Cập nhật Quy định Hải Quan – Châu Âu

Những thay đổi quan trọng về quy định hải quan tại Châu Âu

cho: Người gửi hàng
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 3 1, 2023

Hệ thống Kiểm soát Nhập Khẩu (ICS) là hệ thống kiểm tra an ninh Liên minh Châu Âu dành cho hàng hóa được vận chuyển (hoặc trung chuyển) đến Châu Âu, Thụy Sĩ và Na Uy.

Những điều bạn cần biết

Đối với việc vận chuyển (hoặc trung chuyển) đến Liên minh Châu Âu, Thụy Sĩ và Na Uy, ICS yêu cầu kiểm tra thông tin lô hàng bằng phương thức điện tử

 • Tại quốc gia khởi hành
 • Trước khi các lô hàng được chất xếp lên máy bay
 • Trước khi hàng đến

Điều này có ý nghĩa gì đối với Quý khách

Một trong những điều quan trọng nhất Quý khách có thể thực hiện để giúp lô hàng của mình hoàn tất quá trình sàng lọc an ninh hải quan và thông quan là đảm bảo việc mô tả chính xác các sản phẩm trong lô hàng của Quý khách (hàng hóa/mặt hàng) khi tạo các lô hàng với MyDHL+

DHL Express có thể hỗ trợ gì

 • Chúng tôi sử dụng định tuyến đường bay một cách linh hoạt để đảm bảo thời gian vận chuyển nhanh nhất có thể Điều đó có nghĩa rằng các quy định về sàng lọc an ninh hải quan có thể ảnh hưởng đến các lô hàng từ bất kỳ điểm khởi hành nào tới bất kỳ điểm đến nào, tùy thuộc vào việc định tuyến
 • DHL sẽ gửi thông tin chi tiết về lô hàng của Quý khách dưới dạng điện tử đến cơ quan hải quan trước khi lô hàng được chất xếp lên máy bay

Tìm hiểu về Thông quan hàng hóa
Cập nhật trên Hệ thống Kiểm soát Nhập Khẩu  

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 5 1, 2022

Cơ quan hải quan Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi ngưỡng ấn định thuế áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu.

Những điều bạn cần biết

 • Hàng nhập khẩu giữa Doanh nghiệp với nhau (B2B) có trị giá nhỏ hơn hoặc bằng 22 EUR sẽ có mức thuế giá trị gia tăng (VAT) cố định áp dụng đối với những lô hàng được gửi từ:
  • Các nước thuộc Liên Minh Châu Âu - 18% thuế
  • Các nước không thuộc Liên Minh Châu Âu - 30% thuế
 • Hàng nhập khẩu do Doanh nghiệp gửi cho Cá nhân (B2C) có trị giá nhỏ hơn hoặc bằng 150 EUR sẽ có mức thuế giá trị gia tăng (VAT) cố định là 30% áp dụng cho lô hàng.

Đối với những lô hàng trị giá lớn hơn 150 EUR, Đơn vị Nhập khẩu cần ủy quyền cho DHL:

 • Đại diện cho họ để thông quan lô hàng
 • Ký tên và gửi lại một bản xác nhận chính thức cho DHL qua email

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 1 1, 2022

Những điều bạn cần biết

Cơ quan Hải quan Pháp đã đưa ra một thay đổi đối với quy trình thu thuế giá trị gia tăng (VAT), được gọi là Kế toán thuế GTGT hoãn lại (PVA)

 • Thay đổi có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động với tư cách là nhà nhập khẩu tại Pháp
 • Số tiền VAT sẽ được các Cơ quan có thẩm quyền của Pháp đánh giá và lập hóa đơn cho nhà nhập khẩu và không còn được thu khi từng lô hàng nhập khẩu được xử lý
 • Điều này không áp dụng đối với Cá nhân nhập khẩu hàng hóa cá nhân hoặc các lô hàng tài liệu
 • Các doanh nghiệp ngoài EU nên tham khảo ý kiến của cố vấn Thuế/Pháp lý để hiểu rõ nghĩa vụ của mình, chẳng hạn, họ cần chỉ định một Đại diện Tài chính để quản lý quy trình PVA

Người gửi hàng

 • Nếu người gửi hàng đóng vai trò là Nhà nhập khẩu tại Pháp, thì người gửi hàng phải nêu rõ thông tin Nhà nhập khẩu trong hóa đơn thương mại, bao gồm:
  • Thông tin doanh nghiệp (Tên, Địa chỉ, Thông tin liên hệ)
  • Mã số thuế VAT tại Pháp
  • Bàn phím máy tính với một phím có sử dụng logo của Liên minh Châu Âu Mã số EORI (Đăng ký và Nhận dạng các đơn vị hoạt động kinh tế)
 • Nếu người gửi hàng KHÔNG đóng vai trò là Nhà nhập khẩu tại Pháp, thì DHL sẽ thay mặt người nhận hàng lập Tờ khai Hải quan theo quy trình nhập khẩu tiêu chuẩn.

