תנאי הסחר

הכירו את כללי Incoterms® 2020

איקוטרמס (“Incoterms”) הנו השם המסחרי של לשכת המסחר הבינלאומית (ICC). כללי Incoterms® נמצאים בשימוש תדיר ברחבי העולם בחוזים בינלאומיים,ומפרטים את חלוקת האחריות בין הקונים והמוכרים בכל הנוגע לעלויות, סיכונים, אחריות על ביטוח המטען ועמידה בתקנות רגולטוריות.

מה ברצונך לדעת?

  • Incoterms® rules serve to standardize the process of shipping and receiving merchandise. In addition, they determine the cost allocation of international commercial transactions and establish agreed responsibilities for exporters and importers.
  • המטרה העיקרית של כללי Incoterms® היא הגדרת הקריטריונים בכל הנוגע לחלוקת התחייבויות, עלויות והקצאת הסיכון בין צדדים המעורבים בעסקאות בינלאומיות.
  • In general, the Incoterm® is a mandatory field in the customs declaration, therefore important to be clearly indicated in the customs invoice.
Incoterms® 2020 rules are classified into two categories according to the mode of transport.
Incoterms® 2020 rules are classified into two categories according to the mode of transport.
  • The Incoterms® Chart of Responsibility provides an overview of the exporter’s and importer’s obligations within each category.
  • Use of Incoterms® trade terms is not a legal requirement, however using them is always recommended to simplify transactions, reduce misunderstandings with those you do business with.
  • You can read more about global Incoterms® rules and trade terms by visiting the International Chamber of Commerce website, which includes an FAQ and an explanation of Incoterms® rules.

EXW
Ex Works

פירושו של מונח זה הוא שבאחריות המוכר להעמיד את הטובין לרשות הקונה בנקודת המסירה שסוכמה (כמו מפעל או מחסן), כשנקודת המסירה יכולה להיות בחצר המוכר. המוכר לא אחראי להעמסת הטובין על אמצעי ההובלה ולא אחראי על התרת המכס ביצוא, ככל שקיימת דרישה כזאת.

FCA
Free Carrier
פירושו של מונח זה הוא שהמוכר מוסר את הטובין לקונה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • 1) כשנקודת המסירה המוסכמת היא חצר המוכר, אחראי המוכר אך ורק על העמסת הטובין על גבי אמצעי התחבורה שארגן הקונה, ובזאת מסר אותם ללקוח.
  • 2) כשנקודת המסירה המוסכמת היא כל מקום אחר, אחראי המוכר להעמסת הטובין על אמצעי ההובלה, הובלתם לנקודת המסירה המוסכמת והעברתם לרשות מוביל בינלאומי או אדם אחר מטעם הקונה.

נקודת המסירה המוסכמת קובעת היכן מועברים זיקת הביטוח (סיכון) ונטל ההוצאות מהמוכר לקונה.

