MyDHL+ Terms of Use

 1. Bundan sonra "DHL Express" olarak anılacak olan DHL Express DHL Worldwide Express Taş ve Tic A.Ş., Nuri Demirağ Cad.No:9, NULL, , Tayakadın ISTANBUL ARNAVUTKOY 34283 Turkey, Türkiye; ister özel kişi, ister işletme sahibi ya da belirli bir işletme adına görev yürüten çalışan olsun, tüm müşterilerine (bundan sonra "Müşteriler" olarak anılacaktır), DHL Express ile mümkün olduğunca kolay çalışabilmeleri için; etiketlerin basımına, gönderi alımlarının planlanmasına, iletişim bilgisi detaylarının depolanmasına, gönderilerin takibine, ilgili dokümanların ve verilerin doğrudan göndericinin bilgisayarından aktarımının sağlanmasına ve DHL Express'in hizmetlerine ilişkin diğer işlevlere (tamamı "İşlevler") imkân tanıyan bir çevrimiçi platform (bundan sonra "MyDHL+" olarak anılacaktır) sunmaktadır.
 2. Bu koşullar Müşteri'nin MyDHL+'ı ve bu platformun sunduğu İşlevler'i kullanımı için geçerlidir. Müşteri tarafından ayrıca kabul edilecek ek koşullar, belirli İşlevler için geçerli olabilir. DHL Express tarafından sağlanan tüm taşımacılık hizmetleri, DHL Express Taşıma Hüküm ve Koşulları'na tabidir.
 3. Müşteriler, MyDHL+'ı yalnızca bölüm 1'de belirtilen ilgili amaçlar için kullanmalıdır. Burada ifade edilen Kullanım Koşulları'na ve MyDHL+ ile İşlevler'in kullanımına dair tüm talimatlara istisnasız uymaları gerekmektedir. Müşteri'nin (a) MyDHL+ ve onun işlevlerine ilişkin herhangi bir özelliği, işlevselliği ya da güvenlik kontrolünü değiştirmesine, ayarlamasına ya da pasif hale getirmesine; (b) MyDHL+ ve onun işlevlerine ilişkin herhangi bir koruma mekanizmasını devre dışı bırakmasına, kaçınma yolu geliştirmesine, atlatmasına, ortadan kaldırmasına ya da başka şekillerde saf dışı etmesine veya (c) MyDHL+ ve onun işlevlerinin kaynak koduna, arkasında yatan fikirlere, algoritmalara, yapısına ya da organizasyonel formuna, tersine mühendislik yapmasına, geri derlemesine, parçalara ayırmasına ya da türetmesine veya (d) MyDHL+'ı ve İşlevler'den herhangi birini kiralamasına, devretmesine, alt lisanslandırmasına, bir başkasına vermesine ya da yeninden dağıtıma çıkarmasına izin verilmez.
 4. MyDHL+'ı sürekli olarak kullanmak için kayıt olmak isteyen Müşteri, kayıt formuna gerekli verilerin tamamını girmelidir. DHL Express, bir aktivasyon e-postası göndererek kaydı onaylar ve bu noktadan sonra İşlevler hemen kullanılmaya başlanabilir.
 5. Gönderi Oluştur ya da "Kurye Çağır" İşlevlerini kullanırken, MyDHL+ içerisinden gönderinin oluşturulması ya da kurye talep edilmesi ile taşıma sözleşmesi yürürlüğe konmuş olmaz. Taşıma sözleşmesi ancak gönderi DHL Express'e verildiğinde ve DHL Express tarafından kabul edildiğinde yapılmış olur.
 6. Müşteri, DHL Express'in, MyDHL+ Fonksiyonlarını herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak değiştirebileceğini, geçici ya da kalıcı olarak sonlandırabileceğini ya da yerine bir başka BT Çözümü koyabileceğini kabul eder.
