Hvad er told og afgifter?

Ved transport af varer på tværs af internationale grænser pålægges forsendelser told og afgifter som fastsat af tolden i destinationslandet baseret på værdi, oprindelse og varetype.

Afsenders Guide til Told og Afgifter

Når du sender internationalt, er det vigtigt at forstå told og afgifter, og at disse kan være gældende for din forsendelse.
Alle typer forsendelser (inklusive gaver, prøver og varer til reparation) gennemgår en importgodkendelsesproces - bestemt af toldreglerne i destinationslandet. Forsendelsen toldklareres baseret på varetype, oprindelsesland, værdi og mængde.
Beregningen af ​​told afhænger i de fleste lande af den anslåede værdi af den toldpligtige forsendelse. Med henblik på denne beregning får afgiftspligtige varer en klassifikationskode, der er kendt som koden for det harmoniserede system, som bestemmer den gældende toldsats. Dette system er en multifunktionel international produktnomenklatur udviklet af World Customs Organization, der løbende opdateres.
Betalingen af ​​told, skatter og andre skattemæssige gebyrer er typisk modtagerens ansvar, selvom DHL Express tilbyder deres kunder mulighed for at betale for dem.
I så fald faktureres DHL kunderne efter leveringen af ​​forsendelsen for de told og afgifter, som vi har betalt for på deres vegne på destinationen, plus et mindre administrativt gebyr.
Skat bliver pålagt gods når det bliver transporteret over politiske grænser, selvom frihandelszoner eksisterer rundt omkring i verden. Skatter er oftest for at lande der vil beskytte deres økonomi og begrænse handel mellem lande.
Skatter er oftest pålagt importerede varer, men sommetider bliver det også pålagt eksporterede varer.

Modtagers Guide til Told og Afgifter

Har du modtaget en pakke og har behov for at forstå dine forpligtelser til at betale told og afgifter?
Du kan blive opkrævet told og afgifter for produkter købt online, fordi:
 • Told og afgifter er muligvis ikke inkluderet i prisen på de varer, du køber online, og er derfor muligvis ikke inkluderet i de samlede forsendelsesomkostninger, du betaler til onlineforhandleren. Tjek forhandlernes hjemmesider for at se, om købspriserne allerede inkluderer told og afgifter.
 • Ved køb af varer online kan det være, at nogle af eller alle disse varer ikke har oprindelse i det land, du er bosat i, og derfor pålægges told og/eller afgifter, som er en tarif eller afgift, der pålægges varer, når de transporteres over internationale grænser.
 • Når varer ikke sendes indenrigs (inden for dit land) eller inden for en enkelt toldunion, såsom EU, er du forpligtet til at betale indgående told, skatter og andre skattemæssige gebyrer, som din lokale toldmyndighed finder passende og som påbudt inden for lovgivningsmæssige rammer i importlandet.
 • For at sikre, at DHL-kureren kan levere dine varer hurtigst muligt efter ankomsten til dit land eller toldunion, betaler DHL toldmyndigheden på dine vegne for alle told og skatter, der skal betales på varerne (og opkræver dig efterfølgende).
 • DHL vil typisk give dig besked om betaling af told og afgifter (til DHL), såsom at sende et link til at betale online. Hurtig online betaling sikrer en problemfri levering af din forsendelse.
 • Hvad der eventuelt skal betales, afhænger af, hvor varerne sendes fra, varens art, transaktionsværdien og pakkens vægt og andre omkostninger, som toldmyndigheden bestemmer, skal lægges til værdien af ​​din forsendelse for sådanne. beregninger.
Når man køber varer online, skal du altid tjekke om de bliver sendt til din adresse, enten fra:
 • Dit land
 • Et andet land
  1. land (uden for dit toldunionsland)
 • Bemærk: Andre regler gælder når man der købes varer til kommercielt brug.
En gave defineres som sendt direkte fra én privat person til én anden og denne type varer bliver ikke pålagt import afgifter, hvis den er lavere end den, af toldmyndighedernes fastsatte lav-værdi grænse.
Bestilling og betaling for varer med oprindelse uden for dit land eller toldområde til forsendelse til en anden person end køberen, opfylder ikke toldernes definition af at være en gave.
Tilbage til toppen