Gümrük Hizmetleri

DHL Express, dünya çapında kapsamlı gümrük bilgisine ve deneyimine sahiptir. Bizler, sorunsuz ve verimli bir gümrük sürecinin, gönderilerinizin mümkün olan en kısa sürede yerine ulaşmasına yardımcı olduğunun bilincindeyiz. Müşterilerimize, gümrük işlemleri sürecini etkin bir şekilde destekleyen, standart hale getirilmiş hizmetler sunuyoruz.
Gümrük Hizmetleri
Açıklama
Nasıl Fiyatlandırma Yapıyoruz
Maliyet
Gümrük Belgelerinin Hazırlanması
Geçici İthalat İhracat
Geçici ithalat veya ihracat konusunda DHL hizmetinizde
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Müşterinin talebi üzerine DHL, mallarınızın geçici olarak ihraç edilmesini ve daha sonra ithalatını düzenleyecektir. Genellikle, geçici olarak ihraç edilen ve ardından değer katan faaliyetler için üçüncü bir ülkeye veya Serbest Ticaret Bölgesine tekrar ithal edilen ham veya yarı mamul mallar içindir.
Gönderi Başına
40.00 EUR
İhracat Beyannamesi
Ek kontrollere tabi olan malların ihracatı
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster

İhracat beyannamesi, içerik, kilo ve ağırlığa dair gümrüksel kuralları olan ülkeler için geçerlidir.

 

Göndericiler çıkış ülkesine bağlı olarak ihracat beyannamesini ileterek oluşabilecek ek işlemlerden veya ücretlerden kaçınabilir.

Gönderi Başına
11.00 EUR
Çok Hatlı Giriş
Birden fazla ürün içeren gönderilerin ithal edilmesi
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Gümrük çekim işlemlerinde 5'ten fazla satır kaydedildiğinde, örneğin farklı mallar veya farklı üretim ülkeleri için ücretler geçerlidir.
Hat başına

6-10 hat: 12.00 EUR

 

10 hat üzeri: 19.00 EUR

Gümrük Çekim Masrafı
Gümrük çekim talimatı için bekletme
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Ticari müşteriler, DHL'den gelen gönderilere proaktif olarak müdahale edilmesini ve daha fazla çekim izni talimatı için bir irtibat kişisi atanmasını talep edebilir. Bunun için sözleşme yapılması gerekir.
Gönderi Başına
10.00 EUR
Tercihli Menşei
Tercihli gümrük tarifesinden faydalanın
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
DHL, ihraç edilecek malların nerede üretildiğini veya işlendiğini belgelendirmek üzere bir Menşe Belgesi veya diğer benzeri formların hazırlanmasına veya sağlanmasına yardımcı olabilir. Yaygın örnekler EUR1, Form A veya ATR1'dir.
Gönderi Başına

İhracat 10.00 EUR

 

İthalat 15.00 EUR

Gümrük Süreçleri
Resmi Gümrükleme (Detaylı Beyan ile Vergili İşlem)
Rutin dışı ve kıymetli gümrükleme
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Malların değer veya ağırlığı, varış Gümrük Otoriteleri tarafından belirlenen resmi giriş eşiğini aştığında veya tarife kodları gibi diğer düzenlemeler nedeniyle rutin gümrükleme prosedürlerinin dışında kaldığında geçerlidir. DHL'in bu tür gümrükleme hizmetlerini sağlayamadığı veya lisanslı bir müşavir olarak faaliyet gösteremediği ülkelerde, DHL ile üçüncü parti sözleşmeli müşavirler tarafından gerçekleştirilen resmi çekim işlemleri için de geçerlidir.
Gönderi Başına
55.00 EUR
Gümrüklü Geçici Depolama
Gönderiniz gümrüklü gönderi işlemi gördüğünde
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Ardiye ücreti, gümrük mevzuatı gereği gümrüğe giren gönderiler için varışından itibaren 12 saat sonra oluşur. Bu ücret vergi ve harç mükellefine uygulanır.
Gönderi Başına
Her Gün için
Takip eden 3 İş günü sonrasında
Minimum 45.00 EUR
Gümrük Verisi Modifikasyonu
Gümrük çekim bilgilerinizin düzeltilmesi gerektiğinde
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Gümrük çekim işlemleri öncesinde veya esnasında, gümrüğe beyan edilmiş olan gönderi bilgisinde değişiklik yapılması gerektiğinde uygulanan ek ücrettir.
Gönderi Başına
50.00 EUR
İzin ve Lisans Temini
Ruhsat başvurusu sürecini kolaylaştırıyoruz.
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Alıcı ülkeye bağlı olarak kontrol gerektiren bazı eşyaların , örneğin medical malzemeler, tıbbi malzemeler, bilgisayar ekranları, lazer cd oynatıcı,kozmetik eşyalar, gözlükler, gıda ve gıda ürünleri, gerekli izinleri için DHL hizmet verebildiği durumda bilgi ve belge isteyebilir. Ek ücret vergi ve harç mükellefinin sorumluluğundadır.
Gönderi Başına
20.00 EUR ek olarak sertifika maliyeti
Gümrük Destek
Terminal Hizmetleri
Müşavirinizi siz tercih edin
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
DHL, müşterinin talebi üzerine, gönderinin gümrükten çekilmesi ve gümrükleme tamamlandıktan sonra teslimatın son varış yerine devam etmesi için müşterinin atadığı müşavire gerekli evrakları sağlayacaktır.
Gönderi Başına
11.00 EUR
Gümrük Müşavirine Devir
Gönderi, seçtiğiniz müşavir tarafından gümrükten çekilir ve teslim edilir
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
İthalatçının talebi üzerine DHL, gönderiyi ve ilgili gümrük belgelerini gümrükleme ve son kilometre teslimatı için müşterinin atadığı müşavire aktaracaktır.
Gönderi Başına
35.00 EUR

Diğer Devlet Kurumu

İthal edilen mallar ek kontrollere tabi olduğunda
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Talep üzerine DHL, bir ülkedeki İlk Giriş Noktasında veya bir Gümrük Birliğinde, genellikle hayvansal ürünler, bitkiler, tohumlar veya farmasötik ürünler ithal edilirken gerekli olan Veterinerlik, Sağlık veya Bitki Sağlığı kontrollerinin tamamlanmasını ayarlayacaktır.
Gönderi Başına
25.00 EUR ek olarak sertifika maliyeti
Back to Top