 7. DHL Express, herhangi bir İşlev'in ya da İçerik'in herhangi bir zamanda değiştirilmesi ve/veya kullanımının kısıtlanması hakkını, bilhassa eğer (a) İşlevler ve/veya İçerikler üzerinde değişiklik yapılmış ya da sonlandırılmışsa ya da (b) Müşteri, MyDHL+ Kullanım Koşulları'nı ihlal etmişse veya (c) bakım-onarım çalışması yapılacaksa, saklı tutar. Müşteri, DHL Express'in, İşlev ve/veya İçeriklerde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma ya da sonlandırmaya ilişkin Müşteri'ye ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülük taşımadığını kabul eder.
 8. MyDHL+'ta yer alan tüm metinler, grafikler, kullanıcı arayüzleri, veri tabanları, ticari markalar, logolar ve tasarım, yapı, seçim, ifade, kullanıcı arayüzünün görsel tasarımı ve davranışının bileşimi ("look and feel") de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgisayar kodları ("İçerik") ve bu içeriğin MyDHL+'taki düzenleniş biçimi, DHL Express'e aittir ya da imtiyaz sahibi DHL Express'tir ve telif hakkı ve marka kanunlarıyla ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. MyDHL+ Kullanım Koşulları'nda açık ve net şekilde ifade edildiği haller dışında MyDHL+'ın hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik'i, DHL Express'ten önceden yazılı olarak onay alınmadan herhangi başka bir bilgisayara, sunucuya, web sitesine ya da başka bir aracıya yayınlama veya dağıtım amacıyla kopyalanamaz, yeniden üretilemez, yeniden yayınlanamaz, veri iletişimi yoluyla karşıya yüklenemez, iletilemez veya hiçbir başka şekilde dağıtılamaz.
 9. Müşteri, DHL Express'e, İşlevler bölümünde belirtilen amaçlarla MyDHL+ içerisinden Müşteri tarafından iletilen tüm verilerin, dokümanların ya da şirket anteti, elektronik imzalar ve bununla birlikte transfer edilmiş diğer IP ("Bilgi") de dahil olmak üzere diğer bilgilerin kullanım hakkını tahsis eder. Buna, Kağıtsız Ticaret gönderileri de dahil olmak üzere, Bilgi'nin gönderileri işleme ve taşıma amacıyla kullanılması da dahildir. Müşteri, Bilgi'nin kullanımından ya da Bilgi'ye istinat edilmesinden kaynaklanabilecek her türlü hak talebi, kayıp, zarar ya da sonucun yegâne sorumlusu olduğunu kabul eder ve DHL Express'in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen garanti eder.
 10. Müşteri, MyDHL+ tarafından yürütülen, bildirim İşlevi'nin kullanımı da dahil ancak bununla sınırlı olmayan tüm etkinliklerden, ilgili mevzuata, bilhassa rekabet ve veri güvenliği ve gümrük yasalarına karşı sorumludur. Müşteri, hususi olarak, DHL Express'ten alınacak e-posta ya da SMS'ler için tüm alıcıların onayını almalıdır. Müşteri, elektronik formdaki herhangi başka verinin, dokümanların ya da bilginin ve genel olarak herhangi bir üçüncü taraftan, herhangi bir üçüncü tarafın sahibi olduğu ve Müşteri tarafından DHL Express'e sunulmuş olan kişisel veriler için onay almış olmalıdır. DHL Express'in talep etmesi halinde Müşteri, ilgili onayın kanıtını DHL Express'e sunmak durumundadır.
 11. Müşteri, sunulan güvenlik İşlevlerini (halihazırda eSecure) kullanacak ve DHL Express tarafından MyDHL+ içerisinde sağlanmış olan güvenlik bilgilerine uyacaktır. Müşteriler özellikle kendilerine tahsis edilmiş olan erişim izinlerini gizli tutmak, bunları yetkisiz üçüncü taraflara karşı korumak ve yetkilendirilmemiş kullanıcılara bu bilgileri ifşa etmemek ile yükümlüdür. Yalnızca Müşteri adına İşlevler'i kullanmak için MyDHL+'a erişmesi gereken kişiler ("yetkilli kullanıcı") Müşteri tarafından yetkilendirilmelidir. Müşteri, yetkili kullanıcıları yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeli ve yetkili kullanıcılardan ilgili taahhütleri almalıdır. Müşteri, MyDHL+ kullanımına ve ayrıca MyDHL+ üzerinden üçüncü kişiler tarafından talep edilebilecek gönderilere ilişkin sorumluluğunu kabullenir. Müşteri, DHL Express'i, Müşteri hesabının ya da şifresinin yetkisiz kullanımı ya da herhangi başka bir güvenlik ihlali halinde derhal haberdar etmeyi kabul eder.
