چیزهای جدید با +MyDHL

آخرین اخبار در مورد ویژگی‌ها و عملکردهای +MyDHL را دریافت کنید

برای بهینه‌سازی سرعت و کارایی ترخیص کالا، مقامات نظارتی گمرک در سراسر جهان سیستم‌ها را اتوماتیک / خودکار می‌کنند و الزامات مربوط به صحت اطلاعات مرسوله را افزایش می‌دهند – به ویژه، توضیحات کالا و جزئیات فاکتور گمرکی. آنها در حال دور شدن از اسناد چاپی هستند و به جای آن می‌خواهند اطلاعات مرسوله را به صورت الکترونیکی در سیستم‌های خود دریافت کنند.

این چه معنایی برای شما دارد

  • یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید برای کمک به مرسوله خود در فرآیند غربالگری و ترخیص امنیت گمرکی انجام دهید این است که هنگام ایجاد مرسوله‌ها در +MyDHL، اقلام مرسوله خود (کالاها/اجناس) را دقیقاً توضیح دهید.

کاری که +MyDHL برای کمک انجام می دهد

ابزارهای جدیدی برای کمک به شما را معرفی کرده ایم تا مشخصات هر کدام از محتویات مرسوله خود را به صورت الکترونیکی و دقیق جهت ارایه به مسئولین گمرک آماده کنید

ترخیص سریعتر کالا از گمرک
نکات فاکتور گمرکی

ویژگی های +MyDHL به شما کمک می کند!
از ویژگی‌های +MyDHL برای کمک به توضیح دقیق اقلام موجود در مرسوله خود استفاده کنید - برای ترخیص سریع گمرک بسیار مهم است!
بازگشت به بالا