Electronic Billing

Go Paperless with Electronic Billing

Save time, gain efficiencies and receive your invoices via email with our electronic billing service.
Dịch vụ xuất hóa đơn điện tử của chúng tôi là một giải pháp thay thế cho việc gửi hóa đơn qua đường bưu điện và fax, giúp Quý khách quản lý các khoản phải trả một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Việc xem và quản lý các chứng từ kế toán của Quý khách trên nền tảng trực tuyến mang đến nhiều lợi ích đáng kể - không chỉ áp dụng cho các hóa đơn của DHL, mà còn với các công ty khác trong chuỗi cung ứng tài chính của Quý khách.
Sử dụng hóa đơn điện tử rất đơn giản. Quý khách có thể dùng hệ thống để xem hóa đơn điện tử mới, tìm kiếm và nhập dữ liệu hóa đơn chưa thanh toán trực tiếp vào hệ thống kế toán của mình.
More About Electronic Billing
More About Electronic Billing

Hóa đơn điện tử là gì?
  • Giao dịch không cần giấy tờ: Khi hóa đơn điện tử đã được phát hành, một email sẽ được gửi cho Quý khách với hóa đơn đính kèm ở định dạng PDF có chứa liên kết đến trang web của chúng tôi.
  • Nhiều định dạng khác nhau: Hóa đơn điện tử có thể được tải xuống ở nhiều định dạng bao gồm tập tin CSV (để nhập vào bảng tính như Excel), PDF (để in ấn hoặc gửi dưới dạng tệp đính kèm) và XML. Vì vậy, Quý khách không cần phải nhập liệu thủ công các hóa đơn vào hệ thống kế toán của mình, từ đó tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót.
  • Dò tìm lịch sử trực tuyến: Hóa đơn điện tử của Quý khách sẽ được lưu trữ trực tuyến lên đến 13 tháng, giúp dễ dàng tìm kiếm hóa đơn chỉ trong vài giây. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể xem lại hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán.
  • Gửi thắc mắc về hóa đơn trực tuyến: Quý khách có thể gửi các thắc mắc liên quan đến hóa đơn trực tuyến. Thông tin từ Quý khách sẽ được gửi đến DHL, đồng thời trạng thái xử lý của những thắc mắc này đều được hiển thị trực tuyến.
  • Tra cứu vận đơn: Quý khách có thể xem hình ảnh vận đơn trực tuyến, điều này giúp cho việc rà soát và xác thực hóa đơn của Quý khách được dễ dàng hơn. Quý khách chỉ cần nhấp vào liên kết của vận đơn để xem hình ảnh. Nếu hình ảnh không có sẵn, một yêu cầu sẽ được tự động ghi lại và chuyển cho Đội ngũ tư vấn dịch vụ khách hàng của DHL để hỗ trợ thêm.
  • Quý khách cũng có thể yêu cầu hình ảnh vận đơn được gửi cùng với hóa đơn qua email.
Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử
  • Sau khi đăng ký và xác thực, Quý khách sẽ được cấp tên người dùng và mật khẩu tạm thời, và thay đổi hai thông tin này trong lần đăng nhập đầu tiên. Khi đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Quý khách sẽ không tiếp tục nhận hóa đơn giấy.
  • Quý khách có thể đăng nhập bất kỳ lúc nào trên máy tính thông qua trình duyệt như Internet Explorer. Tại đây, Quý khách có thể xem các hóa đơn của mình, tìm kiếm lịch sử hóa đơn và tải dữ liệu hóa đơn lên hệ thống kế toán nội bộ một cách an toàn.
Thanh toán hóa đơn DHL trực tuyến
Bạn số tài khoản của DHL Express không? Đăng ký để thanh toán hóa đơn trực tuyến.
Thêm Về chúng tôi Electronic Billing
Trở lên đầu trang