Cập nhật Quy định Hải Quan – Trung đông, Châu phi

Những thay đổi quan trọng về quy định hải quan tại Trung đông, Châu phi

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 7 1, 2022

Cơ quan hải quan Morocco đã thay đổi quy định nhập khẩu đối với các lô hàng thương mại điện tử (sản phẩm được mua trực tuyến từ nhà bán lẻ) có giá trị từ 125 USD trở xuống.

Những điều bạn cần biết

  • Yêu cầu khai báo hải quan
  • Thuế và phí hải quan sẽ được áp dụng

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 2 1, 2022

Những điều bạn cần biết

Cơ quan quản lý doanh thu Tanzania đã nâng ngưỡng giá trị miễn thuế (De Mimimis) lên 50 USD và xóa bỏ yêu cầu nhập khẩu chính thức đối với các lô hàng De Minimis.

Trở lên đầu trang