Import af fødevarer til USA

FDA regler for at sende fødevarer til USA

Du kan sikre hurtig toldbehandling og tidligst mulig levering, når du sender fødevarer til USA ved at checke og forstå de seneste FDA regler og amerikanske toldbestemmelser.
Eksempler på råvarer, som FDA betragter som fødevarer inkluderer:
 • Kosttilskud og diætprodukter
 • Drikkevarer, herunder alkoholiske drikkevarer og vand på flaske
 • Frugt og grønsager
 • Fisk og skaldyr
 • Mejeriprodukter og æg
 • Landbrugsråvarer, der skal anvendes som fødevarer eller komponenter af fødevarer
 • Konserves og dybfrostvarer
 • Levende dyr
 • Bagerivarer, snacks, slik og tyggegummi
 • Dyrefoder og foder til kæledyr
Følgende er undtaget fra reglen om forudgående varsel:
 • Kødvarer, fjerkræprodukter og ægprodukter, der er omfattet af enekompetance af det amerikanske landbrugsministerium (USDA) og opfylder USDA-regler og forskrifter.
 • Fødevarer, der er lavet af en person i hans/hendes personlige ophold og sendes som en personlig gave (dvs. af ikke-forretningsmæssige årsager) til en person i USA. FDA har for nylig udvidet undtagelserne (eller tilladt håndhævelse skøn) til at omfatte alle personlige fødevareforsendelser. Dette er forsendelser sendt fra en person til en anden person uden et kommercielt formål.
Af eksempler kan nævnes:
 • Mad i husholdningen, herunder militære, civile, statslige agenturer og diplomatiske overførsler;
 • Mad købt af en rejsende og postet eller sendt til den rejsendes amerikanske adresse af rejsende;
 • Gaver købt af en kommerciel virksomhed og afsendt af køberen, ikke den kommercielle virksomhed
 • Mad i diplomatiske poser.
Bemærk: Dette omfatter ikke forsendelser sendt fra en forhandler eller distributør til en enkeltperson. Sådanne forsendelser kræver forudgående varsel. (Se også "Gavekurve" nedenfor)
FDA er den myndighed, der bestemmer omfanget af de omfattede varer. Yderligere oplysninger findes på FDAs hjemmeside
Alle virksomheder, der fremstiller, forarbejder, pakker eller opbevarer fødevarer til mennesker eller dyr i USA, skal registreres hos FDA.
DHL Express USA Inc kan indsende forudgående meddelelse vedrørende individuelle forsendelser (se afsnit 4 nedenfor), men tilbyder ikke generel registrering. Kunderne kan registreres direkte hos FDA på FDAs hjemmeside
DHL vil kræve, at varslens bekræftelsesnummer eller at de påkrævede data til at udfylde et forudgående varsel indsendes, når en afhentning bestilles.
FDA tillader også fødevarerimportører at indsende de forudgående varsler direkte. Forudgående varsel kan indsendes elektronisk på FDAs hjemmeside
Required Information for FDA Prior Notice Submission skal udfyldes og inkluderes i forsendelsesdokumenterne for at sikre at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige.
Ud over kravene til en standard faktura skal følgende elementer indgå på forsendelsens fakturaen, som skal være til rådighed på afhentningstidspunktet:
 • Identifikation af hver enkelt fødevarerartikel, herunder det almindelige navn eller markedsnavn, mængde beskrevet på den mindste pakkestørrelse og kodenumre eller anden identifikation.
 • For at være i stand til at indsende en forudgående varsel kræver DHL en engelsk beskrivelse af de enkelte fødevarer, som skal sendes. (Hvis du kender FDA produktkoden (tilgængelig på FDAs hjemmeside, vil det fremskynde processen).
 • Fuldstændig navn og adresse på fabrikanten eller producenten og deres FDA-registreringsnummer (hvis det findes)
 • Oprindelsesland
 • Fuldstændig navn og adresse på afsender og deres FDA-registreringsnummer (hvis det findes)
 • Fuldstændig navn og adresse på importøren, køber eller modtager og deres FDA-registreringsnummer (hvis det findes)
Required Information for FDA Prior Notice Submission skal udfyldes og inkluderes i forsendelsesdokumenterne for at sikre at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige.
Bemærk, at en særskilt forudgående varsel er nødvendig for hver enkel fødevareartikel, når nogle af de ovennævnte punkter ændres. Det omfatter også ændringer i størrelse eller form for emballage eller beholder.
DHL vil kræve en kopi af den forudgående varsel, som skal følge forsendelsen. Bekræftelsesnummeret skal fremgå synligt på forsendelsesfakturaen. På DHL fragtbrevet skal der – på engelsk – stå "mad" eller "fødevarer".
Fødevarer, der importeres eller udbydes til import med utilstrækkelig forudgående varsel er genstand for nægtelse, tilbageholdelse eller opbevaring. FDA vil give sit personale retningslinjer som følge af agenturets politik om søgsmål, retsforfølgelse, beslaglæggelse, destruktion, bøder og sanktioner ved at undlade at give rettidig og nøjagtig forudgående varsel.
Den amerikanske "Public Health Security and Bio-terrorism Preparedness and Response Act of 2002," (bedre kendt som “the Bio-terrorism Act eller BTA”) indeholder bestemmelser, der skal beskytte USA mod bio-terrorisme på deres fødevareforsyning, herunder fødevarer fra udenlandske kilder.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Som følge heraf kan det amerikanske toldvæsen returnere eller afvise alle forsendelser, der ikke opfylder alle de krævede bestemmelser. Den amerikanske regering vil håndhæve alle beskrevne bøder/straffe for manglende overholdelse.
 • Registrering af faciliteter: FDA vil kræve, at indenlandske og udenlandske producenter, der fremstiller, forarbejder, pakker eller opbevarer fødevarer til mennesker eller dyr i USA registeres hos FDA. Amerikansk landbrug, detailhandel, restauranter og ikke-profitgivende fødevarerfaciliteter, hvor fødevarer tilberedes eller serveres direkte til forbrugeren, er undtaget fra disse krav.
 • Forudgående varsel om import af fødevarer: FDA vil kræve, at amerikanske købere, amerikanske importører eller deres agenter forelægger FDA forudgående varsel om import af fødevarer. Forudgående varsel skal indsendes mindst fire timer inden varens ankomst, men kan ikke fremsættes mere end fem dage forud for forsendelsens ankomst.
Denne lov har to vigtige bestemmelser, der berører DHL Express kunder:
Registrering og forudgående varsel har en væsentlig indflydelse på handelen. Dokumentet har til formål at give et overblik over de relevante bestemmelser, der kan have indflydelse på dig som kunde hos DHL Express.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale DHL kontor. Du kan også her på siden finde en liste med spørgsmål og svar, der kan være til hjælp.
Tilbage til toppen