Privacy Notice

Privacyverklaring
 

Het is belangrijk voor DHL om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het gehele bedrijfsproces van het gebruik van onze producten en diensten. Hieronder vindt u informatie over hoe DHL Express uw persoonlijke gegevens verzamelt wanneer u onze websites bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Elektronische Verzendoplossingen
Sluiten
Elektronische Verzendoplossingen


Elektronische verzendoplossingen, maar zijn niet beperkt tot: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Type gegevens

 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Verzender
 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Ontvanger
 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Betaler
 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Aanvrager
 • Indien van toepassing, Tax ID van Verzender               
 • Indien van toepassing, Tax ID van Ontvanger
 • Indien van toepassing, gegevens die zijn vereist voor douaneafhandeling
 • Indien van toepassing,

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

De gegevens worden in de eerste plaats verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst krachtens artikel 6 (1) (b) AVG.
Krachtens artikel 6 (1) (c) AVG vindt verwerking ook plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals in geval van een verplichting tot bekendmaking aan onderzoeksinstanties.

Ten slotte vindt verwerking ook plaats voor de onderstaande doeleinden, op basis van een gerechtvaardigd belang krachtens artikel 6 (1) (f) AVG:

 • als onderdeel van onze beveiligingseisen (bijv. voor opsporingsdoeleinden),
 • om statistieken op te stellen,
 • voor doeleinden van kwaliteitsbewaking, procesoptimalisatie en voor doorlooptijden en verwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang in bovenstaande teneinde een goede werking te kunnen verzekeren en voortdurend producten en services te verbeteren. Er is geen tegenstrijdig gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking o.a. door pseudonimisering tot een minimum wordt beperkt.

Ontvangers of categorieën ontvangers

a) Uw gegevens worden verwerkt in een derde land op contractuele basis indien u daartoe toestemming heeft gegeven (d.w.z. toestemming om een artikel naar een derde land te vervoeren).
b) Een dienstverlener binnen de groep kan de opdracht krijgen om IT- of andere diensten te leveren op basis van onze dwingende bedrijfsregels.

Doorgifte aan een derde land (d.w.z. dat de gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER))

a) Uw gegevens worden verwerkt in een derde land op contractuele basis indien u daartoe toestemming heeft gegeven (d.w.z. toestemming om een artikel naar een derde land te vervoeren).
b) Een dienstverlener binnen de groep kan de opdracht krijgen om IT- of andere diensten te leveren op basis van onze dwingende bedrijfsregels.

Persoonlijke identificatiegegevens verzameld
Sluiten
Persoonlijke identificatiegegevens verzameld


Verzameling van afbeeldingen van door de overheid uitgegeven ID-documenten (bv. paspoort, rijbewijs)

Type gegevens

 • Naam, Adres, van Verzender
 • Naam, Adres, van Ontvanger
 • Naam, Adres, van Betaler
 • Naam, Adres, van Aanvrager
 • ID-nummer (bv. paspoortnummer, nationaal identiteitskaartnummer), van Verzender
 • ID-nummer (bv. paspoortnummer, nationaal identiteitskaartnummer), van Ontvanger
 • ID-nummer (bv. paspoortnummer, nationaal identiteitskaartnummer), van Betaler
 • ID-nummer (bv. paspoortnummer, nationaal identiteitskaartnummer), van Aanvrager
 • Geboortedatum, van Verzender
 • Geboortedatum, van Ontvanger
 • Geboortedatum, van Betaler
 • Geboortedatum, van Aanvrager
 • Geboorteplaats, van Verzender
 • Geboorteplaats, van Ontvanger
 • Geboorteplaats, van Betaler
 • Geboorteplaats, van Aanvrager
 • Nationaliteit, van Verzender
 • Nationaliteit, van Ontvanger
 • Nationaliteit, van Betaler
 • Nationaliteit, van Aanvrager
 • Alle andere gegevens die op het ID-document worden weergegeven

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

Het naleven van de exportcontrole en sanctiewetgeving in gevallen waarin de verwerking van de gegevens van de verzender en de geadresseerde aanleiding geeft tot waarschuwingen voor mogelijke overtredingen van de sancties en/of de wetgeving wat betreft exportcontrole.

Ontvangers of categorieën ontvangers

Vrijgeven van informatie gebeurt alleen wanneer het wettelijk verplicht is (bv. bij een autoritair figuur in export control).

Denied Party Screening Solutions (DPSS)
Sluiten
Denied Party Screening Solutions (DPSS)


Type gegevens

 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Verzender
 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Ontvanger
 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Betaler
 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres van Aanvrager
 • Indien van toepassing, Tax ID van Verzender               
 • Indien van toepassing, Tax ID van Ontvanger
 • Indien van toepassing, gegevens die zijn vereist voor douaneafhandeling
 • Indien van toepassing, Betaling Details

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking
Het naleven van de toepasselijke exportcontrole- en sanctiewetgeving.

Ontvangers of categorieën ontvangers
Vrijgeven van informatie gebeurt alleen wanneer het wettelijk verplicht is (bv. bij een autoritair figuur in export control).

Doorgifte aan een derde land (d.w.z. dat de gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER))
a) Uw gegevens worden verwerkt in een derde land op contractuele basis indien u daartoe toestemming heeft gegeven (d.w.z. toestemming om een artikel naar een derde land te vervoeren).
b) Een dienstverlener binnen de groep kan de opdracht krijgen om IT- of andere diensten te leveren op basis van onze dwingende bedrijfsregels.
De DPDHL Data Privacy Policy bepaalt de normen voor gegevensverwerking voor de hele groep, met aandacht voor de doorgifte van gegevens aan derde landen. Dat wil zeggen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU, die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Voor meer informatie over de DPDHL-gegevenspolitiek, klik hier.

Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners die namens ons persoonlijke gegevens verwerken. In gevallen waarin gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving wat betreft gegevensbescherming.

Net Promoter Approach
Sluiten
Net Promoter Approach


Type gegevens

 • Contact details – Naam (persoon waarmee DHL contact heeft), telefoon, adres 2 (straat, plaats, postcode zijn zichtbaar bij ophalen en aflevering touchpoints), E-mail (bij sommige touchpoints)

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

De Net Promoter Approach (NPA) is een van de manieren waarop DHL de mening van onze klanten vastlegt en de ervaring van onze klanten meet. We doen dit door onze mensen te stimuleren om proactief te luisteren naar de ervaring van onze klanten, feedback te vragen om punten van verbetering te vinden en acties aan te sturen. De interacties met klanten worden willekeurig verzameld om ons een beter inzicht te geven in de ervaring van klanten en naar manieren te zoeken om de diensten die we leveren aan onze klanten te verbeteren.

Verwerking is ook noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde krachtens artikel 6 (1) f) AVG.

Verwerking voor andere doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang in bovenstaande teneinde een goede werking te kunnen verzekeren en voortdurend producten en services te verbeteren. Er is geen tegenstrijdig gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking o.a. door pseudonimisering tot een minimum wordt beperkt.

Ontvangers of categorieën ontvangers

In sommige gevallen wordt contact opgenomen met klanten door een ingeschakelde derde met wie we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Doorgifte aan een derde land (d.w.z. dat de gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER))

Een dienstverlener binnen de groep kan de opdracht krijgen om IT- of andere diensten te leveren op basis van onze dwingende bedrijfsregels.

Lees meer over Privacy Notice

DHL en DHL Express zijn dochterbedrijven van Deutsche Post AG.