Dịch vụ Hải quan

DHL Express có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các vấn đề hải quan trên toàn cầu. Chúng tôi biết rằng quy trình thông quan suôn sẻ và hiệu quả sẽ giúp cho lô hàng của Quý khách được giao đến nơi nhanh nhất có thể. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ quá trình thông quan một cách hiệu quả.
Dịch vụ Hải quan
Mô tả
Cách tính phí
Mức phí
Chuẩn bị hồ sơ thông quan
Khai báo hàng xuất
Xuất khẩu các loại hàng hóa cần sự kiểm soát bổ sung
Xem thêm
Thu gọn
Khai báo hàng xuất

Áp dụng cho quốc gia cần khai báo xuất khẩu đối vối lô hàng có chứa mặt hàng trong hạng mục cần kiểm soát hoặc vượt qua mức ngưỡng áp dụng thuế hoặc về khối lượng. 

 

Tùy thuộc vào quốc gia tại điểm xuất, người gửi hàng có thể nộp khai báo trực tuyến để tránh bị tính phí.

Mỗi lô hàng
245.000 VNĐ
Quá cảnh ngoại quan
Vận chuyển ngoại quan
Xem thêm
Thu gọn
Quá cảnh ngoại quan
Vận chuyển ngoại quan áp dụng cho cả lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu bất cứ khi nào DHL được yêu cầu mở, quản lý hoặc báo cáo bất kỳ hình thức vận chuyển ngoại quan nào.
Mỗi lô hàng
1.100.000 VNĐ (tính phí cho lô hàng nhập khẩu)
Dữ liệu nhiều dòng
Nhập lô hàng chứa nhiều mặt hàng
Xem thêm
Thu gọn
Dữ liệu nhiều dòng
Các khoản phí được áp dụng khi tờ khai thông quan có nhiều hơn 5 dòng, ví dụ như trường hợp khai báo lô hàng với nhiều mặt hàng khác nhau hoặc xuất khẩu từ các quốc gia khác nhau.
Mỗi dòng
€5.00
Quy trình Hải quan
Thông quan hàng hóa mậu dịch
Thông quan hàng hóa không theo thủ tục thông thường và có giá trị cao
Xem thêm
Thu gọn
Thông quan hàng hóa mậu dịch
Được áp dụng trong trường hợp hàng hóa không nằm trong thủ tục thông quan thông thường do có giá trị hoặc trọng lượng khai báo tổng hợp vượt quá giới hạn do Cơ quan Hải quan tại điểm đến quy định, hoặc không đáp ứng các quy định khác như mã thuế quan. Được áp dụng tương tự trong quy trình thông quan chính thức qua các đơn vị môi giới thuộc bên thứ ba ký hợp đồng với DHL tại các quốc gia mà DHL không thể cung cấp các dịch vụ thông quan hay hoạt động với tư cách là một đơn vị môi giới được cấp phép.
Mỗi lô hàng
1.000.000 VNĐ
Lưu kho hàng nhập
Khi lô hàng không được thông quan
Xem thêm
Thu gọn
Lưu kho hàng nhập

Phí lưu kho hàng nhập áp dụng khi hải quan không đồng ý cho thông quan lô hàng do thông tin trên giấy tờ không chính xác hoặc thiếu giấy tờ.

Những loại phí này có hiệu lực ba ngày sau ngày lô hàng đến hoặc khi có thông báo của đơn vị môi giới, tùy thuộc vào thời điểm nào muộn hơn. Phí này áp dụng cho người nộp thuế.

Mỗi lô hàng
Mỗi ngày
Sau 3 ngày 
150.000 VNĐ trên mỗi lô hàng và 2.500 VNĐ trên mỗi kg (tính cho mỗi ngày sau 3 ngày)
Điều chỉnh hồ sơ thông quan
Khi dữ liệu thông quan yêu cầu hiệu chỉnh
Xem thêm
Thu gọn
Điều chỉnh hồ sơ thông quan
Phụ phí được áp dụng trong trường hợp điều chỉnh giá trị lô hàng kê khai hải quan kể cả trước và trong khi thực hiện thủ tục thông quan.
Mỗi lô hàng
400.000 VNĐ
Giấy phép
Chúng tôi hỗ trợ quá trình nộp đơn xin giấy phép.
Xem thêm
Thu gọn
Giấy phép
Để đẩy nhanh việc nhập khẩu các mặt hàng được kiểm soát đã được chọn lựa, chẳng hạn như thiết bị y tế, dược phẩm, màn hình máy tính, đầu đĩa CD laser, mỹ phẩm, kính đeo mắt, thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm, DHL phải cung cấp thông tin cụ thể để có được giấy phép hoặc giấy phép nhập khẩu cần thiết.
Mỗi lô hàng
150.000 VNĐ
Hỗ trợ về hải quan
Thanh toán hộ
Đẩy nhanh tiến độ thông quan qua thỏa thuận giải ngân
Xem thêm
Thu gọn
Thanh toán hộ

Trên cơ sở thỏa thuận, DHL sẽ đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa để thanh toán kịp thời các khoản thuế và phí liên quan đến lô hàng. Quý khách chỉ cần thanh toán lại các khoản này vào thời gian đã thỏa thuận trên hợp đồng.

Phương thức này chỉ dành cho khách hàng doanh nghiệp có tài khoản DHL.

Mỗi lô hàng
175.000 VNĐ, hoặc 2% tín dụng ứng trước nếu cao hơn
Tạm ứng thanh toán
DHL thanh toán trước các khoản thuế và phí nhập khẩu
Xem thêm
Thu gọn
Tạm ứng thanh toán
DHL đẩy nhanh tiến độ thông quan bằng cách thanh toán trước các khoản thuế hiện hành và các khoản phí liên quan đến lô hàng thay mặt cho các nhà nhập khẩu mà DHL chưa có thỏa thuận giải ngân, thường là các khách hàng cá nhân. Khoản phí được chi trả dựa trên khoản tín dụng được ứng trước hoặc được đảm bảo và phải tuân theo mức tối thiểu tiêu chuẩn.
Mỗi lô hàng
175.000 VNĐ, hoặc 2% tín dụng ứng trước nếu cao hơn

Kiểm dịch

Nhập khẩu các loại hàng hóa cần sự kiểm soát bổ sung
Xem thêm
Thu gọn
Kiểm dịch
Theo yêu cầu, DHL sẽ sắp xếp việc hoàn thành các kiểm định Thú y, Sức khỏe hoặc Kiểm dịch thực vật tại Điểm Nhập cảnh Đầu tiên của một quốc gia hoặc Liên minh Hải quan. Việc kiểm định thường được yêu cầu khi nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến động vật, thực vật, hạt giống hoặc dược phẩm.
Mỗi lô hàng
750.000 VNĐ
Trở lên đầu trang