Declarations Definitions (on Customs Invoice Templates)

Beyanların Tanımları

Her gümrük faturası bir beyanname içermelidir. Tüm gümrük faturalarına standart beyannameyi eklenecek. Ayrıca gönderdiğiniz ürün türüne ve ürünün gönderildiği ve üretildiği ülkelere uygun olan bir ek beyannamede seçebilirsiniz.

Aşağıda beyan seçenekleri ve gümrük faturasında nasıl göründükleri açıklanmaktadır.

Beyan Açıklama ve Amaç Gümrük faturasında görüldüğü şekliyle beyan
Standart Varsayılan Bu beyan, DHL'in oluşturduğu bütün gümrük faturalarında her zaman yazılıdır:
  • Bütün gönderiler
  • Bütün menşei ve hedef ülkeler
Ben/Biz Bu Faturadaki bilgilerin doğru ve yanlışsız olduğunu ve bu gönderinin içeriğinin yukarıda belirtildiği gibi olduğunu onaylarız.
NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), üç ülke arasındaki tarife bariyerini kaldırmak için tasarlanmış ABD, Kanada ve Meksika arasında bir anlaşmadır. Bu gönderi kapsamındaki öğelerin, NAFTA kapsamında tercihli tarife muamelesi amacıyla Menşe Maddeli Ürünler olarak nitelendirildiğini onaylıyorum.
Tercihli Menşei Tercihli menşe, istenilecek tercihli harç oranlarına izin veren belirli kriterleri yerine getirmiş belirli ülkelerden gelen ürünlere verilir. Ben/Biz bu faturadaki bilgilerin doğru olduğunu ve gönderi içeriğinin yukarıda belirtildiği gibi olduğunu tasdik ediyorum. Bu belgede belirtilen ürünlerin ithalatçısı aksi belirtilmediği taktirde bu ürünlerin tercihli menşeili olduğunu beyan eder.
CITES  CITES, 1975'te yürürlüğe giren hükümetler arasında uluslararası bir anlaşma olan, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Konvansiyonudur. Bazı türlerin ithalat, ihracat ve ticari kazanç için kullanımı CITES iznine bağlıdır. Bu gönderinin Washington Konvansiyonu tarafından korunan herhangi bir hayvan türünün deri parçalarından yapılmadığını tasdik ediyorum.
Tercihli Menşei ve CITES Bu beyan, Tercihli Kaynak ve CITES Bildiriminin bir birleşimidir. Ben/Biz bu faturadaki bilgilerin doğru olduğunu ve gönderi içeriğinin yukarıda belirtildiği gibi olduğunu tasdik ediyorum. Bu belgede yer alan ürünlerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin tercihli menşeli olduğunu beyan eder. Yukarıdaki gönderiye istinaden, bu gönderinin içeriğinin Washington Konvansiyonu tarafından korunan hayvan türlerinin deri parçalarından yapılmadığını beyan ediyorum.
EUR-1 EUR.1 hareket sertifikası (aynı zamanda EUR.1 belgesi veya EUR.1 olarak da bilinir), uluslararası emtia trafiğinde kullanılan bir formdur ve bir ürünün menşeini onaylamak için kullanılır ve eğer uygunsa, AB'nin tercihli ticaret politikaları dahilinde uygun ticaret koşullarından faydalanılır(genellikle tarifeler).Bir gümrük muayenesi sırasında tercihli orandan yararlanmak için, geçerli bir EUR.1 hareket sertifikası, üreticinin malların kaynağını onayladığı yetkili makama (muhtemelen bir gümrük dairesine) teslim edilmelidir. Ben/Biz bu faturadaki bilgilerin doğru olduğunu ve gönderi içeriğinin yukarıda belirtildiği gibi olduğunu tasdik ediyorum. Bu belgede belirtilen ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetkilendirme No ...............(1)) aksi belirtilmediği takdirde bu ürünlerin .......................(2)(3) tercihli menşeili olduğunu beyan eder.
Rusya Deklarasyonu Rusya Federasyonu'na gönderilebilen ürünler gönderilirken kullanılmalıdır. Şirketimiz nakliye ürünlerinin askeri ile ilgili olmadığını veya birden fazla uygulamaya ait mallar olmadığını garanti eder ve Rusya Federasyonu Devlet Kanunlarını, telif hakları ve fikri mülkiyet hakkındaki kanunları ihlal etmediğini. / Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает законодательство РФ «О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности». Под меры нетарифного регулирования не подпадает.

Şirketimiz ihraç edilen malların içeriğinin ihlal, pornografi ve faşizm ile ilgili olmadığını garanti etmektedir.

Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

Şirket yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu beyan eder.

Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе..