng ngay
Thông báo phát hàng chủ động
Thông quan hàng hóa
Dịch vụ Khách hàng chuyên biệt
Phương tiện vận chuyển đi kèm
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Phương tiện vận chuyển chuyên dụng
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Tùy chỉnh phát hàng
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Chi tiết kỹ thuật
Vận chuyển đường bộ cùng ngày
Cùng ngày
Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
Không giới hạn
30 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
Không giới hạn
300 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
Không giới hạn
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của Pallet
1,000 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
Không giới hạn
Tối đa Máy bay chở hàng (Dài x Rộng x Cao)
Tối đa Phương tiện vận chuyển (Dài x Rộng x Cao)
300 x 200 x 180 cm
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết

Dịch vụ giao nhận đặc biệt được thiết kế riêng cho từng ngành hàng, giúp các doanh nghiệp tận dụng mạng lưới toàn cầu rộng lớn, các quy trình được chuẩn hóa và mối quan hệ với hải quan của DHL - tất cả nhằm hướng đến mục tiêu cắt giảm thời gian và chi phí.

Gia tăng ưu thế Thông Quan

Dịch vụ Breakbulk của DHL Express là giải pháp giúp các doanh nghiệp có thể gửi nhiều lô hàng đến những người nhận khác nhau với cùng một thông tin khai báo hải quan.
Faded waves
Pallet
Hợp nhất nhiều lô hàng
Barcode
Tạo một nhãn gửi hàng duy nhất
Máy bay
Lựa chọn dịch vụ DHL Express
Customs Regulations
Khai báo thông tin thông quan một lần duy nhất
Nhiều địa điểm

Một người di chuyển kệ kê hàng

Đạt được nhiều kết quả với ít nguồn lực hơn

Hợp nhất nhiều lô hàng để vận chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả và chi phí quản lý lô hàng.
  
Tăng tốc
Cải thiện thời gian xử lý thông quan nhờ chuyển đổi từ khai báo hải quan nhiều lần thành một lần duy nhất.
  
Lưu
Cắt giảm chi phí thông quan hàng hóa nhập và xuất nhiều lần, cũng như chi phí quản lý thuế và phí.
  
Điều chỉnh
Bảo mật hóa đơn cho lô hàng xuất bằng cách lựa chọn Giao hàng Trung lập

 


Thông tin chi tiết dịch vụ Breakbulk

Đây là một giải pháp lý tưởng cho những doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhiều lô hàng đến nhiều người nhận khác nhau có trụ sở tại cùng một quốc gia hoặc cùng một liên minh hải quan
Bước 1 - Nhiều lô hàng riêng biệt với nội dung như nhau được hợp nhất tại điểm khởi hành
Bước 2 - Một nhãn vận chuyển và một hóa đơn hải quan được tạo cho một lô hàng hợp nhất
Bước 3 - Lô hàng hợp nhất sẽ được vận chuyển bởi dịch vụ Chuyển phát nhanh Quốc tế của DHL đến quốc gia nhận hàng
Bước 4 - Lô hàng hợp nhất sẽ được khai báo thông quan với một bộ thông tin và được thông quan với nhiều hóa đơn hải quan thể hiện chi tiết cho từng lô hàng riêng biệt.
Bước 5 - Lô hàng hợp nhất sau đó sẽ được tách ra bởi DHL thành từng lô hàng riêng biệt tại trung tâm khai thác của chúng tôi và được vận chuyển đến người nhận.
 

Vận chuyển lô hàng nhạy cảm với nhiệt độ và thời gian

DHL sẽ nhận những mặt hàng Chuyển phát nhanh Y tế, như thuốc đang được điều chế và các vật phẩm cung cấp cho phòng mạch. Chúng tôi sẽ cẩn thận vận chuyển chúng đến phòng thí nghiệm, phòng mạch hoặc bệnh viện của quý khách cho việc nghiên cứu và phân tích
Faded waves
Chuẩn bị đóng gói cho các lô hàng yêu cầu cần Nhiệt độ phòng, Nhiệt độ lạnh, hoặc Đông lạnh
Máy bay
Lựa chọn dịch vụ DHL Express
Shipment Inspection
Những lô hàng Y tế được nhận và theo dõi.
Tập tin
Thông quan các sản phẩm sinh học
Delivery
Giao hàng bởi DHL

