Douane

DHL Express heeft uitgebreide wereldwijde douanekennis en ervaring. We weten dat een soepel en efficiënt inklaringsproces ervoor zorgt dat uw zendingen zo snel mogelijk aankomen. We voorzien in gestandaardiseerde diensten die het inklaringsproces effectief ondersteunen.
Douane
Omschrijving
Toeslag per
Kosten
Customs Voorbereiding
Export Declaratie
Exporteren van goederen die onderhevig zijn aan aanvullende controles
Meer weergeven
Minder weergeven
Tijdelijke Import Export
Voor zendingen boven een waardedrempel is een uitvoeraangifte vereist. Kan ook van toepassing zijn op zendingen die gecontroleerde goederen bevatten of een bepaalde gewichtsdrempel overschrijden.
Per Zending
(meer dan 1,000.00 EUR)
10.00 EUR
Bonded Transit
Verzending onder douanegarantie
Meer weergeven
Minder weergeven
Export Declaratie
Bonded Transit is van toepassing op zowel export- als importzendingen wanneer DHL verplicht is om enige vorm van overdracht onder borgtocht te openen, te beheren of te melden.
Per Zending
48.00 EUR
Multiline Entry
Importeren van zendingen die meerdere goederen bevatten
Meer weergeven
Minder weergeven
Bonded Transit
Er worden kosten in rekening gebracht als er meer dan 5 regels bij de inklaring worden geregistreerd, bijvoorbeeld met verschillende goederen of verschillende productielanden.
Per Line
5.00 EUR
Tijdelijke Import Export
Voorbereidingen voor tijdelijke export/import
Meer weergeven
Minder weergeven
Tijdelijke Import Export
Op verzoek van de verzender of importeur bereidt DHL de goederen voor op hun tijdelijke export en latere import. Ruw materiaal of semi-afgewerkte goederen kunnen worden ingevoerd in een door de douane goedgekeurde exportproductiezone of vrijhandelszone voor waarde toevoegende activiteiten, op voorwaarde dat de eindproducten vervolgens worden uitgevoerd.
Per Zending
45.00 EUR
Preferential Origin
Profiteer van preferentiële rechten
Meer weergeven
Minder weergeven
Clearance Authorization
Op verzoek van de verzender, het opstellen of verstrekken van een Certificaat van Oorsprong/Bewijs van Preferentie of andere soortgelijke formulieren door DHL om te certificeren dat de goederen in een bepaalde exportzending zijn geproduceerd, vervaardigd of verwerkt in een bepaald land, waardoor preferentiële rechten kunnen worden toegepast gedeclareerd op bestemming en/of naleving van handelsbelemmeringen. Veelvoorkomende voorbeelden zijn EUR1, ATR.
Per Zending
10.00 EUR
Douane Proces
Non-Routine Entry
Goederen die zijn uitgesloten van standaard inklaring.
Meer weergeven
Minder weergeven
Non-Routine Entry
Toegepast in geselecteerde landen, wanneer goederen met een geaggregeerde aangiftewaarde of gewicht die het limiet overschrijden die zijn vastgesteld door de douaneautoriteiten van bestemming, of vanwege andere wettelijke vereisten, worden uitgesloten van routinematige inklaring op een geconsolideerd manifest en dus moeten worden ingeklaard via een individueel invoerformulier.
Per Zending
45.00 EUR
Bonded Storage
Wanneer de zending niet kan worden vrijgegeven door de douane
Meer weergeven
Minder weergeven
Bonded Storage

Er zijn opslagkosten van toepassing wanneer de zending niet door de douane kan worden vrijgegeven vanwege onnauwkeurige of ontbrekende papieren.

De kosten worden van kracht na de aankomstdatum van de vracht of notificatie van de tussenpersoon, afhankelijk van wat later is. De heffing is van toepassing op de belasting- en belastingbetaler.

