Belangrijke informatie

Jaarlijkse prijsverhoging
DHL Express zal de tarieven updaten, geldig vanaf januari 2023. In België bedraagt de gemiddelde prijsverhoging 7.9% voor Time Definite en Day Definite producten.
De prijsverhoging is van toepassing op alle kortingstarieven en overeenkomsten, wanneer het contract dit toelaat.
We hebben beperkte inkomende en uitgaande verzendservices van/naar geselecteerde locaties in Oekraïne hervat.
We hebben DHL Express-zendingen van en naar Wit-Rusland, inkomende en binnenlandse zendingen naar/binnen Rusland tijdelijk opgeschort.

DHL wordt geconfronteerd met het ongeoorloofd gebruik van de bedrijfsnaam in sms-berichten waarin ontvangers worden gevraagd een applicatie met de extensie '.apk' te downloaden. We raden u aan om ons dit zo snel mogelijk te laten weten door een screenshot van de verdachte sms te sturen naar phishing-dpdhl@dhl.com, inclusief het telefoonnummer in het bericht. Nadat u het frauduleuze bericht heeft gemeld, verwijdert u het en downloadt u in geen geval de applicatie.

View more information on fraud awareness

De indexatie voor het bepalen van de DHL Express Day Definite Brandstoftoeslag zal vanaf augustus 1, 2022 wijzigen. Bekijk onze Brandstoftoeslag pagina voor meer details.
De indexatie voor het bepalen van de DHL Express Brandstoftoeslag zal vanaf juli 1, 2022 wijzigen. Bekijk onze Brandstoftoeslag pagina voor meer details.

Als wereldwijd opererende onderneming vormen epidemie- en pandemiegevaarlijke scenario's een integraal onderdeel van onze continue risicoplanning. Daarom wordt de bedrijfsvoering van DPDHL voortdurend aangepast om potentiële gevolgen te beperken.

De Belgische regering heeft aangekondigd dat logistiek een van de cruciale sectoren is.

Daarom blijven we open en zullen we ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Als cruciale sector staan we in direct contact met de Belgische overheid om in lijn te blijven met de laatste richtlijnen en adviezen.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Terug naar boven