Thông tin quan trọng

DHL nhận thấy có một số tin nhắn SMS sử dụng trái phép thương hiệu DHL và yêu cầu người nhận tải xuống một ứng dụng với đuôi '.apk'. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách thông tin đến DHL trong thời gian sớm nhất, bằng cách gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn SMS đáng nghi đến địa chỉ email phishing-dpdhl@dhl.com kèm theo số điện thoại đã gửi tin nhắn SMS này trong phần nội dung email. Sau đó, vui lòng xóa tin nhắn SMS này và không tải xuống ứng dụng nói trên trong bất cứ tình huống nào.

Tìm hiểu thêm: Nhận thức về gian lận

Từ ngày 15/10/2020, dịch vụ Gia tăng trách nhiệm đền bù dành cho các lô hàng là chứng từ sẽ được bật “chọn tự động” trên MyDHL+. Nếu Quý khách không có nhu cầu sử dụng dịch vụ này, vui lòng nhấn bỏ chọn.

Điều Chỉnh Tăng Giá Thường Niên
DHL Express sẽ cập nhật biểu phí dịch vụ, có hiệu lực từ tháng Giêng 2022 Tại Việt Nam, mức giá sẽ tăng trung bình 4.9%.
Mức giá thay đổi này áp dụng với tất cả mức giảm giá và thỏa thuận theo hợp đồng ký kết.
Trở lên đầu trang