Declarations Definitions (on Customs Invoice Templates)

تعاریف اظهارات

هر اظهارنامه گمرکی بایستی شامل یک بخش اظهاریه باشد. ما یک اظهاریه استاندارد را در نمونه اظهارنامه گمرکی خود خواهیم گنجاند. همچنین شما میتوانیداز اظهارنامه دیگری که متناسب با نوع کالای حمل شده و نیز کشورهای مبدا و مقصد می باشد، هم استفاده نمایید.

گزینه های اظهار و اینکه چگونه در اظهارنامه گمرکی نمایش داده میشوند در زیر آمده است.

اظهارنامه شرح و هدف اظهارات آنگونه که در اظهارنامه گمرکی ظاهر میشوند
پیش فرض استاندارد این بیانیه همیشه بر روی هراظهارنامه گمرکی که توسط دی اچ ال ایجاد شده ، چاپ می‌شود, برای:
  • تمامی محموله ها
  • تمامی کشورهای مبدأ و مقصد
بدین وسیله من/ما گواهی می کنم که اطلاعات مربوط به محتویات این محموله، آنگونه که در این اظهار نامه درج شده صحیح و واقعیست.
NAFTA توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) قراردادی است بین ایالات‌متحده, کانادا و مکزیک که برای حذف موانع تعرفه‌ای بین این سه کشور تنظیم شده‌است. بدین وسیله گواهی می‌کنم که کالاهای تحت پوشش این محموله واجد شرایط برای اهداف تعرفه ترجیحی در NAFTA نیستند.
مبدأ ترجیحی مبدا ترجیحی اصطلاحی است که به برخی کالاها از کشورهای خاص اطلاق می‌شود، که با دستیابی به معیارهای خاصی مجاز به استفاده از نرخ‌های ترجیحی معاف از مالیات برای حمل هستند. بدین وسیله من/ما گواهی می کنم که اطلاعات مربوط به محتویات این محموله، آنگونه که در این اظهارنامه درج شده صحیح و واقعیست. صادر کننده کالا های تحت پوشش این مدارک اظهار میدارد که به جز در جاییکه به وضوح نشان داده شده ، این کالاها در مبدا ترجیحی ساخته شده اند.
CITES  CITES کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های حیوانات وحشی و گیاهان در معرض خطر انقراض, یک توافق بین‌المللی بین دولت‌ها است که در سال 1975وارد عمل شدند. واردات, صادرات و استفاده برای مقاصد تجاری مستلزم صدور گونه خاصی از این مجوز CITES می باشد. من تایید می کنم که محتویات این محموله از قطعات چرم حیواناتی که بر اساس کنوانسیون واشنگتن حفاظت شده اند نیستند.
مبدا ترجیحی و CITES این اظهارنامه ترکیبی از هر دو مبدا ترجیحی و بیانیه CITES می باشد. بدین وسیله من/ما گواهی می کنم که اطلاعات مربوط به محتویات این محموله ، آنگونه که در این اظهار نامه درج شده صحیح و واقعیست. صادر کننده کالاهای تحت پوشش این مدارک اظهار میدارد که، به جز در جاییکه به وضوح نشان داده شده، این کالاها در مبدا ترجیحی ساخته شده اند. نظر به محموله فوق ،تایید می کنم که محتویات این محموله از قطعات چرم حیواناتی که بر اساس کنوانسیون واشنگتن حفاظت شده اند نیستند.
EUR-1 گواهی حرکت EUR.1 (که به عنوان گواهی EUR.1 نیز شناخته می‌شود) یک فرم بین المللی مربوط به تعرفه های اقلام است که برای گواهی کردن مبدا یک کالا استفاده می شود. و در صورت امکان، از شرایط مطلوب تجاری (تعرفه های عمده ) تحت سیاست تجاری ترجیحی اتحادیه اروپا بهره می‌برند. به منظور بهره‌مندی از نرخ ترجیحی در طی مراحل ترخیص گمرکی, یک گواهی‌نامه حرکت EUR.1 معتبر باید به مرجع ذی‌صلاح (احتمالا یک دفتر گمرک) تحویل داده شود که در آن تولید کننده مبدا کالاها را تایید می‌کند. بدین وسیله من/ما گواهی می کنم که اطلاعات مربوط به محتویات این محموله، آنگونه که در این اظهارنامه درج شده صحیح و واقعیست. صادر کننده کالاهای تحت پوشش این مدارک ( شماره مجوز گمرکی .............. (1) ) اظهار میدارد که به جز در جاییکه به وضوح نشان داده شده ، این کالاها در .............. ساخته شده اند. (3)(2) مبدأ ترجیحی.
بیانیه روسیه باید در هنگام ارسال کالا های شامل عوارض از / به فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار گیرد. شرکت ما تضمین می‌کند که کالاهای حمل شده مرتبط با کالاهای نظامی یا کالاهای کاربردی چندگانه نیستند و قانون فدراسیون روسیه را "درباره محرمانه دولتی، حق چاپ و مالکیت معنوی" نقض نمی‌کنند. / Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает законодательство РФ «О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности». Под меры нетарифного регулирования не подпадает.

 

شرکت ما تضمین می‌کند که محتوای کالاهای صادر شده مرتبط با خشونت پورنوگرافی و عقاید فاشیستی نمی باشد.

Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

 

شرکت اعلام میدارد که اطلاعات ذکر شده در بالا صحیح و واقعی هستند.

Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе.