BUJ – Nodevas un nodokļi

Nodevu aprekins atkarigs no muitojama parvadajuma vertejamas vertibas. Šada aprekina merkiem muitojamam precem tiek pieškirts klasifikacijas kods, kas zinams ka Harmonizetas sistemas kods.
 • Neatkarigi no ta vai parvadajums ir davana vai ne, tas tiek paklauts importešanas kartibai ka to nosaka galamerka valsts muitas likums. Parvadajums tiek muitots, vadoties pec izcelsmes valsts, vertibas un daudzuma, bet ne ta merka. Uz muitojamiem parvadajumiem attiecas muitas nodeva, kas ir precem piemerots tarifs vai nodoklis, tas transportejot pari starptautiskam robežam.
 • Šo sistemu izveidojusi Pasaules muitas organizacija, un ta turpina attistities.
Jums ir nepieciešams DHL konts, lai samaksātu nodevas un nodokļus saņēmēja vārdā.

Galamērķa valsts muitas iestādes noteiks, vai saņemtajai pakai ir piemērojamas nodevas un nodokļi.

 • Tas tiek noteikts, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta uz sūtījuma uzlīmes (vai pavadzīmē) un muitas dokumentos – it īpaši attiecībā uz sūtījuma saturu, deklarēto vērtību un svaru.
 • Nodevas un nodokļi tiek piemēroti tikai pakām, kas tiek nosūtītas ārpus Eiropas Savienības, un tie neattiecas uz visām precēm.
Jā, nodevas un nodokļi netiek piemēroti pakām, kas tiek nosūtītas Eiropas Savienībā.

Tiešsaistē iegādātās preces

Tiešsaistes mazumtirgotājam ir līgums ar DHL par tiešsaistē pasūtītu sūtījumu piegādāšanu.
 • Nodevas un nodokļi parasti nav iekļauti tiešsaistē iegādātu preču cenā.
 • Iegādājoties preces tiešsaistē, dažas no šīm precēm var nebūt no valsts, kurā dzīvojat.
 • Ja preces netiek pārvadātas iekšzemē (jūsu valstī) vai atsevišķā muitas savienībā, piemēram, Eiropas Savienībā, jums ir jāmaksā iekšzemes nodevas un nodokļi, kādus pieprasa jūsu vietējā muitas iestāde.
 • Lai DHL kurjers varētu nogādāt jūsu preces pēc iespējas ātrāk pēc tam, kad mēs esam iebraukuši jūsu valstī, DHL jūsu vārdā maksā muitas iestādei visas nodevas un nodokļus, kas attiecināmi uz precēm.
 • DHL nodod preces jums tikai, kad pilnībā nomaksātas visas nodevas, nodokļi un sūtījums ir atmuitots un izlaists brīvam apgrozījumam.

Lai arī jūs pasūtījāt un iegādājāties preces tiešsaistē, uz precēm joprojām attiecas importēšanas kārtība, lai muitotu pārvadājumu. Muitošana ir atkarīga no:

 • izcelsmes valsts;
 • vērtības, kas ietver arī transportēšanas maksu;
 • preču daudzuma.

Katrai valstij ir savi muitas likumi, un dažāda veida preču un vērtības nodevas tiek noteiktas lokāli. DHL kā jebkuram starptautiskam transportēšanas uzņēmumam jāievēro vietējā muitas likumdošana, tādēļ DHL maksā nodevas saņēmēja labā, lai muitotu pārvadājumus ierašanās brīdī.

Jūs nesegsiet DHL nekādas papildu pārvadājuma izmaksas. Tā vietā jums lūgs nomaksāt muitas nodevas, nodokļus un citus maksājumus saistībā ar muitošanas pakalpojumu jūsu valstī, kā to nosaka vietējie likumi.
Neatkarīgi no tā vai pārvadājums ir dāvana vai ne, tas tiek pakļauts importēšanas kārtībai kā to nosaka galamērķa valsts muitas likums. Pārvadājums tiek muitots, vadoties pēc izcelsmes valsts, vērtības un daudzuma, bet ne tā mērķa. Jums būs jāmaksā muitas nodeva un nodokļi tikai, ja dāvanas vērtība pārsniedz valsts noteikto slieksni.
Katrā valstī noteikti ierobežojumi importētajām precēm personīgai lietošanai. To mērķis ir novērst nepareizu izmantošanu un nošķirt importu personīgai un komerciālai lietošanai.

Atkarībā no importēto preču vērtības un veida jums var tikt piemērotas šādas maksas:

 • Levedmuitas nodokļi (procenti no sūtījuma vērtības un transportēšanas izmaksas)
 • Lokālie nodokļi , piem. Pvn
 • Dhl avansa maksājuma papildu maksa
 • Ar likumu noteiktās maksas, ja tādas attiecināmas
Atpakaļ uz sākumu