Belangrijke informatie

Jaarlijkse Prijsverhoging
DHL Express zal, met ingang van januari 2023 zijn prijzen aanpassen. In Nederland zal de prijsverhoging 7.9% bedragen voor alle expresproducten.
De prijsverhoging is van toepassing op alle kortingstarieven en overeenkomsten, wanneer het contract dit toelaat.
We hebben beperkte inkomende en uitgaande verzendservices van/naar geselecteerde locaties in Oekraïne hervat.
We hebben DHL Express-zendingen van en naar Wit-Rusland, inkomende en binnenlandse zendingen naar/binnen Rusland tijdelijk opgeschort.

DHL wordt geconfronteerd met het ongeoorloofd gebruik van de bedrijfsnaam in sms-berichten waarin ontvangers worden gevraagd een applicatie met de extensie '.apk' te downloaden. We raden u aan om ons dit zo snel mogelijk te laten weten door een screenshot van de verdachte sms te sturen naar phishing-dpdhl@dhl.com, inclusief het telefoonnummer in het bericht. Nadat u het frauduleuze bericht heeft gemeld, verwijdert u het en downloadt u in geen geval de applicatie.

https://www.dhl.com/nl-nl/home/footer/fraud-awareness.html

De indexatie voor het bepalen van de DHL Express Day Definite Brandstoftoeslag zal vanaf augustus 1, 2022 wijzigen. Bekijk onze Brandstoftoeslag pagina voor meer details.
De indexatie voor het bepalen van de DHL Express Brandstoftoeslag zal vanaf juli 1, 2022 wijzigen. Bekijk onze Brandstoftoeslag pagina voor meer details.
Terug naar boven