CPT
Carriage Paid To
פירושו של מונח זה הוא שזיקת הביטוח (סיכון) מועברת מהמוכר לקונה עם העברת הטובין מהמוכר למוביל הבינלאומי שאיתו התקשר בנקודת המסירה המוסכמת. פירושו של דבר שעל המוכר להעביר את הטובין לרשות המוביל הבינלאומי באופן ובמיקום המתאימים לאמצעי ההובלה שבו נעשה שימוש. מרגע מסירת הטובין לקונה בדרך זאת, לא אחראי עוד המוכר להגעת הטובין ליעד במצב תקין, בכמות המוסכמת או להגעתם בכלל, וזאת משום שזיקת הביטוח (סיכון) עוברת מהמוכר לקונה עם מסירת הטובין לרשות המוביל הבינלאומי שאותו התקשר המוכר לצורך הובלת הטובין ליעד המוסכם.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
פירושו של מונח זה הוא שזיקת הביטוח (סיכון) מועברת מהמוכר לקונה עם העברת הטובין מהמוכר למוביל הבינלאומי שאיתו התקשר בנקודת המסירה המוסכמת. פירושו של דבר שעל המוכר להעביר את הטובין לרשות המוביל הבינלאומי באופן ובמיקום המתאימים לאמצעי ההובלה שבו נעשה שימוש. מרגע מסירת הטובין לקונה בדרך זאת, לא אחראי עוד המוכר להגעת הטובין ליעד במצב תקין, בכמות המוסכמת או להגעתם בכלל, וזאת משום שזיקת הביטוח (סיכון) עוברת מהמוכר לקונה עם מסירת הטובין לרשות המוביל הבינלאומי שאותו התקשר המוכר לצורך הובלת הטובין ליעד המוסכם.
DPU
Delivered at Place Unloaded
פירושו של מונח זה הוא שהמוכר מוסר את הטובין, ומעביר את זיקת הביטוח (סיכון), לקונה עם פריקת הטובין מאמצעי ההובלה והעמדתם לרשות הקונה ביעד המוסכם או בנקודת מסירה בתוך היעד אם נקבעה כזאת. המוכר אחראי לזיקת הביטוח (סיכון) לאורך הובלת הטובין ליעד המוסכם ופריקתם שם. לפיכך, על פי תנאי המכר הבינלאומי הזה נחשבת הגעת הטובין ליעד כמסירתם. DPU הוא תנאי המכר הבינלאומי היחיד שבו אחראי המוכר על פריקת הטובין בארץ היבוא. לפיכך, על המוכר לוודא כי קיימות ברשותו היכולת הלוגיסטיות להסדרת פריקת הטובין בארץ היבוא. אם הצדדים מבקשים להסיר מהמוכר את זיקת הביטוח ונטל הוצאות פריקת הטובין בארץ היבוא, יש להשתמש בתנאי המכר הבינלאומי DAP במקום בתנאי DPU.
DAP
Delivered at Place
פירושו של מונח זה הוא שהמוכר אחראי למסור את הטובין, ומעביר את זיקת הביטוח (סיכון), לקונה עם העמדת הטובין לרשות הקונה על אמצעי ההובלה ביעד המוסכם או בנקודת מסירה בתוך היעד אם נקבעה כזאת. המוכר אחראי לזיקת הביטוח (סיכון) לכל אורך הובלת הטובין אל היעד המוסכם או לנקודת מסירה בתוך היעד אם נקבעה כזאת. לפיכך, על פי תנאי המכר הבינלאומי הזה נחשבת הגעת הטובין ליעד כמסירתם.
DDP
Delivered Duty Paid
פירושו של מונח זה הוא שהמוכר מוסר את הטובין לקונה עם העמדת הטובין לרשות הקונה על אמצעי ההובלה, לאחר התרתם מהמכס ביבוא כשהם מוכנים לפריקה ביעד המוסכם או בנקודת מסירה בתוך היעד אם נקבעה כזאת. המוכר אחראי לזיקת הביטוח (סיכון) לכל אורך הובלת הטובין אל היעד המוסכם או לנקודת מסירה בתוך היעד אם נקבעה כזאת. לפיכך, על פי תנאי המכר הבינלאומי הזה נחשבת הגעת הטובין ליעד כמסירתם.
FAS
Free Alongside Ship

הכוונה היא שהמוכר מספק את הטובין לקונה כאשר הטובין מונחים לצד הספינה (למשל על הרציף) שאותו קבע הקונה בנמל המשלוח ששמו נקוב, או כאשר המוכר רוכש טובין שכבר נמסרו במשלוח שכזה. הסיכון הכרוך באובדן או נזק העלול להיגרם לטובין עובר לידי הקונה במצב בו הסחורה נמצאת לצד הספינה. מאותו הרגע ואילך הקונה נושא בכל העלויות.

FOB
Free on Board
הכוונה היא שהמוכר מספק את הטובין לקונה כאשר הטובין מונחים על סיפון הספינה שאותה קבע הקונה בנמל המשלוח ששמו נקוב, או כאשר המוכר רוכש טובין שכבר נמסרו במשלוח שכזה. הסיכון הכרוך באובדן או נזק העלול להיגרם לטובין עובר לידי הקונה כאשר הסחורה נמצאת על הספינה. מאותו הרגע ואילך הקונה נושא בכל העלויות.
CFR
Cost and Freight
הכוונה היא שהמוכר מספק את הטובין לקונה כאשר הטובין מונחים על סיפון הספינה או כאשר המוכר רוכש טובין שכבר נמסרו במשלוח שכזה. הסיכון הכרוך באובדן או נזק העלול להיגרם לטובין כאשר הם נמצאים על סיפון הספינה אינם באחריותו של המוכר, כל עוד המוכר מילא את חובתו לספק את הסחורה בין אם הסחורה מגיעה בפועל ליעדה במצב תקין ובכמות הנקובה ובין אם לא. במסגרת CFR, המוכר אינו מחוייב לקונה ברכישת כל כיסוי ביטוחי שהוא עבור הטובין, לכן מומלץ לקונה לרכוש כיסוי ביטוחי מסוים באופן אישי.
CIF
Cost, Insurance, Freight
כלומר, המוכר מספק את הטובין לקונה כאשר הטובין מונחים על סיפון הספינה או כאשר המוכר רוכש טובין שכבר נמסרו במשלוח שכזה. הסיכון לאובדן או נזק לסחורה עובר כאשר הסחורה נמצאת על סיפונה של כלי השיט, כל עוד השהמוכר מילא את חובתו לספק את הסחורה בין אם הסחורה מגיעה בפועל ליעדה במצב תקין ובין אם לא, בכמות הנקובה או לא.
חבילה בדרך מנקודת המוצא אל היעד
לצפייה במסע
צפו בשלבים שעוברת החבילה שלכם עם DHL ולמדו כיצד נוכל לתמוך בכל שלב במסע
חזרה למעלה