DHL Express Para İade Garantisi Şartlar ve koşullar

DHL, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak ve müşterinin talep etmesi halindeDHL’in bildirdiği teslim süresinden daha sonra teslim edilmiş olan DHL EXPRESS gönderisi için müşteri tarafından ödenmiş olan Premium’u müşteriye iade edecek veya müşteri için alacak kaydecektir.
A. Garanti aşağıdaki hizmetler için geçerlidir

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 YURT IÇI
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 YURT IÇI
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 YURT IÇI

(bunların her biri “Hizmet” olarak anılır) ve açıklaması verilen kısıtlamalarına uygun gönderiler.
B. Garanti, standart bir gün sonu servisi için müşteri fiyatına ek olarak uygulanan Premium’a da uygulanır (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT veya yerli gönderilerde DHL EXPRESS DOMESTIC)(“Premium”) Garanti’ye, para cezaları, vergiler, iade gönderilerinden kaynaklanan taşıma ücretleri, diğer ücretler ya da tutarlar (ilave yakıt bedeli gibi) ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer herhangi bir kalem dâhil değildir.
C. Birden fazla parçadan oluşan gönderilerde, Garanti gönderime dâhil olan her parça için geçerlidir. Gönderimi oluşturan parçalardan herhangi birinin geç ulaşması durumunda, alacak kaydı veya ücret iadesi gönderimin tamamını kapsar.
D. Müşteri, tüm taleplerini DHL’e gönderim tarihinden sonraki 14 gün içerisinde yazılı olarak veya telefonla iletmeli ve hesap numarasını (varsa), konşimento numarasını, gönderim tarihini ve alıcının bilgilerini DHL’e eksiksiz olarak vermelidir. Müşterinin bildirimde bulunmasını takip eden 30 takvim günü içerisinde DHL ya:
 • müşteri için alacak kaydı girecek veya müşteriye ücret iadesi yapacak,
 • veya yürürlükteki kısıtlamalara veya muafiyetlere bağlı olarak gönderinin hangi nedenle ücret iadesi Garantisi dışında kaldığını açıklayan bilgiler verecek, veya
 • müşteriye gönderinin zamanında teslim edildiğinin kanıtını sunacaktır.
E. Müşteri kendisinden başka herhangi bir tarafın kendisi adına talepte bulunmasına izin veremez ve alacağını başka bir tarafa devredemez. DHL’in müşteriye Premium’u ödemesi, DHL’i garanti kapsamındaki tüm yükümlülüklerinden kurtarır.
F. Teslimatın gecikmesi veya gönderinin teslim edilememesi, DHL Taşımacılık Deyimleri ve Şartlarında belirtilmiş olan; gümrükteki gecikmeler, yanlış veya eksik gönderim bilgileri, teslimat talimatları veya bilgileri (örneğin alıcı adresi olarak posta kutusu verilmesi veya alıcının telefonunun eksik veya hatalı olması), veya alıcının geciktirme talebi, gönderimin yönünün değiştirilmesi veya standart dışı gümrükleme işlemleri, veya alıcının bulunamaması veya teslimatı kabul etmemesi veya eğer talep edildiyse teslimat sırasında ödenecek gümrük harçlarını ve vergileri ödemeyi reddetmesi gibi DHL’in kontrolü dışındaki durumlardan dolayı meydana gelmesi halinde Garanti geçerli değildir.
G. DHL Taşımacılık Deyim ve Şartlarının diğer tüm maddeleri geçerliliğini sürdürecektir. DHL, Garantiyi istediği zaman değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.
H. Eğer müşterinin gönderisi zamanında varmaması halinde dolaylı kayıp veya hasara neden olacak kadar süre hassasiyeti taşıyorsa, müşteri kendi sigorta acentesi ile temasa geçerek gönderisini bu tür risklere karşı sigortalamalıdır, çünkü DHL böylesi yükümlülükleri kabul etmez. DHL bu tür gönderim sigorta hizmeti sunmaz ve buna aracılık etmez.
I. Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:
  (i) ısı hassasiyeti gerektiren ambalajın kullanıldığı klinik deneyleriyle ilgili gönderiler veya
  (ii) isteğe bağlı olarak gönderi ile birlikte verilmiş ve ek ücret alınmış diğer tüm hizmetler, ör. paketleme.
  (iii) geçici ithalat ve ihracat,
  (iv) resmi gümrükleme gerektiren içerik değeri yüksek ile gönderiler
  (v) belirlenen ağırlık veya boyut sınırını aşan parçalı gönderiler; ve / veya
  (vi) izin verilen Tehlikeli Maddeler içeren gönderiler.
A. Hizmetler, belirtilen çıkış noktaları ile belirtilen posta kodu varış noktaları (veya posta kodu bulunmuyorsa şehirler) arasında geçerlidir.
B. Hizmetler, DHL Taşımacılık Deyim ve Şartlarında kabul edilemez olarak tanımlanmış gönderiler veya DHL tarafından belirtilmiş boyut, ağırlık, içerik veya maddi değer kısıtlamalarına uygun olmayan gönderiler için verilmemektedir.
C. Belirli bir gönderinin, belirli çıkış ve varış noktaları arasında, veya belirli bir hizmet seçeneğiyle birlikte (ör. Cumartesi Teslim) verilip verilmediğini öğrenmek için, lütfen DHL web sayfasına başvurun veya DHL Müşteri Hizmetlerini arayarak aşağıdaki bilgileri verin:
 • toplama adresi,
 • gönderilen içerik,
 • (eğer geçerliyse) gümrük beyanı için değeri,
 • gönderinin toplanmak üzere hazır olacağı tarih ve saat,
 • posta kodu da dâhil olmak üzere eksiksiz varış adresi,
 • gönderinin ağırlığı,
 • gönderinin boyutları,
 • parça sayısı.
D. Gönderen kullanmak istediği Hizmeti konşimento üzerinde belirtmeli ve gönderiyi DHL’e önceden mutabık kalınan zamanda teslim etmelidir.
Geçerli Temmuz 1, 2017
Yukarı dön