ضوابط تجاری

یادگیری زبان اینکوترمز 2020

"اینکوترمز" یک علامت تجاری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) است. قوانین Incoterms® اغلب در سراسر جهان در قراردادهای بین‌المللی استفاده می‌شوند و مسئولیت‌های بین خریداران و فروشندگان را در رابطه با هزینه‌ها، خطرات، مسئولیت‌های بیمه بار و انطباق با مقررات نشان می‌دهند.

مواردی که نیاز دارید بدانید

  • خدمات قوانین اینکوترمز در راستای استانداردسازی فرآیند ارسال و دریافت کالا می باشد. علاوه بر این, آن‌ها تخصیص هزینه معاملات تجاری بین‌المللی را تعیین کرده و مسئولیت‌های توافق‌شده برای صادر کنندگان و وارد کنندگان را بنیان می نهند.
  • هدف اصلی قوانین اینکوترمز تعریف معیارهایی برای توزیع تعهدات، هزینه ها و تخصیص ریسک بین طرف های درگیر در معاملات بین المللی است.
  • آشنایی با قوانین اینکوترمز شما را برای خرید کالا از توایدکنندگان خارجی در راستای مقررات اعمال شده ، مستندسازی و رویه ها مطمئن میسازد.
قوانین اینکوترمز 2020 براساس روش حمل و نقل به دو دسته تقسیم می‌شوند.
قوانین اینکوترمز 2020 براساس روش حمل و نقل به دو دسته تقسیم می‌شوند.
  • نمودار مسئولیت اینکوترمز نمایی کلی از تعهدات صادر کننده و وارد کننده در هر دسته را ارائه می دهد.
  • استفاده از اصطلاحات تجاری اینکوترمز یک الزام قانونی نیست، اما توصیه میشود برای ساده کردن معاملات ، کاهش سوء تفاهم با کسانی که با آنها کار می کنید همیشه از آنها استفاده کنید.
  • شما می توانید با مراجعه به وبسایت اتاق بازرگانی بین المللی ، که شامل سوالات متداول و توضیحی در مورد قوانین اینکوترمز است ، در مورد قوانین و شرایط تجارت جهانی اینکوترمز بیشتر مطالعه کنید.

EXW
Ex Works

به این معنی که فروشنده زمانی کالا را به خریدار تحویل می‌دهد که کالا را در مکانی مشخص (مانند کارخانه یا انبار) در اختیار خریدار قرار می‌دهد و آن مکان مشخص ممکن است محل فروشنده باشد یا نباشد. برای اینکه تحویل صورت گیرد، فروشنده نه مسئولیتی برای بارزدن کالا در هیچ وسیله حمل و نقلی را دارد، و همچنین نه مسئول ترخیص کالا برای صادرات است، در صورتی که چنین ترخیصی نیاز باشد.

FCA
Free Carrier
به این معنی که فروشنده کالا را به یکی از دو روش به خریدار تحویل می دهد:
  • اول، هنگامی که مکان مشخص شده محل فروشنده است، کالا زمانی تحویل داده می شود که در وسیله حمل و نقلی که توسط خریدار ترتیب داده شده بارگیری می شود.
  • دوم، هنگامی که مکان مشخص شده مکان دیگری باشد، کالا زمانی تحویل می شود که پس از بارگیری در وسیله حمل و نقل فروشنده، به مکان تعیین شده دیگری رسیده و آماده تخلیه از وسیله حمل و نقل آن فروشنده و در اختیار حمل کننده یا شخص دیگری که توسط خریدار معرفی شده است، باشد.

هر کدام از این دو به عنوان محل تحویل انتخاب شود، آن مکان مشخص می‌کند که ریسک کجا به خریدار منتقل می‌شود و چه زمانی هزینه‌ها به حساب خریدار است.

