Douane

DHL Express heeft uitgebreide wereldwijde douanekennis en ervaring. We weten dat een soepel en efficiënt inklaringsproces ervoor zorgt dat uw zendingen zo snel mogelijk aankomen. We voorzien in gestandaardiseerde diensten die het inklaringsproces effectief ondersteunen.
Douane
Omschrijving
Toeslag per
Kosten
Customs Voorbereiding
Export Declaratie
Exporteren van goederen die onderhevig zijn aan aanvullende controles
Meer weergeven
Minder weergeven
Tijdelijke Import Export

Dit is van toepassing in landen waar een uitvoeraangifte vereist is voor zendingen die gecontroleerde goederen bevatten of een bepaalde drempelwaarde of gewicht overschrijden.

Afhankelijk van het land van herkomst kunnen verzenders die de aangifte online indienen de lokale heffing vermijden.

Per Zending
10.00 EUR for IMP only
Bonded Transit
Verzending onder douaneverzekering
Meer weergeven
Minder weergeven
Export Declaratie
Bonded Transit is van toepassing op zowel export- als importzendingen wanneer DHL verplicht is om enige vorm van overdracht onder borgtocht te openen, te beheren of te melden.
Per Zending
48.00 EUR
Multiline Entry
Verzending onder douaneverzekering
Meer weergeven
Minder weergeven
Bonded Transit
Er worden kosten in rekening gebracht als er meer dan 5 regels bij de inklaring worden geregistreerd, bijvoorbeeld met verschillende goederen of verschillende productielanden.
Per Line
5.00 EUR
Clearance Authorization
Wacht voor vrijgave-instructie
Meer weergeven
Minder weergeven
Multiline Entry
Zakelijke klanten kunnen DHL verzoeken hun inkomende zendingen proactief te onderscheppen en een aangewezen contactpersoon vragen voor verdere inklaring. Contractovereenkomst vereist.
Per Zending
39.00 EUR
Preferential Origin
Profiteer van preferentiële rechten
Meer weergeven
Minder weergeven
Clearance Authorization
DHL kan helpen bij het opstellen of verstrekken van een Certificaat van Oorsprong of andere soortgelijke formulieren om te verklaren dat de goederen in een bepaalde exportzending in een bepaald land zijn geproduceerd, vervaardigd of verwerkt, waardoor aanspraak kan worden gemaakt op preferentiële rechten op de plaats van bestemming. Bekende voorbeelden zijn EUR1, Form A of ATR1.
Per Zending
5.00 EUR
Douane Proces
Non-Routine Entry
Goederen die zijn uitgesloten van standaard inklaring.
Meer weergeven
Minder weergeven
Non-Routine Entry
Toegepast in geselecteerde landen, wanneer goederen met een geaggregeerde aangiftewaarde of gewicht die het limiet overschrijden die zijn vastgesteld door de douaneautoriteiten van bestemming, of vanwege andere wettelijke vereisten, worden uitgesloten van routinematige inklaring op een geconsolideerd manifest en dus moeten worden ingeklaard via een individueel invoerformulier.
Per Zending
10.00 EUR
Bonded Storage
Wanneer de zending niet kan worden vrijgegeven door de douane
Meer weergeven
Minder weergeven
Bonded Storage

Opslagkosten zijn van toepassing wanneer de zending niet kan worden vrijgegeven door de douane vanwege incorrect of ontbrekend papierwerk.

 

De kosten worden van toepassing drie kalenderdagen na de aankomstdatum van de zending of drie kalenderdagen na de kennisgeving door de broker, wanneer dit later is. De kosten worden in rekening gebracht bij degene die de invoerrechten en BTW betaalt.

Per Zending
Per Day
After 3 Calendar Days
5.00 EUR per dag plus 0.10 EUR per dag per kg
Clearance Data Modification
Wanneer vrijgavegegevens correcties vereisen
Meer weergeven
Minder weergeven
Clearance Data Modification
Een toeslag is van toepassing als de door de douane aangegeven waarde van een zending moet worden gewijzigd vóór of tijdens het inklaringsproces.
Per Zending
50.00 EUR
Permits and Licenses
We faciliteren het aanvraagproces voor licenties.
Meer weergeven
Minder weergeven
Permits and Licenses
Om de import van geselecteerde gecontroleerde goederen, zoals medische apparatuur, farmaceutische producten, computermonitors, laser-cd-spelers, cosmetica, brillen, voedsel en voedingsproducten te versnellen, moet DHL specifieke informatie indienen om de vereiste importvergunningen en andere vergunningen te verkrijgen. De toeslag wordt gefactureerd aan degene die de invoerrechten en BTW betaalt.
Per Zending
39.00 EUR
Physical Intervention
Wanneer de douane de goederen fysiek moet inspecteren.
Meer weergeven
Minder weergeven
Physical Intervention
Dit is van toepassing op zendingen waarbij de douane autoriteiten de goederen onderscheppen voor fysieke controle.
Per Zending

20.00 EUR

Tijdelijke Import Export
Voorbereidingen voor tijdelijke export/import
Meer weergeven
Minder weergeven
Physical Intervention
Op verzoek van de verzender of importeur bereidt DHL de goederen voor op hun tijdelijke export en latere import. Ruw materiaal of semi-afgewerkte goederen kunnen worden ingevoerd in een door de douane goedgekeurde exportproductiezone of vrijhandelszone voor waarde toevoegende activiteiten, op voorwaarde dat de eindproducten vervolgens worden uitgevoerd.
Per Zending
40.00 EUR
Customs Support
Duty Tax Importer (Voorheen Disbursement)
Douanekosten kunnen in rekening worden gebracht op een DHL-account op bestemming.
Meer weergeven
Minder weergeven
Duty Tax Importer
Met deze service kan de verzender een douaneplichtige zending naar de ontvanger sturen, waarbij de invoerrechten en BTW gefactureerd worden aan een DHL account van een derde partij op bestemming.
Per Zending
EUR 14.50 of 2.75% op de BTW en invoerrechten indien hoger
Duty Tax Receiver (Voorheen Advance Payment)
De ontvanger kan voor invoerrechten of BTW gefactureerd worden.
Meer weergeven
Minder weergeven
Duty Tax Receiver
Deze dienst dekt elke import van een zending zonder documenten waarvoor DHL haar eigen kredietlijn bij de douane heeft gebruikt om de betaling van rechten, belastingen of wettelijke heffingen voor te schieten of te garanderen namens importeurs en consumenten met wie DHL geen contract heeft.
Per Zending
EUR 14.50 of 2.75% op de BTW en invoerrechten indien hoger

Other Government Agency

Bij de invoer van goederen die aan aanvullende controles worden onderworpen
Meer weergeven
Minder weergeven
Other Government Agency
Op verzoek regelt DHL de voltooiing van veterinaire, gezondheids- of fytosanitaire controles bij het eerste punt van binnenkomst in een land of een douane-unie, wat doorgaans vereist is bij het importeren van dierlijke producten, planten, zaden of farmaceutische producten.
Per Zending
39.00 EUR
Meer over Douane Services
Meer over Douane Services
  • DHL zal de door de overheid vereiste certificaatkosten vooruitbetalen en terugbetalen.
Terug naar boven