Cập nhật Quy định Hải Quan – Châu Mỹ

Những thay đổi quan trọng về quy định hải quan tại Châu Mỹ

cho: Nhà nhập khẩu
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 1 1, 2023 (Dự kiến)

Những điều bạn cần biết

  • Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) Đánh giá và Quản lý Doanh thu (CARM) là một dự án kéo dài trong nhiều năm qua của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) với mục đích thay đổi cách thức quản lý hàng hóa thương mại nhập khẩu vào Canada, bao gồm việc thu thuế và phí
  • Cổng thông tin khách hàng CARM (CCP) đã được ra mắt dành cho các nhà nhập khẩu, đại lý hải quan và tư vấn viên thương mại; họ cần phải đăng ký và tạo tài khoản
  • Các nhà nhập khẩu vào Canada sẽ cần đăng ký ủy quyền cho đại lý hải quan tương ứng của họ, như DHL, thông qua CCP, cho phép họ quản lý các hoạt động nhập khẩu thương mại của mình
  • DHL sẽ giúp Quý khách hiểu về vai trò của CARM.

DHL Express - Hiểu về CARM  

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 6 21, 2022

Đạo luật Chống Lao động Cưỡng bức với người Uyghur đã ban hành điều luật liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa từ khu tự trị Tân Cương Uyghur vào Hoa Kỳ.

Những điều bạn cần biết

  • Cơ quan hải quan có thể tạm giữ, loại bỏ, và/hoặc tịch thu các mặt hàng
  • Đơn vị nhập khẩu có thể cần cung cấp bằng chứng rằng hàng hóa không phải là sản phẩm của lao động cưỡng bức

Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ  

Trở lên đầu trang