Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ticari İşletmede Teslim

Satıcının malları belirli bir yerde (fabrika veya depo gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak malları alıcıya teslim etmesi anlamına gelir. Söz konusu yer satıcıya ait olabilir veya olmayabilir. Teslimatın gerçekleşmesi için satıcının malları herhangi bir toplama aracına yüklemesi veya gümrükleme gereken durumlarda malların ihracatı için gümrükleme işlemleri yapması gerekmez.

FCA
Ücretsiz Taşıyıcı
Satıcının malları alıcıya bu iki yöntemden birini kullanarak teslim etmesi anlamına gelir:
  • Birincisi; alım noktası satcının adresi olarak belirlendiğinde, malların alıcı tarafından organize edilen nakliye araçlarına yüklenerek teslim edilmesi.
  • İkincisi; alım noktası başka bir yer olarak belirlendiğinde malların, satıcının nakliye araçlarına yüklenerek bahsi geçen alım noktasına ulaştırılıp söz konusu nakliye araçlarından boşaltılmaya hazır olması ve taşıyıcının ya da alıcı tarafından belirlenen bir başka kişinin tasarrufuna bırakılarak teslim edilmesi.

Teslimat yeri olarak bu ikisinden hangisi seçilirse, orası, riskin alıcıya geçtiği yeri ve masrafların alıcının hesabına yazılmaya başladığı zamanı belirler.

CPT
Taşıma Ücreti Ödenmiş
Satıcının malları kendi anlaşmalı olduğu taşıyıcıya vererek veya verilmesine aracılık ederek alıcıya teslim etmesi ve böylece riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, bu işlemi, malın fiziki sahipliğini taşıyıcıya, kullanılan taşıma aracına uygun şekilde ve yerde vererek yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra satıcı, malların varış yerine sağlam bir şekilde, veya miktarda ulaşacağını ya da herhangi bir şekilde ulaşıp ulaşmayacağını garanti etmez. Çünkü mallar taşıyıcıya verilmek suretiyle alıcıya teslim edildiğinde, risk satıcıdan alıcıya geçer; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan mutabık kalınan varış noktasına kadar nakliyesi için taşıyıcıyla anlaşma yapmak zorundadır .
CIP
Taşımacılık ve Sigorta Ödenmiş
Satıcının malları kendi anlaşmalı olduğu taşıyıcıya vererek veya verilmesine aracılık ederek alıcıya teslim etmesi ve böylece riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, bu işlemi, malın fiziki sahipliğini taşıyıcıya, kullanılan taşıma aracına uygun şekilde ve yerde vererek yapabilir. Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra satıcı, malların varış yerine sağlam bir şekilde, veya miktarda ulaşacağını ya da herhangi bir şekilde ulaşıp ulaşmayacağını garanti etmez. Çünkü mallar taşıyıcıya verilmek suretiyle alıcıya teslim edildiğinde, risk satıcıdan alıcıya geçer; bununla birlikte satıcı, malların teslimattan mutabık kalınan varış noktasına kadar nakliyesi için taşıyıcıyla anlaşma yapmak zorundadır .
DPU
Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim
Satıcının malları, gelen nakliye aracından boşaltıldıktan sonra belirlenen varış yerinde ya da eğer öyle mutabık kalınmışsa söz konusu yerin içindeki belirli bir noktada alıcının tasarrufuna bıraktığında alıcıya teslim etmiş sayılması ve riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirlenen varış yerine getirilmesi ve boşaltılmasıyla ilgili tüm riskleri üstlenir. Dolayısıyla bu Incoterm kuralında varış noktasına ulaşım ile teslimat aynı şeyi ifade eder. DPU, satıcının malları varış noktasında boşaltmasını gerektiren tek Incoterms kuralıdır. Bu nedenle satıcı, belirlenen yerde boşaltmayı gerçekleştirebilecek konumda olduğundan emin olmalıdır. Taraflar satıcının boşaltma riskini ve maliyetini üstlenmesini istemiyorsa, DPU kuralından kaçınılmalı ve bunun yerine DAP kullanılmalıdır.
DAP
Yerinde teslim
Satıcının malları, belirlenen varış yerinde ya da eğer öyle mutabık kalınmışsa söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktada, gelen nakliye aracından boşaltılmaya hazır bir şekilde alıcının tasarrufuna bıraktığında alıcıya teslim etmiş sayılması ve riski alıcıya devretmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirlenen varış yerine ya da söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Dolayısıyla bu Incoterms kuralında varış noktasına ulaşmak ile teslimat aynı şeyi ifade eder.
DDP
Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim
Satıcının malları, ithalat için gümrük işlemleri yapılmış olarak gelen nakliye aracında, boşaltmaya hazır, belirlenen varış yerinde veya eğer öyle mutabık kalınmışsa söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktada alcının tasarrufuna bırakıldığında alıcıya teslim etmiş sayılması anlamına gelir. Satıcı, malların belirlenen varış yerine ya da söz konusu yerin içindeki önceden kararlaştırılan noktaya getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir. Dolayısıyla bu Incoterms kuralında varış noktasına ulaşmak ile teslimat aynı şeyi ifade eder.
Bu kategoride dört terim vardır:
  • FAS (Gemi Yanında Teslim)
  • FOB (Gemi Bordasında Teslim)
  • CFR (Mal Bedeli ve Taşıma)
  • CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma)
Bu terimler, DHL Express ile gönderi gönderirken gerekli olmadıklarından, bilgileriniz için listelenmiştir.