Dịch vụ Hải quan

DHL Express có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các vấn đề hải quan trên toàn cầu. Chúng tôi biết rằng quy trình thông quan suôn sẻ và hiệu quả sẽ giúp cho lô hàng của Quý khách được giao đến nơi nhanh nhất có thể. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ quá trình thông quan một cách hiệu quả.
Dịch vụ Hải quan
Mô tả
Cách tính phí
Mức phí
Chuẩn bị hồ sơ thông quan
Khai báo hàng xuất
Xuất khẩu các loại hàng hóa cần sự kiểm soát bổ sung
Xem thêm
Thu gọn
Khai báo hàng xuất
Khai báo xuất khẩu là bắt buộc đối với các lô hàng vượt quá một ngưỡng giá trị nhất định. Điều này cũng có thể được áp dụng cho các lô hàng có chứa hàng hóa bị kiểm soát hoặc vượt quá một mức trọng lượng cụ thể.
Mỗi lô hàng
(vượt quá 5.000.000 VNĐ)
245.000 VNĐ
Quá cảnh ngoại quan
Vận chuyển ngoại quan
Xem thêm
Thu gọn
Quá cảnh ngoại quan
Vận chuyển ngoại quan áp dụng cho cả lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu bất cứ khi nào DHL được yêu cầu mở, quản lý hoặc báo cáo bất kỳ hình thức vận chuyển ngoại quan nào.
Mỗi lô hàng
1.100.000 VNĐ
Dữ liệu nhiều dòng
Nhập lô hàng chứa nhiều mặt hàng
Xem thêm
Thu gọn
Dữ liệu nhiều dòng
Các khoản phí được áp dụng khi tờ khai thông quan có nhiều hơn 5 dòng, ví dụ như trường hợp khai báo lô hàng với nhiều mặt hàng khác nhau hoặc xuất khẩu từ các quốc gia khác nhau.
Mỗi dòng
150.000 VNĐ
Quy trình Hải Quan
Thông quan hàng nhập
Hàng hóa nằm ngoài tiêu chuẩn về thông quan
Xem thêm
Thu gọn
Thông quan hàng nhập
Dịch vụ này được áp dụng tại một số quốc gia nhất định trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa có giá trị hoặc trọng lượng khai báo tổng hợp vượt quá giới hạn do cơ quan Hải quan tại điểm đến quy định, hoặc bởi các yêu cầu quy định khác không nằm trong thủ tục thông quan thông thường và do đó cần làm thủ tục thông quan theo một tờ khai riêng.
Mỗi lô hàng
1.000.000 VNĐ
Lưu kho hàng nhập
Khi lô hàng không được thông quan
Xem thêm
Thu gọn
Lưu kho hàng nhập

Phí lưu kho được áp dụng khi lô hàng không thể thông quan do chứng từ bị thiếu hoặc không chính xác.

Phí có hiệu lực sau ngày muộn hơn giữa ngày hàng hóa được vận chuyển đến nước nhập khẩu hoặc ngày thông báo cho đại lý hải quan. Phí này được tính cho bên chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và phí.

Mỗi lô hàng
Mỗi ngày
Sau 3 ngày làm việc
50.000 VNĐ và cộng thêm 2.500 VNĐ trên mỗi kg
Giấy phép
Chúng tôi hỗ trợ quá trình nộp đơn xin giấy phép.
Xem thêm
Thu gọn
Điều chỉnh hồ sơ thông quan
Để đẩy nhanh việc nhập khẩu các mặt hàng được kiểm soát đã được chọn lựa, chẳng hạn như thiết bị y tế, dược phẩm, màn hình máy tính, đầu đĩa CD laser, mỹ phẩm, kính đeo mắt, thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm, DHL phải cung cấp thông tin cụ thể để có được giấy phép hoặc giấy phép nhập khẩu cần thiết.
Mỗi lô hàng
150.000 VNĐ
Hỗ trợ về hải quan
Phí xử lý hàng nhập cho người nhập khẩu
Đẩy nhanh tiến độ thông quan với thỏa thuận giải ngân
Xem thêm
Thu gọn
Phí xử lý hàng nhập cho người nhập khẩu
DHL sẽ đẩy nhanh quá trình thông quan nhằm nhanh chóng thanh toán các khoản thuế và phí liên quan đến lô hàng, trong khi người nhận có thể hoãn việc thanh toán cho đến ngày đã thỏa thuận.
 
Hợp đồng thỏa thuận là bắt buộc.
Mỗi lô hàng
175.000 VNĐ hoặc 2% của số tiền thuế phải nộp, tùy thuộc mức nào cao hơn
Phí xử lý hàng nhập cho người nhận hàng
Người nhận có thể thanh toán cho phụ phí dịch vụ hải quan
Xem thêm
Thu gọn
Phí xử lý hàng nhập cho người nhận hàng
Dịch vụ này áp dụng đối với bất kỳ việc nhập khẩu lô hàng nào không phải chứng từ mà DHL đã sử dụng hạn mức tín dụng của mình với Hải quan để tạm ứng hoặc bảo lãnh thanh toán các khoản thuế, phí hoặc lệ phí theo luật định thay cho các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng mà DHL không có hợp đồng.
Mỗi lô hàng
175.000 VNĐ hoặc 2% của số tiền thuế phải nộp, tùy thuộc mức nào cao hơn

Kiểm dịch

Nhập khẩu các loại hàng hóa cần sự kiểm soát bổ sung
Xem thêm
Thu gọn
Kiểm dịch
Theo yêu cầu, DHL sẽ sắp xếp việc hoàn thành các kiểm định Thú y, Sức khỏe hoặc Kiểm dịch thực vật tại Điểm Nhập cảnh Đầu tiên của một quốc gia hoặc Liên minh Hải quan. Việc kiểm định thường được yêu cầu khi nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến động vật, thực vật, hạt giống hoặc dược phẩm.
Mỗi lô hàng
750.000 VNĐ
More About Customs Services
More About Customs Services
 • DHL sẽ ứng trước và thu lại phí đối với các loại phí chứng nhận theo yêu cầu của chính phủ
 • Các lô hàng được gửi qua dịch vụ Thanh toán trước các khoản thuế & phí (DTP) có thể phải chịu thêm phí thông quan. Phí thông quan (nếu có) sẽ được tính cho người gửi hàng sử dụng dịch vụ DTP. Các khoản phí này có thể bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Thông quan hàng nhập
  • Kiểm tra thực tế
  • Giấy phép
  • Lưu kho hàng nhập
  • Dữ liệu nhiều dòng
Trở lên đầu trang