Digitale Douanefactuur Algemene Voorwaarden

DHL biedt een Paperless Trade ("PLT") dienst aan, die het mogelijk maakt om bepaalde documenten die de zending vergezellen elektronisch te versturen (waardoor er geen gedrukte kopieën van documenten meer nodig zijn).
U, als "verzender", stemt er namens u en namens iedereen die belang heeft bij de zending mee in dat deze Paperless Trade voorwaarden van toepassing zijn op alle zendingen die met behulp van de PLT-dienst worden verzonden.
U gaat er verder mee akkoord dat deze Paperless Trade-voorwaarden van toepassing zijn in aanvulling op de vervoersvoorwaarden van DHL, zoals uiteengezet op de website van DHL, die VOLLEDIG van toepassing zijn. Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op artikel Onaanvaardbare Zendingen, Garanties van de Afzender en vrijwaringen en DHL’s aansprakelijkheid van de vervoersvoorwaarden van DHL.
DHL zal u instructies geven over het gebruik van de PLT-service. Deze gelden naast eventuele bestaande vereisten voor de aanbesteding van de zending en het vervoersdocument. Dit houdt in:
  • het formaat waarin u de elektronische bestanden zult versturen,
  • de kwaliteitseisen voor het scannen van documentatie,
  • de timing van de verzending van de gegevens overdracht,
  • de details van waar het verzendingsdocument naartoe moet worden gestuurd,
  • de verzendgegevens (ex oorsprong, bestemmingen, inhoud, verzendwaarde) waarvoor de PLT-service niet beschikbaar is,
  • alle documentatie (zoals een certificaat van oorsprong) die ook op papier moet worden verstrekt wanneer de zending wordt aangeboden aan DHL
U gaat ermee akkoord om alle instructies van DHL met betrekking tot de PLT-service na te leven. Verder gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle wettelijke of douanevereisten met betrekking tot de PLT-service, zodat u bijvoorbeeld de PLT-service niet zult gebruiken voor zendingen waarvoor wettelijke of douane-eisen het verzenden van papieren documenten verplichten.
U bevestigt dat u bevoegd bent om gegevens elektronisch te verzenden. U machtigt DHL om de gegevens die u elektronisch aan DHL overdraagt te gebruiken voor het verwerken en verzenden van de PLT-zendingen. Dit omvat het briefhoofd van uw bedrijf en de elektronische handtekening.
Alle elektronisch verzonden documentatie moet leesbaar zijn.
U stemt ermee in om DHL schadeloos te stellen en te vrijwaren voor verlies, schade of vertraging als gevolg van een schending van de Algemene Vervoersvoorwaarden of deze Paperless Trade-voorwaarden.
U bevestigt de toestemming van de ontvanger voor het gebruik van de PLT-service.
Terug naar boven