 12. Müşteri, DHL Express'in herhangi bir sistemine, verisine ya da bilgisine vb. zarar vermek, saldırmak, durdurmak ya da el koymak amacı taşıyan ya da taşıyabilecek herhangi bir bilgisayar virüsünü, solucanları ya da benzeri programları bulaştırmamak ya da sisteme almamak için gereken tüm önlemleri alacaktır.
 13. MyDHL+ ya da İşlevler içerisinde aksi belirtilmediği takdirde taraflar, faturalar da dahil olmak üzere tüm bilgileri MyDHL+ içerisinden elektronik olarak sunacaktır. Müşteri, DHL Express'in MyDHL+ üzerinden ilettiği tüm bilgilerin tam, doğru ve kesin olmasını temin eder. Müşteri, hatalı, yanlış ya da eksik bilgi kullanımından kaynaklanabilecek tüm zarar ya da sonuçların yegâne sorumlusu olacaktır.
 14. Müşteri, DHL Express'in, MyDHL+ üzerinden verilen gönderi talimatlarını işleme aldığında gider masrafı kaydettiğini ve DHL Express'in, Müşteri sonradan, talimatlı gönderi için beklenen kuryeye alım zamanında gönderi verilmese de bu masrafın telafi edilmesini talep edebileceğini kabul eder.
 15. DHL Express, Müşteri tarafından MyDHL+'ta hizmetlerin tedarik edilmesi için gereken şekilde sunulan kişisel verileri, ilgili kanunlara ve Deustche Post DHL Veri Gizliliği Politikası'na uygun olarak toplayacak, depolayacak ve işleyecektir. DHL Gizlilik bilgileri, web sitesinin sayfa alt bilgisinde yer alan "Gizlilik Bildirimi" sekmesi altında bulunabilir. MyDHL+, başka bağımsız üçüncü parti web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") linkler içerebilir. Bu Bağlantılı Siteler, DHL Express'in kontrolünde değildir ve DHL Express, herhangi bir bilgi ya da materyal de dahil olmak üzere söz konusu Bağlantılı Siteler'de yer alan içerikten sorumlu olmayıp onay vermiş değildir. Müşteri, herhangi bir üçüncü parti tarafından sahip olunan ve kendisinin DHL'e sunduğu herhangi bir kişisel veri için gerekli izinleri almış olduğunu tasdik eder. 

  MyDHL+ ve İşlevler, "mevcut haliyle" temelinde sunulmaktadır. DHL Express, hukukun elverdiği son noktaya kadar gerek açık gerek örtük gerekse resmî ya da başka türlü teminatların tamamından muaftır; örtük ticarete uygunluk, üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmemesi ve belirli bir amaca uygunluk zımni teminatları bunlar arasında yer alır ama söz konusu teminatlar bunlardan ibaret değildir. DHL Express, onun bağlı şirketleri ya da temsilcileri, MyDHL+'ın hatasızlığı, eksiksizliği, güvenliği ya da zaman kesinliği konusunda bilgi ya da teminat veremez. MyDHL+ üzerinden elde edilen hiçbir bilgi DHL Express tarafından Kullanım Koşulları'nda açıkça ifade edilmediği sürece hiçbir teminat teşkil etmez.