Thùng cách nhiệt và hàng ướp lạnh đang được chuẩn bị để vận chuyển

Các mặt hàng được chấp nhận cho dịch vụ Chuyển phát nhanh Y tế

DHL sắp xếp việc vận chuyển các lô hàng nhạy cảm về thời gian và nhiệt độ cho ngành Khoa học Đời sống
  
Dược phẩm
Dược phẩm đang được điều chế cần được kiểm tra trong quá trình thử nghiệm lâm sàng
  
Vật tư Y tế
Vật dụng được Nhà đầu tư thử nghiệm lâm sàn
  
Mẫu bệnh phẩm
Bệnh phẩm từ bệnh nhân gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích

 


Medical Express Details

Đây là một giải pháp lý tưởng cho những doanh nghiệp cần những chương trình chuyên biệt để hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng dựa trên sự kết hợp của thời gian dùng thử, yếu tố địa lý và khối lượng của hàng hóa cần vận chuyển. Dịch vụ Chuyển phát nhanh Y tế DHL cung cấp mọi thứ Quý khách cần để vận chuyển những mặt hàng nhạy cảm này một cách an toàn.
 • DHL cung cấp các tùy chọn đóng gói nhiệt độ thường, lạnh và đông lạnh với đá khô sẽ được cung cấp nếu cần thiết.
 • Nhân viên của chúng tôi đã được chứng nhận để có thể xử lý các hóa chất sinh học và đảm bảo tuân thủ theo quy định của địa phương, lãnh thổ và các quy định của IATA.
 • Các lô hàng được xem xét bởi các chuyên gia về hải quan của DHL và được theo dõi tập trung xuyên suốt trong quá trình xuất nhập khẩu.
 • Mạng lưới máy bay và phương tiện vận chuyển được chuẩn hóa toàn cầu của DHL đảm bảo sẽ giao hàng sớm nhất có thể.
   

Giảm thiểu chi phí và công sức

Dịch vụ Globalmail chuẩn bị một lượng lớn phong thư để vận chuyển. Các trải nghiệm và dịch vụ kết hợp của DHL Global Mail sẽ giúp công ty của Quý khách giảm thiểu công sức và tiền bạc với một quy trình xuyên suốt
Faded waves
Thu gom thư
Scale
Cân túi
Right arrow pointing at box
Cung cấp cho DHL Express
Kiện hàng
Thư được phân loại và đóng dấu
Vehicle with Arrow
Chuyển tiếp cho mạng lưới bưu chính địa phương

Người phụ nữ phân loại phong thư trong khu khai thác

Quy trình tiết kiệm

Sử dụng thêm dịch vụ DHL Globalmail Business để có thể kết nối với danh sách khách hàng rộng lớn của Quý khách.
  
Thư rác
Lý tưởng để vận chuyển tài liệu kinh doanh, mẫu vật liệu, dụng cụ nhỏ và có giá trị thấp
  
Phạm vi Toàn cầu
Thư sẽ được chuyển qua mạng lưới chuyển phát nhanh sẵn có.
  
Nhận kịp thời

 


Dịch vụ Globalmail Chi tiết

DHL Global Mail thực hiện quy trình tiết kiệm này nhờ vận dụng mạng lưới dịch vụ rộng lớn sẵn có của DHL và các đối tác bưu chính ở địa phương. Dịch vụ với chất lượng đã được kiểm duyệt này sẽ là giải pháp lý tưởng cho công ty của Quý khách khi muốn tiếp cận với cùng lúc nhiều người nhưng giảm thiểu thời gian chuẩn bị hàng hóa
Bước 1 - Gom các thư chưa được phân loại vào bao thư, cân và tạo một nhãn vận chuyển DHL Express
Bước 2 - Sắp xếp một nhân viên giao nhận duy nhất cho toàn bộ lô hàng chuyển phát nhanh của công ty.
Bước 3 - Theo dõi bao thư trên xuyên suốt mạng lưới DHL Express cho đến khi được chuyển đến cổng nhận thư quốc tế
Bước 4 - Các chuyên gia Global Mail sẽ phân loại và đóng dấu vào lá thư để sẵn sàng vận chuyển.
Bước 5 - Lá thư chuẩn bị kỹ càng được giao đến cho hệ thống bưu chính địa phương cho chặng đường giao thư cuối cùng.
 
Trở lên đầu trang