Upload Quick Tips

ניתן לטעון מספר רב של כתובות לספר הכתובות במהירות. תהליך הטעינה משתמש במיפוי מוגדר מראש על מנת להתאים בין השדות עם פרטי אנשי הקשר בקובץ שלכם, לבין שדות המידע בספר הכתובות של האתר.

 • הדבר יבטיח כי המידע יוזן לשדה המתאים עבור כל איש קשר.
 • לאחר טעינת הקובץ למערכת, אנשי הקשר שלכם זמינים מיידית בסר הכתובות.
 • אתם יכולים להתחיל להפיק שטרי מטען במהירות בעזרת כתובות אנשי הקשר החדשים שהוספתם לספר הכתובות באתר +MyDHL! 
 • ניתן לעדכן את פרטי אנשי הקשר שהועלו לאתר מתוך קובץ, ישירות בספר הכתובות של האתר.

כדי להעלות אנשי קשר בהצלחה, ודא שהמידע עומד בהנחיות הקובץ שלנו.

בפעם הראשונה להעלות אנשי קשר לפנקס הכתובות שלך? תוכל לבדוק את האפשרויות השונות על ידי העלאת איש קשר אחד לבדיקה.

 • בדוק כיצד הוא מופיע בפנקס הכתובות שלך,
 • קבל מושג טוב אילו פרטים ליצירת קשר להיכנס לשדות פנקס הכתובות,
 • ולראות כמה קל לשנות ולמחוק אנשי קשר.
 1. בחר באפשרות העלאה
 2. בדוק אם הקובץ שלך מכיל שורת כותרת
 3. בדוק אם הפרטים צריכים להיות חתוכים
 4. ציין את מפריד השדה, ואם יש, טקסט מפריד
  דוגמה: "DHL אקספרס","ג'ון סמית", "כתובת 1"
  מפריד השדה הוא פסיק (,) ומפריד הטקסט הוא סימן מרכאות (")

 5. בחר את ערכת התווים שלך, אם לא בטוח לבחור UTF-8
 6. טען ובחר את הקובץ שלך
 7. לחץ על הוסף אנשי קשר לפנקס הכתובות

אם אתה נתקל בבעיות בהעלאת הקובץ שלך:

 • נספק לך מידע ספציפי לעדכון המשלוח ונסה להעלות את הקובץ שוב.
 • ואם אתה זקוק לעזרה, אנחנו כאן כדי לעזור! צור קשר בכתובת: 1-700-707-345