Toldvilkår for handel

Læs mere om Incoterms® 2020-reglerne

Incoterms er et varemærke tilhørende International Chamber of Commerce (ICC). Incoterms®-regler bruges ofte over hele verden i internationale kontrakter, der illustrerer ansvar mellem købere og sælgere med hensyn til omkostninger, risici, ansvar for godsforsikring og overholdelse af lovgivning.

Hvad du har brug for at vide

  • Incoterms®-regler standardiserer processen i forbindelse med afsendelse og modtagelse af varer. Derudover bestemmer de omkostningsfordelingen for internationale kommercielle handler og definerer aftalte ansvarsområder for eksportører og importører.
  • Hovedformålet med Incoterms® er at definere kriterier for fordeling af forpligtelser, omkostninger og risiko mellem parter involveret i internationale transaktioner.
  • Kendskab til reglerne om Incoterms® sikrer, at du køber varer fra producenter i udlandet i overensstemmelse med gældende regler og procedurer.
Incoterms® 2020-reglerne klassificeres i to kategorier afhængig af transportformen.
Incoterms® 2020-reglerne klassificeres i to kategorier afhængig af transportformen.
  • Ansvarsoversigten på Incoterms® giver et overblik over eksportørens og importørens forpligtelser inden for hver kategori.
  • Brug af Incoterms® handelsbetingelser er ikke et lovkrav, men det anbefales altid at bruge dem til at forenkle handler og reducere misforståelser med dem, du handler med.
  • Du kan læse mere om globale Incoterms®-regler og handelsbetingelser ved at besøge International Chamber of Commerces website, som indeholder en "Ofte stillede spørgsmål" og en forklaring på Incoterms®-reglerne.

EXW
Ex Works

Sælgers eneste forpligtelse er at levere varerne klar på dennes lokation eller på et andet navngivet sted (fabrik, lager osv.). Køberen bærer alle omkostninger og risici forbundet med, at aftage varerne fra sælgerens lokation til den ønskede destination. Dette udtryk repræsenterer minimumsforpligtelsen for sælgeren.

FCA
Free Carrier
Sælgers forpligtelse er at aflevere varerne, der er godkendt til eksport, til den transportør, der er nævnt af køberen, på det aftalte sted. Parterne rådes til så præcist som muligt, at specificere punktet inden for det navngivne leveringssted, da risikoen overgår til køberen på det tidspunkt.
CPT
Carriage Paid To
Sælgeren betaler fragt for levering af varer til transportøren eller til en anden person, der er udpeget af sælgeren på den angivne destination. Når de er leveret, overgår risikoen for tab eller skade fra sælger til køber. Denne term kræver, at sælgeren deklarerer varerne til eksport.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Sælgeren har de samme forpligtelser som under CPT, men har også ansvaret for at tegne forsikring mod købers risiko for tab eller skade på varer under transporten. Forsikringen skal kun tegnes på minimumsdækning, og sælgeren skal deklarere varerne til eksport.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Sælger leverer varerne og risiko overgår til køberen, når varerne er aflæsset fra det ankomne transportmiddel og stilles til rådighed for køberen på et navngivet bestemmelsessted. Sælgeren bærer alle risici forbundet med at transport og aflevering på det angivne bestemmelsessted. I denne Incoterm er levering og ankomst til destination den samme. DPU er den eneste Incoterms-regel, der kræver, at sælgeren aflæsser varer på destinationen. Sælgeren skal derfor sikre, at den er bliver afleveret på det nævnte sted i den aftalte stand. Hvis parterne har til hensigt, at sælgeren ikke bærer risikoen og omkostningerne, bør DPU-reglen undgås, og DAP bør anvendes i stedet.
DAP
Delivered at Place
Sælger leverer, når varerne stilles til rådighed for køberen på det ankomne transportmiddel klar til aflæsning på det nævnte bestemmelsessted. Sælgeren er forpligtet til at deklarere varerne til eksport, og importøren er ansvarlig for at foretage toldbehandling og betale eventuel told.
DDP
Delivered Duty Paid
Sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til det angivne sted i importlandet, inklusive alle omkostninger og risici ved at bringe varerne til destinationen. Dette inkluderer alle eksport- og importafgifter, skatter og toldformaliteter.
Der er fire udtryk i denne kategori:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Disse vilkår er blot til information, da de ikke er nødvendige, når du sender forsendelser med DHL Express.
En pakke i transit fra oprindelsesland til destination
Pakkens rejse
Se hele pakkens rejse med DHL og se, hvordan vi kan hjælpe dig på rejsen.
Tilbage til toppen