Управувајте со доставата преку On Demand Delivery

Вие одлучувате. Ние доставуваме.

Со нашата ДХЛ услуга On Demand Delivery, можете да изберете како, кога и каде ќе Ви ја доставиме Вашата пратка.
 
Добивајте известување за транспортот на пратката во реално време
 
Бидете веднаш известени за статусот на пратката и за предвидениот датум на достава
 
Нека Вашиот избор на достава одговара на Вашите потреби
Time Definite services
Променете го датумот на достава
Изберете датум на достава кој најдобро Ви одговара
 
Оставете ја пратката на безбедно место
Испратете ја пратката без потпис
 
Оставете ја пратката кај сосед, консиерж или чувар
Оставете ја пратката на назначено лице
Пронајди локација
Сервисно место или сервисен сеф
Подигнете ја пратката од најблиското ДХЛ сервисно место или сервисен сеф
Right arrow pointing at box
Алтернативна адреса
Пренасочете ја Вашата пратка на друга адреса
Задржано поради годишен одмор
Ние ќе ја чуваме Вашата пратка додека сте на годишен одмор
Happy courier greeting and waving at someone
Управувајте со доставата на Вашата пратка со On Demand Delivery.
Вратете се на почетокот