תנאי שימוש

האפשרות לשימוש במערכת המעקב אחר משלוחי DHL מוקנית לך אך ורק לצורך מעקב אחר משלוחים ששלחת באמצעות DHL, משלוחים שנשלחו עבורך, או משלוחים שנשלחו אליך. כל שימוש אחר במערכת המעקב אחר המשלוחים ובמידע הניתן להפיק ממנה אסורה בהחלט ללא אישור בכתב מטעם DHL.
חזרה למעלה