Upload Quick Tips

آپلود مخاطبین متعدد در لیست مخاطبین سریع و آسان است! روند آپلود از انطباق فیلد از پیش تعریف شده ما برای هماهنگ سازی جزئیات مخاطبین فایل شما با لیست مخاطبین +MyDHL استفاده می کند.

 • این کار اطمینان می دهد که اطلاعات هر مخاطب در فیلد درست ذخیره می شود.
 • پس از آپلود فایل مخاطبین شما بلافاصله در دسترس هستند.
 • شما می توانید ایجاد بارنامه ها را با استفاده ازمخاطبین جدید درلیست مخاطبین +MyDHL به سرعت آغاز کنید!
 • مخاطبین آپلود شده می توانند مستقیما در لیست مخاطبین به روزرسانی شوند.

برای آپلود صحیح اطلاعات تماس مطمئن شوید داده ها منطبق با دستورهای راهنمای ما وارد شده باشند.

آیا اولین بار است که اطلاعات تماس راروی لیست مخاطبین خود آپلود میکنید؟ میتوانید با آپلود یک اطلاعات تماس آزمایشی انتخابهای مختلف را بیازمایید.

 • بررسی کنید چگونه در لیست مخاطبین شما ظاهر می شود،
 • یک ایده خوب درخصوص اینکه کدام جزئیات اطلاعات تماس به فیلدهای لیست مخاطبین میرود بگیرید،
 • و ببینید تغییر و پاک کردن اطلاعات تماس چقدر ساده است.
 1. انتخاب گزینه آپلود
 2. بررسی کنید که آیا فایل شما دارای سربرگ است
 3. بررسی کنید در صورت لزوم جزئیات کوتاه شود
 4. فیلتر فیلد را فراهم کنید، درصورت امکان فیلتر متن هم اضافه شود
  مثال: " دی اچ ال اکسپرس"، “John Smith” ، "نشانی 1"
  جدا کننده فیلد ها(،) میباشد و جدا کننده متن ها (") میباشد.
 5. آپلود و انتخاب فایل شما
 6. روی افزودن مخاطب در لیست مخاطبین کلیک کنی

در صورت مواجهه با هر مشکلی حین آپلود فایل ها:

 • اطلاعات بخصوصی به شما ارائه خواهیم کرد تا بتوانیداطلاعات تماس را به روزرسانی کرده و نسبت به آپلود مجدد آن اقدام کنید.
 • درصورت نیاز به کمک ما برای کمک به شما آماده ایم!با ما تماس بگیرید: 21 84088888