Per Zending
Per Day
After 3 Calendar Days
11.00 EUR plus 0.22 EUR per kg
Permits and Licenses
We faciliteren het aanvraagproces voor licenties.
Meer weergeven
Minder weergeven
Permits and Licenses
Om de import van geselecteerde gecontroleerde goederen, zoals medische apparatuur, farmaceutische producten, computermonitors, laser-cd-spelers, cosmetica, brillen, voedsel en voedingsproducten te versnellen, moet DHL specifieke informatie indienen om de vereiste importvergunningen en andere vergunningen te verkrijgen. De toeslag wordt gefactureerd aan degene die de invoerrechten en BTW betaalt.
Per Zending
45.00 EUR
Verwerking van Inklaring
Een vergoeding voor de inklaring van zendingen
Meer weergeven
Minder weergeven
Verwerking van Inklaring
Van toepassing in bepaalde landen waar extra kosten worden gemaakt voor het importeren van zendingen in overeenstemming met de eisen van overheidsinstanties.
Per Zending
10.00 EUR
Customs Support
Verwerking van Invoerrechten
Accounthouders kunnen de inklaring versnellen.
Meer weergeven
Minder weergeven
Verwerking van Invoerrechten
DHL versnelt het douane-inklaringsproces door snelle betaling van invoerrechten en belastingen met betrekking tot een zending, terwijl de ontvanger de betaling uitstelt tot een afgesproken datum.
Per Zending
EUR 14.50 of 2.75% op de BTW en invoerrechten indien hoger
Verwerking van Invoerrechten
Invoerrechten en belastingen voor non-account ontvangers
Meer weergeven
Minder weergeven
Verwerking van Invoerrechten
Een administratieve toeslag is van toepassing als DHL zijn eigen kredietlijn bij de douane heeft gebruikt om de betaling van invoerrechten, belastingen of wettelijke heffingen voor te schieten of te garanderen namens importeurs en consumenten met wie DHL geen contract heeft.
Per Zending
EUR 14.50 of 2.75% op de BTW en invoerrechten indien hoger
Notificatie Broker
Wijs uw favoriete tussenpersoon aan
Meer weergeven
Minder weergeven
Notificatie Broker

Op verzoek van de invoerder zal DHL het nodige papierwerk aanleveren bij de aangewezen douane-expediteur (broker) van de klant om inklaring voor import uit te voeren en, zodra inklaring is voltooid, het vervoer naar de eindbestemming te hervatten.

DHL is hierdoor niet verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren aan de douane of voor het vrijgeven van de zending.

Per Zending
€12.00
Release to Broker
Verzending ingeklaard en afgeleverd door uw tussenpersoon naar keuze
Meer weergeven
Minder weergeven
Release to Broker
Op verzoek van de importeur zal DHL de zending en de bijbehorende douanedocumentatie overdragen aan de door de klant aangewezen tussenpersoon voor inklaring en last mile-levering.
Per Zending
€45.00

Other Government Agency

Bij de invoer van goederen die aan aanvullende controles worden onderworpen
Meer weergeven
Minder weergeven
Other Government Agency
Op verzoek regelt DHL de voltooiing van veterinaire, gezondheids- of fytosanitaire controles bij het eerste punt van binnenkomst in een land of een douane-unie, wat doorgaans vereist is bij het importeren van dierlijke producten, planten, zaden of farmaceutische producten.
Per Zending
45.00 EUR
Meer over Douane Services
Meer over Douane Services
 • DHL zal de door de overheid vereiste certificaatkosten vooruitbetalen en terugbetalen.
 • Zendingen die zijn geboekt met de dienst Duty Tax Paid (DTP) kunnen onderhevig zijn aan extra inklaringskosten. Indien van toepassing worden deze gefactureerd aan de DTP-verzender. Deze kosten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Non-Routine Entry
  • Fysieke douane inspectie
  • Permits and Licenses
  • Bonded Storage
  • Multiline Entry
  • Verwerking van Inklaring
Terug naar boven