CPT
Carriage Paid To
به این معنی که فروشنده کالا را تحویل می دهد - و ریسک را - با تحویل آن به حامل طرف قرارداد فروشنده یا با تهیه کالای تحویل شده، به خریدار منتقل می‌کند. فروشنده می‌تواند این کار را با دادن مالکیت فیزیکی کالا به متصدی حمل‌ونقل به روش و مکان مناسب با وسیله حمل و نقل مورد استفاده انجام دهد. هنگامی که کالا از این طریق به خریدار تحویل داده شد، فروشنده تضمین نمی کند که کالا در شرایط سالم، به مقدار ذکر شده یا اینکه حتی به مقصد برسد. این به این دلیل است که هنگام تحویل کالا به خریدار، ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. با این حال، فروشنده باید برای حمل کالا از تحویل به مقصد مورد توافق، قرارداد ببندد.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
به این معنی که فروشنده کالا را تحویل می دهد - و ریسک را - با تحویل آن به حامل طرف قرارداد فروشنده یا با تهیه کالای تحویل شده، به خریدار منتقل می‌کند. فروشنده می‌تواند این کار را با دادن مالکیت فیزیکی کالا به متصدی حمل‌ونقل به روش و مکان مناسب با وسیله حمل و نقل مورد استفاده انجام دهد. هنگامی که کالا از این طریق به خریدار تحویل داده شد، فروشنده تضمین نمی کند که کالا در شرایط سالم، به مقدار ذکر شده یا اینکه حتی به مقصد برسد. این به این دلیل است که هنگام تحویل کالا به خریدار، ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. با این حال، فروشنده باید برای حمل کالا از تحویل به مقصد مورد توافق، قرارداد ببندد.
DPU
Delivered at Place Unloaded
به این معنی که فروشنده کالا را تحویل می دهد - و ریسک را - زمانی به خریدار منتقل می کند که کالا، پس از تخلیه از وسیله حمل و نقل ورودی، در یک مکان مشخص شده در مقصد یا در نقطه توافق شده در آن مکان در اختیار خریدار قرار گیرد، البته اگر چنین نقطه ای مورد توافق قرار گیرد. فروشنده کلیه ریسک‌های مربوط به آوردن کالا و تخلیه آنها را در محل مقصد مشخص شده متحمل می شود. بنابراین، در این قانون اینکوترمز، تحویل و رسیدن به مقصد یکسان است. DPU تنها قانون اینکوترمز است که فروشنده را ملزم می کند کالا را در مقصد تخلیه کند. بنابراین فروشنده باید اطمینان حاصل کند که تخلیه بار را در مکان ذکر شده هماهنگ می کند. اگر طرفین قصد دارند که فروشنده ریسک و هزینه تخلیه را متحمل نشود، باید از قانون DPU اجتناب شود و به جای آن از DAP استفاده شود.
DAP
Delivered at Place
به این معنی که فروشنده کالا را تحویل می دهد - و ریسک را - زمانی به خریدار منتقل می کند که کالا در وسیله حمل و نقل ورودی آماده تخلیه در مکان مقصد یا در نقطه توافق شده در آن مکان در اختیار خریدار قرار می گیرد، البته اگر چنین نقطه ای مورد توافق قرار گیرد. فروشنده کلیه ریسک‌های مربوط به رساندن کالا به محل مقصد یا به نقطه توافق شده در آن مکان را متحمل می شود. بنابراین، در این قانون اینکوترمز، تحویل و رسیدن به مقصد یکسان است.
DDP
Delivered Duty Paid
به این معنی که فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد زمانی که کالا ، برای واردات ترخیص شده، در وسیله حمل و نقل ورودی، آماده تخلیه، در محل مقصد مشخص شده یا در نقطه توافق شده در اختیار خریدار قرار می گیرد، البته اگر چنین نقطه ای مورد توافق قرار گیرد. فروشنده کلیه خطرات مربوط به رساندن کالا به محل مقصد یا به نقطه توافق شده در آن مکان را متحمل می شود. بنابراین، در این قانون اینکوترمز، تحویل و رسیدن به مقصد یکسان است.
FAS
Free Alongside Ship

به این معنی است که فروشنده، کالا را زمانی به خریدار تحویل می‌دهد که کالا در کنار کشتی (مثلاً در اسکله یا بارج) تعیین شده توسط خریدار در بندر بارگیری نام‌گذاری شده یا زمانی که فروشنده کالایی را که قبلاً به این ترتیب تحویل داده شده تهیه می‌کند. خطر از بین رفتن یا آسیب دیدن کالا زمانی منتقل می شود که کالا در کنار کشتی باشد و خریدار تمام هزینه ها را از آن لحظه به بعد متقبل می شود.

FOB
Free on Board
به این معنی است که فروشنده، کالا را در کشتی تعیین شده توسط خریدار در بندر مرسوله نام‌گذاری شده به خریدار تحویل می‌دهد یا کالایی را که قبلاً تحویل داده شده است تهیه می‌کند. خطر گم شدن یا آسیب دیدن کالا زمانی منتقل می شود که کالا در کشتی باشد و خریدار تمام هزینه ها را از آن لحظه به بعد متقبل می شود.
CFR
Cost and Freight
به این معنی است که فروشنده کالا را در کشتی به خریدار تحویل می دهد یا کالایی را که قبلاً تحویل داده شده است تهیه می کند. خطر از بین رفتن یا آسیب رساندن به کالا زمانی منتقل می‌گردد که کالا در کشتی باشد، به طوری که فروشنده تعهد خود را برای تحویل کالا انجام داده است، خواه کالا واقعاً در شرایط سالم به مقصد برسد یا نه، حتی در تعداد و مقدار ذکر شده. در CFR، فروشنده هیچ تعهدی به خریدار برای خرید پوشش بیمه ندارد: بنابراین به خریدار توصیه می شود که پوششی برای خود خریداری کند.
CIF
Cost, Insurance, Freight
به این معنی که فروشنده کالا را در کشتی به خریدار تحویل می دهد یا کالایی را که قبلاً تحویل داده شده است تهیه می کند. خطر از بین رفتن یا آسیب رساندن به کالا هنگامی منتقل می‌گردد که کالا در کشتی باشد، به طوری که فروشنده تعهد خود را برای تحویل کالا انجام داده است، خواه کالا واقعاً در شرایط سالم به مقصد برسد یا نه، حتی در تعداد و مقدار ذکر شده.
بسته ای در حال حمل و نقل از مبدا به مقصد
داستان سفر یک محموله
مشاهده کنید چگونه محموله شما با دی‌اچ‌ال سفر می‌کند و یادبگیرید چگونه ما می‌توانیم در هر مرحله از این سفر به شما کمک کنیم.
بازگشت به بالا