Thông tin quan trọng

Điều Chỉnh Tăng Giá Thường Niên
DHL Express sẽ cập nhật biểu phí dịch vụ, có hiệu lực từ tháng Giêng 2023 tại Việt Nam, mức giá sẽ tăng trung bình 7.9%.
Mức giá thay đổi này áp dụng với tất cả mức giảm giá và thỏa thuận theo hợp đồng ký kết.
Chúng tôi đã khôi phục dịch vụ (có giới hạn) đối với hàng gửi từ một số địa điểm được lựa chọn ở Ukraine đến các quốc gia khác.
Chúng tôi đã tạm ngưng vận chuyển các lô hàng DHL Express với điểm khởi hành hoặc điểm đến là Belarus, cũng như các lô hàng có điểm đến là Nga và các lô hàng nội địa ở Nga.

DHL nhận thấy có một số tin nhắn SMS sử dụng trái phép thương hiệu DHL và yêu cầu người nhận tải xuống một ứng dụng với đuôi '.apk'. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách thông tin đến DHL trong thời gian sớm nhất, bằng cách gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn SMS đáng nghi đến địa chỉ email phishing-dpdhl@dhl.com kèm theo số điện thoại đã gửi tin nhắn SMS này trong phần nội dung email. Sau đó, vui lòng xóa tin nhắn SMS này và không tải xuống ứng dụng nói trên trong bất cứ tình huống nào.

Tìm hiểu thêm: Nhận thức về gian lận

Từ ngày 15/10/2020, dịch vụ Gia tăng trách nhiệm đền bù dành cho các lô hàng là chứng từ sẽ được bật “chọn tự động” trên MyDHL+. Nếu Quý khách không có nhu cầu sử dụng dịch vụ này, vui lòng nhấn bỏ chọn.

Các thay đổi về Phụ Phí Nhiên Liệu của DHL Express sẽ có hiệu lực từ ngày Tháng 7 1, 2022. Vui lòng truy cập trang Phụ Phí Nhiên Liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Trở lên đầu trang