Ātrāka muitošana - kā jūs to varat ietekmēt

Esam optimizējuši savas sistēmas, lai vienkāršotu un paātrinātu muitošanas procesu. Jūsu norādītajai informācijai par sūtījumu, piemēram, muitas rēķina rekvizītiem, ir izšķiroša nozīme sūtījumu ātrā muitošanā.
Ritiniet lai uzzinātu vairāk
DHL transmitting shipment information to customs authorities
Muitošana sākas nekavējoties
Mēs pārvietojamies ātri! Vēl pirms paku iekraušanas lidmašīnās DHL nosūta jūsu muitas rēķina informāciju (datus) muitas iestādēm, lai veiktu drošības pārbaudi un sāktu muitošanu.
 • Dati tiek nosūtīti elektroniski
 • Pirms sūtījumu iekraušanas lidmašīnās
 • nosūtītājvalstī
Pasaules muitas noteikumu tīkls

Mēs strādājam ar muitas prasībām visā pasaulē.

Lai DHL Express varētu nodrošināt netraucētu un ātru muitošanu, sūtītājiem ir jānodrošina:

 • Pilnīgiem un precīziem preču aprakstiem.
 • Sīkāka informācija par sūtījumu elektroniski
Customs authorities reviewing shipment details for clearance

Mūsu maršrutēšana visā pasaulē

Mēs izmantojam dinamisku, elastīgu lidmašīnu maršrutēšanu, lai vienmēr nodrošinātu visātrāko iespējamo tranzīta laiku. 

Tas nozīmē, ka muitas drošības pārbaudes noteikumi var ietekmēt sūtījumus no jebkuras izcelsmes un uz jebkuru galamērķi atkarībā no maršruta.

Woman describing the items in her package
Precīzām detaļām ir nozīme!
Viena no vissvarīgākajām lietām, ko varat darīt, lai palīdzētu jūsu sūtījumam iziet muitas drošības pārbaudes un muitošanas procesu, ir nodrošināt precīzu sūtījuma priekšmetu (preču) aprakstu.
 • Kādas ir preces, no kā tās ir izgatavotas un kādam nolūkam.
 • Harmonizētās sistēmas (HS) kods
 • Trūkstoša informācija palēnina apstiprināšanas procesu!
MyDHL+ Palīdz jums
Kad izveidojat sūtījumus vietnē MyDHL+, mēs palīdzēsim jums sniegt sūtījuma un muitas rēķina informāciju, kas atbalsta visefektīvāko muitas drošības pārbaudes un muitošanas procesu.
 • Sniegsim jums padomus un norādījumus par preču aprakstīšanu.
 • Mēs varam palīdzēt jums izveidot muitas rēķinu
 • Iespējas elektroniski augšupielādēt informāciju par sūtījumu
Woman describing the items in her package
Atpakaļ uz sākumu