DHL EDI Solutions

What are DHL EDI Solutions?

DHL EDI Solutions are Electronic Data Interchange solutions designed with large shipping volumes and multi-site logistics operations in mind, with shipping totally integrated into your existing global business processes. Highly advanced and totally customizable, they let you import relevant shipping information via electronic transfer directly into your systems – from shipment and delivery details to billing data.
What are the features?
 • Customized to fit process flows and management needs
 • Industry-standard protocol and multiple files format (Edifact, ANSIX12, RossettaNet, XML, flat files)
 • Secure information exchange and audit trails
 • Shipment status information to import into your existing systems
 • Single point of contact for global information
Viac o DHL EDI Solutions
Viac o DHL EDI Solutions

Benefits of Using DHL EDI
 • Lowers operating cost
 • Reduced error associated with manual data entry
 • Replaces paper and manual transactions with electronic transmissions
 • Improves inventory control
 • Information is exchanged dynamically and near real-time
Technical Requirements
 • Rozmanitosť komunikačných protokolov ako HTTP, HTTPS, SFTP, AS2, MQ a ďalšie
 • Various connection options supported through a remote access environment
 • Internet, sieť s pridanou hodnotou (VAN), X.400, X.25 a ďalšie
 • Use your own hardware and software 
Available Services
 • Shipment processing – register shipment detail in the DHL network
 • Žiadosť o vyzdvihnutie - naplánujte si vyzdvihnutie kuriérom DHL
 • Tracking – obtain shipment details and event visibility filtered by waybill, license plate, or reference number and account number
 • Faktúra - získajte položky zásielky na faktúre a iné poplatky
 • Vytvorenie prepravného štítku a obchodnej faktúry
 • Poskytnite údaje o komerčných faktúrach a obrázky dokumentov (digitálna colná faktúra)
 • Elektronický doklad o doručení a proaktívne informácie o monitorovaní/hlásení
 • Other industry-standard services – please consult DHL sales
Available Formats
 • ANSI
 • EDIFact
 • RosettaNet
 • Vlastnícke formáty DHL (FFTIN, FFRMIN)
 • Formáty správ (CSV, XML)
Available Communication Protocols
 • SFTP
 • AS2
 • HTTP
 • Web Services
 • MQ - Správy a poradie
Available Connections
 • Internet
 • Sieť s pridanou hodnotou (VAN), X.400, X.25 a ďalšie
Prezentácia obchodného zástupcu pre skupinu podnikateľov.
Riešenia pre správu zásielok
DHL express ponúka rôzne flexibilné možnosti - od online a softvérových možností až po výkonné integrované a na mieru šité obchodné riešenia.
Späť na začiatok