TSA Notice (on Schedule Pickup)

PRIVACY ACT Notificatie
 

49 USC 114 autoriseert het verzamelen van deze informatie. De informatie die u heeft gegeven wordt gebruikt om u te kwalificeren als of om uw status te verifieren als  'bekende verzender'.

Het geven van deze informatie is vrijwillig, echter, door het niet geven van deze infomatie is het niet mogelijk om u te kwalificeren als  'bekende verzender'. Deze informatie wordt bekendgemaakt aan TSA personeel en contractors of andere agents inclusief IACs in het beheer en operationeel van het bekende verzender programma.

TSA mag deze informatie delen met vliegveld operators, buitenlande luchtvervoerders, IACs, regering agencies, en andere in overeenstemming met de Privacy Act, 5 USC Section 552a.

Voor meer details, verwijzen we u naar Transportation Security Threat Assessment System (DHS/TSA 002) zoals gepubliceerd in Federal Register.

Voor meer informatie bezoek de website www.tsa.gov.