Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van de koper op een genoemde plaats (zoals een fabriek of magazijn), en die genoemde plaats kan al dan niet het pand van de verkoper zijn. Om de levering te laten plaatsvinden, hoeft de verkoper de goederen niet op een verzamelvoertuig te laden, noch hoeft hij de goederen in te klaren voor export, indien een dergelijke inklaring van toepassing is.

FCA
Free Carrier
Betekent dat de verkoper de goederen op een van de volgende twee manieren aan de koper levert:
  • Ten eerste, wanneer de genoemde plaats het pand van de verkoper is, worden de goederen geleverd wanneer ze worden geladen op het transportmiddel dat door de koper is geregeld.
  • Ten tweede, wanneer de genoemde plaats een andere plaats is, worden de goederen geleverd wanneer ze, nadat ze op het vervoermiddel van de verkoper zijn geladen, de genoemde andere plaats bereiken en klaar zijn om uit het vervoermiddel van die verkoper te worden gelost en ter beschikking staan van de vervoerder of van een andere door de koper aangewezen persoon.

Welke van de twee ook als plaats van levering wordt gekozen, die plaats geeft aan waar het risico overgaat op de koper en vanaf wanneer de kosten voor rekening van de koper zijn.

CPT
Carriage Paid To
Betekent dat de verkoper de goederen levert - en het risico overdraagt - aan de koper door ze over te dragen aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder of door de aldus geleverde goederen aan te schaffen. De verkoper kan dit doen door de vervoerder de goederen fysiek in bezit te geven op de wijze en op de plaats passend bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn afgeleverd, staat de verkoper er niet voor in dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de opgegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt omdat het risico overgaat van verkoper op koper wanneer de goederen aan de koper worden afgeleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Betekent dat de verkoper de goederen levert - en het risico overdraagt - aan de koper door ze over te dragen aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder of door de aldus geleverde goederen aan te schaffen. De verkoper kan dit doen door de vervoerder de goederen fysiek in bezit te geven op de wijze en op de plaats passend bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn afgeleverd, staat de verkoper er niet voor in dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de opgegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt omdat het risico overgaat van verkoper op koper wanneer de goederen aan de koper worden afgeleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Betekent dat de verkoper de goederen aflevert - en het risico overdraagt - aan de koper wanneer de goederen, eenmaal gelost uit het aankomende transportmiddel, ter beschikking worden gesteld van de koper op een genoemde plaats van bestemming of op het overeengekomen punt binnen die plaats , indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico's verbonden aan het brengen en lossen van de goederen op de genoemde plaats van bestemming. In deze Incoterms-regel zijn dus levering en aankomst op bestemming gelijk. DPU is de enige Incoterms-regel die vereist dat de verkoper goederen op de bestemming lost. De verkoper moet er daarom voor zorgen dat hij in staat is om het lossen op de genoemde plaats te organiseren. Als de partijen van plan zijn dat de verkoper het risico en de kosten van het lossen niet draagt, moet de DPU-regel worden vermeden en moet in plaats daarvan DAP worden gebruikt.
DAP
Delivered at Place
Betekent dat de verkoper de goederen aflevert - en het risico overdraagt - aan de koper wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende transportmiddel, gereed voor lossing op de genoemde plaats van bestemming of op het overeengekomen punt binnen die plaats, als een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico's die gemoeid zijn met het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn dus levering en aankomst op bestemming gelijk.
DDP
Delivered Duty Paid
Betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard, op het aankomende transportmiddel, klaar om te worden gelost, op de genoemde plaats van bestemming of op het overeengekomen punt binnen dat plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico's die gemoeid zijn met het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn dus levering en aankomst op bestemming gelijk.
Er zijn vier voorwaarden in deze categorie:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Deze voorwaarden staan hier alleen ter informatie, want ze zijn niet nodig als u zendingen vervoert via DHL Express.