Cập nhật Quy định Hải Quan – Châu Mỹ

Những thay đổi quan trọng về quy định hải quan tại Châu Mỹ

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 9 23, 2022

Những điều bạn cần biết

Cơ quan Hải quan Argentina đã giảm ngưỡng giá trị thông quan nhập khẩu chính thức từ 3,000 USD xuống 1,000 USD.

Ngoài ra, vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Hải quan Argentina đã xác định các ngoại lệ duy nhất đối với thay đổi quy định này là hàng nhập khẩu của các Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ, và Vừa (MSMEs) của Argentina. Mỗi MSME đáp ứng các yêu cầu được áp dụng có thể duy trì ngưỡng giá trị thông quan nhập khẩu hiện tại là 3,000 USD đối với một số lô hàng hạn chế.

Cơ quan Quản lý Doanh thu Công của Liên bang (AFIP)  

cho: Nhà nhập khẩu
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 5 13, 2024

Những điều bạn cần biết

  • Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) Đánh giá và Quản lý Doanh thu (CARM) là một dự án kéo dài trong nhiều năm qua của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) với mục đích thay đổi cách thức quản lý hàng hóa thương mại nhập khẩu vào Canada, bao gồm việc thu thuế và phí
  • Cổng thông tin khách hàng CARM (CCP) đã được ra mắt dành cho các nhà nhập khẩu, đại lý hải quan và tư vấn viên thương mại; họ cần phải đăng ký và tạo tài khoản
  • Các nhà nhập khẩu vào Canada sẽ cần đăng ký ủy quyền cho đại lý hải quan tương ứng của họ, như DHL, thông qua CCP, cho phép họ quản lý các hoạt động nhập khẩu thương mại của mình
  • DHL sẽ giúp Quý khách hiểu về vai trò của CARM.

DHL Express - Hiểu về CARM  

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 6 21, 2022

Đạo luật Chống Lao động Cưỡng bức với người Uyghur đã ban hành điều luật liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa từ khu tự trị Tân Cương Uyghur vào Hoa Kỳ.

Những điều bạn cần biết

  • Cơ quan hải quan có thể tạm giữ, loại bỏ, và/hoặc tịch thu các mặt hàng
  • Đơn vị nhập khẩu có thể cần cung cấp bằng chứng rằng hàng hóa không phải là sản phẩm của lao động cưỡng bức

Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ  

Trở lên đầu trang