Cập nhật mới với MyDHL+

Nhận tin tức mới nhất về các đặc điểm và chức năng của MyDHL+

Để tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả của quá trình thông quan lô hàng, các cơ quản lý hải quan toàn cầu đang tự động hóa các hệ thống và yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác của thông tin lô hàng – đặc biệt là việc mô tả hàng hóa và thông tin chi tiết hóa đơn hải quan. Họ đang dần giảm bớt việc in các chứng từ và thay vào đó sẽ nhận thông tin lô hàng theo phương thức điện tử vào hệ thống hải quan.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Quý khách

  • Một trong những điều quan trọng nhất Quý khách có thể thực hiện để giúp lô hàng của mình hoàn tất quá trình sàng lọc an ninh hải quan và thông quan là đảm bảo việc mô tả chính xác các sản phẩm trong lô hàng của Quý khách (hàng hóa/mặt hàng) khi tạo các lô hàng với MyDHL+

MyDHL+ có thể hỗ trợ gì

Chúng tôi đã giới thiệu các tính năng mới để giúp Quý khách cung cấp mô tả chính xác cho các dòng sản phẩm, và gửi thông tin lô hàng theo phương thức điện tử cho cơ quan hải quan!

Thông quan nhanh chóng hơn
Hướng dẫn về Hóa đơn hải quan

Các Tính năng MyDHL+ Có Thể Giúp Bạn!
Tận dụng các tính năng MyDHL+ để mô tả chính xác nội dung bên trong lô hàng của bạn - đây là yếu tố quan trọng để thông quan nhanh chóng!
Trở lên đầu trang