Ticaret Koşulları

Incoterms® 2020 Kurallarının Dilini Öğrenmek

“Incoterms”, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) ticari markasıdır. Incoterms® kuralları, maliyetler, riskler, kargo sigortası ve mevzuata uygunluk açısından alıcılar ve satıcılar arasındaki sorumlulukları gösteren uluslararası sözleşmelerde dünya çapında sıklıkla kullanılmaktadır.

Bilmeniz gerekenler

  • Incoterms® kuralları, mal sevkiyatı ve alımı sürecini standartlaştırmaya hizmet eder. Ek olarak, uluslararası ticari işlemlerin maliyet dağılımını belirler ve ihracatçılar ve ithalatçılar için üzerinde anlaşmaya varılan sorumlulukları belirlerler.
  • Incoterms® kurallarının temel amacı, uluslararası işlemlerde yer alan taraflar arasında yükümlülüklerin, maliyetlerin ve riskin dağılımının kriterlerini tanımlamaktır.
  • Incoterms® kurallarına aşinalık, geçerli düzenlemeler, belgeler ve prosedürlere uygun olarak yurt dışındaki üreticilerden mal satın almanızı sağlayacaktır.
Incoterms® 2020 kuralları, taşıma şekline göre iki kategoriye ayrılır.
Incoterms® 2020 kuralları, taşıma şekline göre iki kategoriye ayrılır.
  • Incoterms® Sorumluluk Şeması, ihracatçının ve ithalatçının her kategorideki yükümlülüklerine genel bir bakış sağlar.
  • Incoterms® ticaret şartlarının kullanılması yasal bir gereklilik değildir, ancak işlemleri basitleştirmek ve iş yaptığınız kişilerle yanlış anlamaları azaltmak için her zaman bunları kullanmanız önerilir.
  • Uluslararası Ticaret Odası web sitesini ziyaret ederek küresel Incoterms® kuralları ve ticaret şartları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz; burada SSS ve Incoterms® kurallarının açıklamasını bulabilirsiniz.

EXW
Ticari İşletmede Teslim

Satıcının malları belirli bir yerde (fabrika veya depo gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak malları alıcıya teslim etmesi anlamına gelir. Söz konusu yer satıcıya ait olabilir veya olmayabilir. Teslimatın gerçekleşmesi için satıcının malları herhangi bir toplama aracına yüklemesi veya gümrükleme gereken durumlarda malların ihracatı için gümrükleme işlemleri yapması gerekmez.

FCA
Ücretsiz Taşıyıcı
Satıcının malları alıcıya bu iki yöntemden birini kullanarak teslim etmesi anlamına gelir:
  • Birincisi; alım noktası satcının adresi olarak belirlendiğinde, malların alıcı tarafından organize edilen nakliye araçlarına yüklenerek teslim edilmesi.
  • İkincisi; alım noktası başka bir yer olarak belirlendiğinde malların, satıcının nakliye araçlarına yüklenerek bahsi geçen alım noktasına ulaştırılıp söz konusu nakliye araçlarından boşaltılmaya hazır olması ve taşıyıcının ya da alıcı tarafından belirlenen bir başka kişinin tasarrufuna bırakılarak teslim edilmesi.

Teslimat yeri olarak bu ikisinden hangisi seçilirse, orası, riskin alıcıya geçtiği yeri ve masrafların alıcının hesabına yazılmaya başladığı zamanı belirler.

