Kas ir nodevas un nodokli?

Pārvadājot preces pāri starptautiskajām robežām, sūtījumiem piemēro nodevas un nodokļus, ko nosaka galamērķa valsts muita atkarībā no vērtības, izcelsmes un preču veida.

Sūtītāja Ceļvedis Nodevās un Nodokļos

Veicot starptautiskus sūtījumus, ir svarīgi saprast nodevas un nodokļus un to, ka tie var tikt piemēroti jūsu sūtījumam.
Visu veidu sūtījumiem (tostarp dāvanām, paraugiem un remontam paredzētām precēm) tiek veikta importa formalitāšu kārtošana, kā to nosaka galamērķa valsts muitas noteikumi. Sūtījuma muitošana tiek veikta, pamatojoties uz preču veidu, izcelsmes valsti, vērtību un daudzumu. Uz muitojamiem parvadajumiem attiecas muitas nodeva, kas ir precem piemerots tarifs vai nodoklis, tas transportejot pari starptautiskam robežam.
Vairumā valstu nodokļu aprēķins ir atkarīgs no apliekamā sūtījuma vērtības. Aprēķina vajadzībām apliekamajām precēm tiek piešķirts klasifikācijas kods, kas pazīstams kā Harmonizētās sistēmas kods, kurš nosaka piemērojamo nodokļa likmi.  Šī sistēma ir daudzfunkcionāla starptautiska preču nomenklatūra, ko izstrādājusi Pasaules Muitas organizācija un kas turpina attīstīties.
Par nodokļu, nodevu un citu fiskālo maksājumu samaksu parasti atbild saņēmējs, lai gan DHL Express piedāvā iespēju DHL konta turētājiem tos samaksāt.
Šādā gadījumā pēc sūtījuma piegādes DHL izraksta klientiem rēķinu par nodokļiem un nodevām, ko mēs viņu vārdā samaksājām galamērķī, kā arī nelielu administratīvo maksu.
Nodokli tiek piemeroti precem, kas parvietotas pari politiskam robežam (lai gan pasaule eksiste dažas brivas tirdzniecibas zonas). Nodokli parasti ir saistiti ar protekcionismu - ekonomisko politiku, kas ierobežo tirdzniecibu starp valstim.
Nodokli parasti tiek piemeroti importetam precem, lai gan reizem tie var tikt piemeroti eksportetam precem.

Saņēmēja Ceļvedis Nodevās un Nodokļos

Vai jus esat sanemis/-usi sutijumu un velaties izprast savas saistibas nodevu un nodoklu nomaksa?
No jums var tikt iekasēti muitas nodokļi un nodevas par tiešsaistē iegādātiem produktiem, jo:
  • Muitas nodevas un nodokļi var nebūt iekļauti tiešsaistē iegādājamo preču cenā, un tāpēc tie var nebūt iekļauti kopējos piegādes izdevumos, ko maksājat tiešsaistes mazumtirgotājam. Pārbaudiet mazumtirgotāju tīmekļa vietnēs, vai pirkuma cenā jau ir iekļautas nodevas un nodokļi.
  • Iegādājoties preces tiešsaistē, dažu vai visu šo preču izcelsme var nebūt valstī, kurā jūs dzīvojat, tāpēc uz tām var attiekties muitas nodoklis un/vai nodokļi, kas ir tarifs vai nodoklis, ko piemēro precēm, tās pārvadājot pāri starptautiskajām robežām.
  • Ja preces netiek sūtītas iekšzemē (jūsu valstī) vai vienotā muitas savienībā, piemēram, Eiropas Savienībā, jums ir jāmaksā visas ievedmuitas nodevas, nodokļi un citi fiskālie maksājumi, ko jūsu vietējā muitas iestāde uzskata par piemērotiem un kā noteikts importētājvalsts tiesību aktos.
  • Lai nodrošinātu, ka DHL kurjers pēc ievešanas jūsu valstī vai muitas savienībā var piegādāt jūsu preces pēc iespējas īsākā laikā, DHL jūsu vārdā samaksā muitas iestādei visus nodokļus un nodevas, kas jāmaksā par precēm (un iekasē no jums).
  • DHL parasti jūs informēs par nodevu un nodokļu nomaksu (DHL), piemēram, nosūtīs saiti, lai tos samaksātu tiešsaistē. Savlaicīgs tiešsaistes maksājums nodrošina netraucētu sūtījuma piegādi.
  • Tas, kas ir jāmaksā, ja vispār ir jāmaksā, ir atkarīgs no tā, no kurienes preces tiek sūtītas, no preču veida, to darījumu vērtības un pakas svara, kā arī no citām izmaksām, kuras muitas iestāde nosaka, ka tās jāpieskaita jūsu sūtījuma vērtībai, lai veiktu šādus aprēķinus.
Iegadajoties preces tiešsaiste, jums vienmer japarbauda, vai tas tiek nosutitas uz jusu adresi no:
  • jusu valsts;
  • citas valsts;
  • Trešā valsts (ārpus jūsu muitas savienības valsts)
  • Piezīme: iegādājoties preces komerciālam lietojumam, attiecināmi citi likumi.
Par davanu tiek uzskatita lieta, kas tieša veida nosutita no vienas privatpersonas citai, un, ja to vertiba neparsniedz valsti noteikto slieksni, uz tam neattiecas importa nodoklis.
Preču, kuru izcelsme ir ārpus jūsu valsts vai muitas teritorijas, pasūtīšana un apmaksa par to nosūtīšanu personai, kas nav pircējs, neatbilst dāvanas muitas definīcijai.
Vairāk Par Nodevas un Nodokļi
Atpakaļ uz sākumu