Wat zijn heffingen en belastingen?

Wanneer u goederen internationale verzendt zijn heffingen en belastingen van toepassen zoals bepaald door de douaneautoriteit in het land van bestemming.

Heffingen en belastingen - gids voor de verzender

Voor internationale zendingen is het belangrijk dat u weet en begrijpt wat heffingen en belastingen zijn.
Ongeacht een zending al dan niet een geschenk is, moet die toch de invoerprocedure doorlopen zoals bepaald door de douanewetgeving in het land van bestemming. Bij de inklaring van een zending worden het land van oorsprong, de waarde en de hoeveelheid, maar niet het doel van de zending in aanmerking genomen. Douaneplichtige zendingen zijn onderhevig aan douanerechten, namelijk een tarief of belasting geheven op goederen die over internationale grenzen worden verzonden.
De berekening van de heffingen is afhankelijk van de belastbare waarde van de douaneplichtige zending. Met het oog op deze berekening krijgen douaneplichtige goederen een classificatiecode toegekend, bekend als de GS-code (Geharmoniseerd Systeem).
Dit systeem werd bepaald door de Werelddouaneorganisatie (World Customs Organization) en wordt nog verder ontwikkeld.
Normaliter is de ontvanger verantwoordelijk voor de betaling van de heffingen en belastingen. DHL Express biedt afzenders met een DHL-account echter de mogelijkheid om die zelf te betalen.
In een dergelijk geval krijgt de afzender na levering van de zending een factuur voor de heffingen en belastingen die DHL namens hem op bestemming heeft betaald, vermeerderd met een kleine administratieve vergoeding.
Goederen worden belast wanneer zij over een politieke grens worden vervoerd (hoewel wereldwijd een aantal vrije handelszones bestaan). Belastingen houden meestal verband met protectionisme, het economisch beleid gericht op de bescherming van de eigen markt tegen concurrerende invoer uit andere landen.
Belastingen worden meestal op de ingevoerde goederen geheven maar kunnen soms ook op de uitgevoerde goederen worden geheven.

Heffingen en belastingen - gids voor de ontvanger

U heeft een zending ontvangen en wilt te weten wat uw verplichtingen zijn over de betaling van heffingen en belastingen.
Online aankoop van goederen voor persoonlijk gebruik:
  • Douanerechten en belastingen zijn normaliter niet inbegrepen in de prijs van de goederen die u online koopt en vermoedelijk ook niet in de verzendkosten die de online handelaar u aanrekent.
  • Goederen die u online koopt zijn niet noodzakelijkerwijs afkomstig uit het land waarin u woont. Wat betekent dat u onderhevig bent aan invoerrechten, namelijk een tarief of belasting geheven op goederen die over internationale grenzen worden verzonden.
  • Wanneer goederen niet binnenlands of binnen dezelfde douane-unie zoals de Europese Unie worden verzonden, zult u eventueel invoerrechten en belastingen moeten betalen zoals bepaald door de lokale douaneautoriteit.
  • Om de goederen zo snel mogelijk te kunnen leveren nadat zij in uw land of douane-unie zijn aangekomen, betaalt DHL namens u de eventuele heffingen en belastingen die op de goederen verschuldigd zijn.
  • Zodra u deze heffingen en belastingen volledig aan DHL zult hebben terugbetaald, kunnen wij u de goederen leveren.
  • De eventueel verschuldigde heffingen en belastingen zijn afhankelijk van het land van oorsprong, het soort goederen, hun handelswaarde en het gewicht van het pakket.
Wanneer u goederen online koopt, moet u altijd checken of ze worden verzonden:
  • Vanaf uw thuisland
  • Vanaf een ander land
  • Vanaf een land buiten uw Douane-unie
  • Opmerking: Merk op dat voor goederen met een commercieel oogmerk, andere regels gelden
Onder geschenk wordt verstaan een item dat een particulier direct aan een andere particulier zendt en waarop geen invoerrechten verschuldigd zijn, voor zover de waarde ervan onder de lokale drempels ligt.
Goederen afkomstig van buiten uw land of douanegebied, besteld en betaald voor verzending naar een andere persoon dan uzelf (koper), voldoen niet aan de douanedefinitie van geschenk.
Douane agent die verzenddocumenten controleert
Diensten ter ondersteuning van het inklaringsproces
Wij begrijpen als geen ander het belang van een snel inklaringsproces. Onze selectie van standaard en gespecialiseerde services zijn gemaakt voor een volledige ondersteuning.
Meer Over Invoerrechten en BTW
Terug naar boven