עדכונים בנושא בתקנות המכס

חשוב להתעדכן בשינויים חשובים בתקנות המכס ברחבי העולם!

תקנות המכס משתנות בין אזורים וארצות שונות בעולם. ההבדלים בין תקנות המכס בארצות שונות ועדכונן לעתים קרובות הופכים את השילוח הבינלאומי לתהליך מורכב.
הקפדה על עמידה בתקנות המכס עוזרת:
  • לקצר את זמן השילוח ולהימנע מעיכובים מיותרים בתהליך השחרור מהמכס
  • מקלה על חישוב מדויק של המיסים וההיטלים החלים על הטובין
  • מקטינה את הסיכון לקנסות ואף מבטלת אותו כליל
  • חוסכת זמן ומאמץ בפניות חוזרות ונשנות לרשויות המכס לצורך פתרון בעיות
לפני ששולחים משלוחים בינלאומיים
לפני ששולחים משלוחים בינלאומיים

על השולחים לברר בעצמם מהן דרישות המכס בארץ היצוא, בארץ היבוא ו/או לפנות ליועצי מס ויועצים משפטיים לעזרה. הבטחת העמידה בתקנות המכס בארץ המוצא ובארץ היעד תימנע עיכובים מיותרים בשחרור מהמכס ומקנסות אפשריים.
DHL Express אמנם עושה מאמץ לעדכן את לקוחותיה בכל שינוי משמעותי בתקנות המכס שיכול להשפיע עליהם, אבל ממליצה להיעזר באתרי רשויות המכס בארצות היבוא והיצוא לקבלת מידע מלא.
כתב ויתור
בעוד שעשינו כל מאמץ להבטיח כי המידע המובא באתר נאסף והתקבל ממקורות שאנחנו מאמינים כי הם אמינים, לא ניתנת בזאת כל אחריות, בין אם מפורשת או מכללא, לאמיתות, דיוק, שלמות, חוקיות, אמינות או התועלת של המידע הזה.
כל המידע שבאתר זה מובא "כמות שהוא". בשום מקרה לא נושאים חברת DHL Express, שותפיה העסקיים, החברות בקבוצת DHL Group או שותפים, סוכנים או עובדים בארגונים האלה, בחבות כלשהי כלפי כל אדם או ישות משפטית בגין החלטה שהתקבלה או פעולה שננקטה על סמך המידע הזה או בגין נזק תוצאתי, מיוחד או דומה שנגרם בשל השימוש במידע הזה, גם אם נמסרה הודעה על האפשרות לנזק שכזה.
איור של מטוס של DHL Express מוביל משלוחים ברחבי העולם
כאשר שולחים משלוחים בינלאומיים עם DHL
אנחנו תמיד מעודכנים בכל השינויים בתקנות המכס ברחבי העולם. בעת יצירת משלוח במערכת (brand)$ אנחנו נאסוף ממך את כל הפרטים הנחוצים כדי להבטיח שתהליך השחרור מהמכס יתבצע ביעילות ובמהירות.
קבצים ניתנים להורדה
חזרה למעלה