CPT
Taşıma Ücreti Ödenmiş
Satıcının malları kendi anlaşmalı olduğu taşıyıcıya vererek veya verilmesine aracılık ederek alıcıya teslim etmesi ve böylece riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, bu işlemi, malın fiziki sahipliğini taşıyıcıya, kullanılan taşıma aracına uygun şekilde ve yerde vererek yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra satıcı, malların varış yerine sağlam bir şekilde, veya miktarda ulaşacağını ya da herhangi bir şekilde ulaşıp ulaşmayacağını garanti etmez. Çünkü mallar taşıyıcıya verilmek suretiyle alıcıya teslim edildiğinde, risk satıcıdan alıcıya geçer; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan mutabık kalınan varış noktasına kadar nakliyesi için taşıyıcıyla anlaşma yapmak zorundadır .
CIP
Taşımacılık ve Sigorta Ödenmiş
Satıcının malları kendi anlaşmalı olduğu taşıyıcıya vererek veya verilmesine aracılık ederek alıcıya teslim etmesi ve böylece riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, bu işlemi, malın fiziki sahipliğini taşıyıcıya, kullanılan taşıma aracına uygun şekilde ve yerde vererek yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra satıcı, malların varış yerine sağlam bir şekilde, veya miktarda ulaşacağını ya da herhangi bir şekilde ulaşıp ulaşmayacağını garanti etmez. Çünkü mallar taşıyıcıya verilmek suretiyle alıcıya teslim edildiğinde, risk satıcıdan alıcıya geçer; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan mutabık kalınan varış noktasına kadar nakliyesi için taşıyıcıyla anlaşma yapmak zorundadır .
DPU
Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim
Satıcının malları, gelen nakliye aracından boşaltıldıktan sonra belirlenen varış yerinde ya da eğer öyle mutabık kalınmışsa söz konusu yerin içindeki belirli bir noktada alıcının tasarrufuna bıraktığında alıcıya teslim etmiş sayılması ve riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirlenen varış yerine getirilmesi ve boşaltılmasıyla ilgili tüm riskleri üstlenir. Dolayısıyla bu Incoterm kuralında varış noktasına ulaşım ile teslimat aynı şeyi ifade eder. DPU, satıcının malları varış noktasında boşaltmasını gerektiren tek Incoterms kuralıdır. Bu nedenle satıcı, belirlenen yerde boşaltmayı gerçekleştirebilecek konumda olduğundan emin olmalıdır. Taraflar satıcının boşaltma riskini ve maliyetini üstlenmesini istemiyorsa, DPU kuralından kaçınılmalı ve bunun yerine DAP kullanılmalıdır.
DAP
Yerinde teslim
Satıcının malları, belirlenen varış yerinde ya da eğer öyle mutabık kalınmışsa söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktada, gelen nakliye aracından boşaltılmaya hazır bir şekilde alıcının tasarrufuna bıraktığında alıcıya teslim etmiş sayılması ve riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirlenen varış yerine ya da söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Dolayısıyla bu Incoterms kuralında varış noktasına ulaşmak ile teslimat aynı şeyi ifade eder.
DDP
Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim
Satıcının malları, ithalat için gümrük işlemleri yapılmış olarak gelen nakliye aracında, boşaltmaya hazır, belirlenen varış yerinde veya eğer öyle mutabık kalınmışsa söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktada alcının tasarrufuna bırakıldığında alıcıya teslim etmiş sayılması anlamına gelir. Satıcı, malların belirlenen varış yerine ya da söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Dolayısıyla bu Incoterms kuralında varış noktasına ulaşmak ile teslimat aynı şeyi ifade eder.
FAS
Gemi Yanında Teslim

Satıcının malları, alıcı tarafından belirtilen yükleme limanında belirtilen geminin yanına (örneğin bir rıhtım veya mavnaya) yerleştirildiğinde veya satıcı bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik ettiğinde alıcıya teslim ettiği anlamına gelir. Mallar gemi bordasındayken malın zıya veya hasar riski transfer edilir ve o andan itibaren tüm masraflar alıcıya aittir.

FOB
Gemi Bordasında Teslim
Satıcının malları belirlenen yükleme limanında alıcı tarafından belirlenen gemide alıcıya teslim etmesi veya bu şekilde teslim edilmiş olan malları tedarik etmesi anlamına gelir. Malların zıya veya hasar riski, mallar gemideyken transfer edilir ve o andan itibaren tüm masraflar alıcıya aittir.
CFR
Mal Bedeli ve Taşıma
Satıcının malları gemide alıcıya teslim etmesi veya bu şekilde teslim edilmiş olan malları tedarik etmesi anlamına gelir. Malların zıya veya hasar rizikosu, mallar gemide iken, mallar varma yerine sağlam bir şekilde varıp ulaşmadığına bakılmaksızın, satıcının malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilecek şekilde transfer edilir. belirtilen miktar veya aslında hiç. CFR'de, satıcının alıcıya sigorta teminatı satın alma yükümlülüğü yoktur: bu nedenle alıcıya kendisi için bir teminat satın alması tavsiye edilir.
CIF
Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma
Satıcının malları gemide alıcıya teslim etmesi veya bu şekilde teslim edilmiş olan malları tedarik etmesi anlamına gelir. Malların zıya veya hasar rizikosu, mallar gemide iken, mallar varış yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya hatta hiç ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın, satıcının malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilecek şekilde transfer edilir.
Çıkış noktasından varış noktasına giden bir paket
Bir Paketin Yolculuğu
Paketinizin DHL ile nasıl taşındığını izleyin ve size yolculuğun her adımında nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.
Yukarı dön