Cơ quan Hải quan Pháp  

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 7 1, 2021

Những điều bạn cần biết

 • Các nhà chức trách EU đã xóa bỏ miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) nhập khẩu cho hàng hóa lên đến 22 EUR kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021
 • Tất cả hàng hóa thương mại nhập khẩu vào EU đều phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và yêu cầu khai báo hải quan
 • Thủ tục nhập khẩu một cửa (IOSS) là một mô hình thu thuế giá trị gia tăng (VAT) mới (tùy chọn) dành cho người bán hàng trực tuyến và các nền tảng trực tuyến, dành cho các giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng đối với hàng hóa đủ điều kiện lên đến 150 EUR

Người gửi hàng

 • Người gửi hàng thông qua thủ tục nhập khẩu một cửa (IOSS) - người bán hàng trực tuyến sẽ thu thuế giá trị gia tăng (VAT) tại thời điểm mua hàng và thanh toán VAT trực tiếp cho cơ quan thuế ở EU thông qua tờ khai VAT hàng tháng. Quan trọng: người gửi hàng phải cung cấp số nhận dạng IOSS cho DHL cùng với thông tin về lô hàng.
 • Người gửi hàng không sử dụng IOSS - VAT sẽ được tính cho người thanh toán khi nhập khẩu
 • Đối với cả người gửi hàng qua IOSS và người gửi hàng không sử dùng IOSS - đều sẽ áp dụng các Dịch vụ Hải quan và Phụ phí tiêu chuẩn của DHL

Người nhận

Nếu người nhận chịu trách nhiệm thanh toán VAT (hoặc các Chi phí Hải quan liên quan khác):

 • Người sở hữu tài khoản DHL - DHL sẽ lập hóa đơn cho tài khoản
 • Người không có tài khoản - DHL sẽ gửi một liên kết để thanh toán trực tuyến

cho: Người gửi hàng, Người nhận
Gửi hàng: Kiện hàng
Dụng: Tháng 1 1, 2021

Là một phần trong việc Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit), một thỏa thuận đã được đưa ra và quản trị các mối quan hệ thương mại. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Vương quốc Anh không còn là một phần của thị trường chung EU và liên minh hải quan EU.

Những điều bạn cần biết

 • Các thủ tục hải quan, thuế và phí được áp dụng khi vận chuyển hàng hóa giữa EU và Vương quốc Anh
 • Để có được lợi ích từ Hiệp định thương mại EU-Vương quốc Anh "phi thuế quan" (thuế hải quan là 0) thì cần phải sở hữu bằng chứng từ về quốc gia xuất xứ của hàng hóa và phải bao gồm "giấy chứng nhận xuất xứ" trong hóa đơn thương mại

Người gửi hàng

 • Một hóa đơn hải quan đầy đủ và chính xác (Thương mại / Chiếu lệ) sẽ giúp đảm bảo quá trình thông quan thuận lợi
 • Nếu người gửi hàng ở Vương quốc Anh sẽ đóng vai trò là Nhà nhập khẩu tại EU, thì người gửi hàng phải nêu rõ thông tin Nhà nhập khẩu trong hóa đơn thương mại, bao gồm:
  • Thông tin doanh nghiệp (Tên, Địa chỉ, Thông tin liên hệ)
  • Số VAT địa phương (của quốc gia đến ở Liên minh Châu Âu)
  • Mã số EORI (Đăng ký và Nhận dạng các đơn vị hoạt động kinh tế)

Người nhận

 • Thuế và phí nhập khẩu hải quan (hoặc các chi phí hải quan liên quan khác) có thể áp dụng

Trang web Chính phủ Vương quốc Anh  
Thủ tục hải quan EU  


Trở lên đầu trang