Dịch vụ giao hàng

Dịch vụ chuyển phát ấn định ngày hoặc giờ phát hàng dành cho hàng xuất khẩu thật tiện lợi và linh hoạt giúp bạn trải nghiệm các lợi ích từ mạng lưới toàn cầu cũng như chuyên môn về thủ tục hải quan ở từng quốc gia của chúng tôi
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Giao vào ngày tiếp theo
9:00 giờ sáng
10:30 giờ sáng
12:00 giờ trưa
Cuối ngày
Cuối ngày
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo phát hàng chủ động
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Thông quan hàng hóa
Quản lý giao hàng
Cam kết hoàn tiền
Chi tiết kỹ thuật
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Chứng từ
Kiện hàng
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
30 kg
70 kg
70 kg
25 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
300 kg
300 kg
1,000 kg
25 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Bao bì đóng gói do DHL cung cấp
Pallet
Trọng lượng tối đa của Pallet
300 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
120 x 120 x 160 cm
Trung chuyển
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Bổ sung
Express 9:00
Express 10:30
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Thông tin khác
Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận
Đi đến,
Phạm vi đóng gói 500 g - 25 kg, Thanh toán tiền mặt hoặc Thanh toán thẻ tín dụng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
  • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
  • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
  • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Cùng ngày
Phát hàng tận nơi
Khu vực
Giao hàng trong 24 giờ
Nhận hàng ngay
Thông báo phát hàng chủ động
Thông quan hàng hóa
Dịch vụ Khách hàng chuyên biệt
Phương tiện vận chuyển đi kèm
Theo yêu cầu
Phương tiện vận chuyển chuyên dụng
Theo yêu cầu
Thông quan Lựa chọn
Tùy chỉnh phát hàng
Theo yêu cầu
Chi tiết kỹ thuật
Cùng ngày
Chứng từ
Kiện hàng
Pallet
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
Trọng lượng tối đa của Pallet
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
Tối đa Máy bay chở hàng (Dài x Rộng x Cao)
Tối đa Phương tiện vận chuyển (Dài x Rộng x Cao)
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết
Dịch vụ chuyển phát hàng nhập - hỗ trợ bởi kinh nghiệm được chuẩn hóa trên toàn cầu của DHL trong việc thông quan hàng hóa cũng như cũng như chuyên môn về thủ tục hải quan ở từng quốc gia
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Giao vào ngày tiếp theo
9:00 giờ sáng
12:00 giờ trưa
Cuối ngày
Cuối ngày
Phát hàng tận nơi
Khả năng theo dõi xuyên suốt
Thông báo nhận hàng gửi chủ động
Theo yêu cầu
Theo yêu cầu
Thông quan hàng hóa
Quản lý giao hàng
Cam kết hoàn tiền
Chi tiết kỹ thuật
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Chứng từ
Kiện hàng
Trọng lượng tối đa của kiện hàng
30 kg
70 kg
70 kg
25 kg
Trọng lượng tối đa của lô hàng
300 kg
300 kg
1,000 kg
25 kg
Kích thước tối đa của kiện hàng (Dài x Rộng x Cao)
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
120 x 80 x 80 cm
Bao bì đóng gói do DHL cung cấp
Pallet
Trọng lượng tối đa của Pallet
300 kg
Kích thước tối đa của Pallet (Dài x Rộng x Cao)
120 x 120 x 160 cm
Trung chuyển
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Nhận hàng
Gửi hàng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng đến những Trung tâm thương mại chính
Bổ sung
Express 9:00
Express 12:00
Express Worldwide
Express Easy
Thông tin khác
Hàng hóa nguy hiểm được chấp nhận
Đi đến,
Phạm vi đóng gói 500g - 25kg, Thanh toán tiền mặt hoặc Thanh toán thẻ tín dụng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
Thông tin về dịch vụ giao hàng
  • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
  • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
  • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của DHL, và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.
Xem chi tiết dịch vụ bổ sung
Thu gọn
Chi tiết

Dịch vụ giao nhận đặc biệt được thiết kế riêng cho từng ngành hàng, giúp các doanh nghiệp tận dụng mạng lưới toàn cầu rộng lớn, các quy trình được chuẩn hóa và mối quan hệ với hải quan của DHL - tất cả nhằm hướng đến mục tiêu cắt giảm thời gian và chi phí.

Gia tăng ưu thế Thông Quan

Dịch vụ Breakbulk của DHL Express là giải pháp giúp các doanh nghiệp có thể gửi nhiều lô hàng đến những người nhận khác nhau với cùng một thông tin khai báo hải quan.
Hợp nhất nhiều lô hàng
Tạo một nhãn gửi hàng duy nhất
Lựa chọn dịch vụ DHL Express
Khai báo thông tin thông quan một lần duy nhất
Nhiều địa điểm

Person moving a pallet of boxes

Đạt được nhiều kết quả với ít nguồn lực hơn

Hợp nhất nhiều lô hàng để vận chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả và chi phí quản lý lô hàng.
  
Tăng tốc
Cải thiện thời gian xử lý thông quan nhờ chuyển đổi từ khai báo hải quan nhiều lần thành một lần duy nhất.
  
Lưu
Cắt giảm chi phí thông quan hàng hóa nhập và xuất nhiều lần, cũng như chi phí quản lý thuế và phí.
  
Điều chỉnh
Bảo mật hóa đơn cho lô hàng xuất bằng cách lựa chọn Giao hàng Trung lập

 


Thông tin chi tiết dịch vụ Breakbulk

Đây là một giải pháp lý tưởng cho những doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhiều lô hàng đến nhiều người nhận khác nhau có trụ sở tại cùng một quốc gia hoặc cùng một liên minh hải quan
Bước 1 - Nhiều lô hàng riêng biệt với nội dung như nhau được hợp nhất tại điểm khởi hành
Bước 2 - Một nhãn vận chuyển và một hóa đơn hải quan được tạo cho một lô hàng hợp nhất
Bước 3 - Lô hàng hợp nhất sẽ được vận chuyển bởi dịch vụ Chuyển phát nhanh Quốc tế của DHL đến quốc gia nhận hàng
Bước 4 - Lô hàng hợp nhất sẽ được khai báo thông quan với một bộ thông tin và được thông quan với nhiều hóa đơn hải quan thể hiện chi tiết cho từng lô hàng riêng biệt.
Bước 5 - Lô hàng hợp nhất sau đó sẽ được tách ra bởi DHL thành từng lô hàng riêng biệt tại trung tâm khai thác của chúng tôi và được vận chuyển đến người nhận.
 
Trở lại đầu trang