Reference Format Tips

Tips voor het definiëren van uw referentie opmaak

U kunt een Referentie opmaak aanmaken zodat gebruikers zendingreferenties kunnen aanmaken volgens de vooraf ingestelde opmaak.

BELANGRIJK

  • Zorg dat u alleen een Referentie opmaak aanmaakt met toegestane karakters.
  • De volgorde van de karakters moet specifiek zijn om goed te functioneren.
  • Denk er aan dat wanneer er tijdens het aanmaken van een zending een referentie wordt gebruikt dat niet voldoet aan de aangemaakte opmaak, er een foutmelding weergegeven wordt. De zending kan niet worden aangemaakt tot er een correct referentie opmaak gebruikt wordt.

Toegestane karakters

Karakter Omschrijving
? Alle ASCII karakters
* 0 of meer ASCII karakters
# Ieder getal (0-9)
% 0 of meer getallen (0-9)
@ Ieder alpha karakters (A-Z)
& 0 of meer alpha karakters (A-Z)

Voorbeeld indelingen

Format Omschrijving Voorbeeld
@@@### 3 alpha karakters gevolgd door 3 getallen ABC778
862###? 3 specifieke getallen gevolgd door 3 getallen en 1 karakter 862123$
% Een serie van getallen 453902156
123& 3 specifieke getallen gevolgd door een serie van alpha karakters 123QXWY
&% Een serie van alpha karakters gevolgd door een serie van getallen UEZPA801234
###* 3 getallen gevolgd door een serie van karakters 444($!)