Gümrük Yönetmeliği Güncellemeleri

Dünyanın dört bir yanındaki önemli gümrük düzenlemelerinden haberdar olun!

Gümrük makamlarının yönetmelik kapsamında belirediği şartlar, dünya genelinde ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Sık sık değişen muhtelif ticaret mevzuat ve şartları, sınır ötesi gönderimlerde karmaşa ve zorluklar yaratır.
Gümrük düzenlemelerini takip etmek şunları gerçekleştirebilmenizi sağlayacaktır:
  • Transit geçişte gereksiz zaman kaybını ve gümrük işlemlerinde gecikmeleri en aza indirmek
  • Harç ve vergilerin doğru değerlendirilmesini sağlamak
  • Olası ceza ve yaptırım riskini azaltmak ya da ortadan kaldırmak
  • Gereksiz müşteri hizmetleri iletişiminden kaçınmak
Uluslararası bir sevkiyat öncesinde
Uluslararası bir sevkiyat öncesinde

Göndericilerin, menşe ülkenin temel ihracat şartları ve hedef ülkenin ithalat şartları hakkında bilgi sahibi olmak için kendi araştırmalarını yapmaları ve/veya kendi vergi/hukuk danışmanlarından yasal danışmanlık talep etmeleri önemlidir. Bu, göndericinin ilgili ülke yönetmeliklerine uygunluğunu destekleyecek, olası gümrükleme gecikmelerinin önüne geçecek ve idari makamların ceza ve yaptırımlarına maruz kalmasını önleyecektir.
DHL Express, gönderileri için bizi tercih eden müşterilerimizi etkileyebilecek bazı kayda değer gümrük mevzuatı güncellemeleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır ancak tam bilgi için resmi yerel gümrük idaresi sitelerine başvurmanızı önemle tavsiye ederiz.
Feragat
Burada yer alan bilgilerin güvenilir sayılan kaynaklardan elde edilmesini, üretilmesini ve işlenmesini sağlamak için gereken tüm gayreti göstermiş olsak da, bu tür bilgilerin doğruluğu, yeterliliği, eksiksizliği, yasallığı, güvenilirliği veya kullanışlılığı ile ilgili açık ya da örtülü hiçbir garanti verilmemektedir.
Burada yer alan tüm bilgiler "bulunduğu hal üzere" esasıyla sunulmaktadır. DHL Express, Deutsche Post DHL Group bünyesindeki ilgili ortaklıkları veya şirketleri ya da bunların ortakları, acenteleri veya çalışanları, burada yer alan bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya eylemden veya bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsalar bile, hiçbir durumda size veya bir başkasına karşı sorumlu değildir.
DHL Express'in dünya çapındaki gönderileri uçakla taşımasını gösteren illüstrasyon
DHL ile Gönderim Yaptığınızda
Gümrük yönetmeliklerindeki en güncel düzenlemelere hazır olmayı işimizin bir parçası kabul ediyoruz. MyDHL+ ile gönderi oluşturduğunuzda, gümrükleme sürecinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesini destekleyecek gönderi ayrıntılarını sunabilmenize yardımcı oluyoruz.
İndirilebilir Dosyalar
Daha fazla bilgi için kapsamlı gümrük rehberlerimizden ve referans materyallerimizden yararlanın
Yukarı dön