 16. Yasaların elverdiği ölçüde, DHL Express, onun bağlı şirketleri ya da temsilcileri, veri kaybı ya da ticaretin sekteye uğramasından ya da MyDHL+'ın kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir tesadüfî, dolaylı, telafi kabilinden, cezai, dolaylı zarardan, kaybedilen kârdan, para cezasından ya da zarardan, ister garantiye, sözleşmeye, tazminat yükümlülüğüne, kanun çiğnemeye ya da herhangi başka bir yasal teoriye dayansın ve isterse DHL Express bunların gerçekleşme olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yukarıda bahsedilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili yasaların elverdiği ölçüde, DHL Express'in herhangi bir zarar (doğrudan ya da değil) ya da kayıp için toplam yükümlülüğü , aksiyon veya iddianın biçiminden bağımsız olarak, ister sözleşme, tazminat yükümlülüğü ya da başka bir biçimde olsun, olay başına 100 EURO'yu aşamaz. Yasaların elverdiği ölçüde, MyDHL+ Kullanım Koşulları'nda ifade edilen yasal haklar, münhasır niteliktedir ve MyDHL+ Kullanım Koşulları'nda açık ve net şekilde ifade edilmiş olanlarla sınırlıdır.
 17. Müşteri işbu vesileyle DHL Express'in, MyDHL+ Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün Müşteri tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan ya da bir şekilde böyle bir ihlâl ile ilişkili olan her türlü mükellefiyet, masraf, talep, dava hakkı veren sebep, zarar ve giderlerden muaf olduğunu peşinen ve tamamen kabul eder.
 18. Taraflar kendi takdirleri doğrultusunda Müşteri'nin MyDHL+'ı kullanımını diledikleri zaman sonlandırabilir ya da askıya alabilirler. Böyle bir askıya alma ya da sonlandırma durumunda Müşteri derhal (a) MyDHL+ kullanımını durdurmalı ve (b) almış olabileceği tüm kopyaları silmelidir. Müşteri, MyDHL+'a erişiminin herhangi bir sebeple durdurulması ya da askıya alınması durumunda DHL Express'in kendisine ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü tutulamayacağını kabul eder. MyDHL+'ın kullanımına dair sözleşmenin sonlandırılması, MyDHL+ üzerinden verilen gönderi talimatlarını ya da taşımacılık sözleşmesinin kendisini etkilemez.
 19. DHL Express, burada yazılmış olan MyDHL+ Kullanım Koşullar'nı istediği zaman yeniden düzenleyebilir. DHL Express, MyDHL+ Kullanım Koşulları'nda yapılabilecek herhangi bir değişikliği yazılı olarak (örn. platform üzerinden ya da e-posta ile) ("değişiklik bildirimi") bildirecektir. Bu değişiklikler Müşteri açısından yürürlüğe girecek ve Müşteri, değişiklik bildirimini aldıktan sonra dört (4) hafta içerisinde söz konusu değişiklikler için yazılı bildirim yoluyla DHL Express'e itiraz etmezse sözleşme ilişkisi değişen koşullar altında devam edecektir. İtiraz DHL Express'e bu zaman aralığı içerisinde gönderilmiş olmak kaydıyla bu zaman sınırlamasına uyulmuş kabul edilir. DHL Express, Müşteri'ye yazılı değişiklik bildiriminde yukarıda bahsedilen itiraz hakkının kaybedilmesinden doğacak sonuçları özel olarak hatırlatacaktır.
 20. Burada ifade edilen MyDHL+ Kullanım Koşulları, DHL Express'in sözleşme tarafı olan şirketi hangi ülkede ise o ülkenin yasalarına tabidir. Müşteri'nin AB üyesi bir ülkede ikâmet eden bir özel kişi olması durumunda bahsi geçen yasalar, Müşteri'nin ikâmet ettiği AB Üyesi ülkenin kati yasa hükümlerine aykırı olmayacağı noktaya kadar uygulanır. MyDHL+ Kullanım Koşulları, açık ve net şekilde münezzeh tutulan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na tabi değildir. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek tüm ihtilaflar, DHL Express'in sözleşme tarafı olan şirketinin bulunduğu ülkedeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.
Yukarı dön