DHL Express Умови перевезення

("Умови")

Замовляючи послуги DHL, Ви, виступаючи в якості «Вантажовідправника», від свого імені та від імені одержувача Вантажу («Вантажоодержувача») і від імені будь-яких інших осіб, зацікавлених в доставці Вантажу, погоджуєтеся на застосування цих Положень та Умов.

«Вантаж» означає всі відправлення документального та недокументального характеру, які перевозяться за однією транспортною накладною, будь-яким обраним DHL способом перевезення, в тому числі авіаційним, автомобільним та іншим видом транспорту. «Транспортна накладна» означає будь-який ідентифікатор Вантажу або документ, що виготовляється автоматизованими системами DHL або Вантажовідправника, такі як ярлик, штрихкод, накладна або транспортна накладна, а також будь-яку електронну версію таких ідентифікаторів. Транспортування будь-якого Вантажу здійснюється на умовах обмеженої відповідальності, як зазначено далі. Якщо Вантажовідправник вимагає більшого захисту, тоді страхування може бути оформлено за додаткові кошти. (Додаткові відомості наведено нижче). DHL означає будь-якого учасника мережі DHL Express Network.

DHL має право виконувати від імені Вантажовідправника або Вантажо-одержувача наступне в рамках надання послуг : (1) оформляти будь-які документи, вносити зміни до кодів продуктів або послуг та сплачувати будь-які мита, податки чи інші обов’язкові платежі, сплата яких вимагається згідно з чинним законодавством та нормативними правилами (надалі – «Митні збори»), (2) діяти як дійсний та законний представник Вантажовідправника або Вантажоодержувача або призначати митного брокера для здійснення експортного контролю та митного оформлення Вантажів та (3) перенаправляти Вантаж митному брокеру Вантажоодержувача або на іншу адресу згідно з розпорядженням осіб, які, на компетентну думку DHL, мають достатні повноваження розпоряджатись Вантажем. Вантажовідправник або Вантажоодержувач повинні надавати DHL будь-які додаткові дозволи, що вимагаються згідно з чинним законодавством для здійснення DHL митного оформлення Вантажу.
Вантаж не приймається до перевезення, якщо:
 • містить вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухівку, вибухові пристрої або їх випробувальні зразки, пневматичну зброю, копію або імітацію вогнепальної зброї; контрафактні товари; готівку; злитки (будь-якого дорогоцінного металу); живих тварин, заборонені частини або рештки тварин (наприклад, слонову кістку); людські останки або прах, необроблене дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння; коноплю або її похідні; заборонені товари, такі як наркотики або інші наркотичні речовини;
 • належить до категорії небезпечних матеріалів, речовин, заборонених або обмежених для транспортування правилами ADR (Європейської угоди про міжнародне автоперевезення небезпечних вантажів) або IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту), ICAO (Міжнародної організації цивільного авіатранспорту) або іншими організаціями (надалі – «Небезпечні Вантажі»);
 • Вантаж містить інші вкладення, які DHL не може перевозити безпечно та законно;
 • неправильно вказана адреса або невідповідне маркування , або упаковка має дефекти або не є достатньою для забезпечення належного безпечного транспортування за звичайних умов;
 • Вантажовідправник, Вантажоодержувач або будь-яка інша особа, яка безпосередньо чи опосередковано має стосунок до Вантажу, перебуває у будь-яких чинних санкційних списках як особа, ведення справ з якою обмежено.

Вантажі не доставляються на адресу поштових скриньок або на поштові індекси. Вантажі доставляються на адресу Вантажоодержувача, вказану Вантажовідправником, але не обов’язково особисто вказаному Вантажоодержувачу. Доставка Вантажів, адресованих у центральну зону отримання, здійснюється саме в цю зону.

DHL може повідомити Вантажоодержувача про майбутню або пропущену доставку. Вантажоодержувачу можуть бути запропоновані альтернативні варіанти доставки, наприклад, доставка в інший день, доставка без підпису, перенаправлення на іншу адресу або отримання Вантажу самостійно у пункті обслуговування клієнтів DHL.

У разі, якщо Вантаж не може бути прийнятий до перевезення згідно з умовами, як зазначено у Розділі 2, або занижено його митну вартість, або Вантажоодержувач не може бути ідентифікований, або відмовляється від доставки чи сплати митних або інших пов’язаних з цим Вантажем платежів, DHL докладатиме розумних зусиль для повернення Вантажу Вантажовідправнику за рахунок останнього. Якщо Вантаж неможливо повернути Вантажовідправнику, він надходить у розпорядження DHL і може бути випущений у вільний обіг, відчужений, утилізований або проданий без будь-якої відповідальності перед Вантажовідправником або іншими особами. DHL має право знищити будь-який Вантаж у разі, якщо DHL не може за чинним законодавством або на вимогу правоохоронних органів повернути цей вантаж повністю чи частково Ватажовідправнику, а також будь-який вантаж, який є небезпечним.

З метою забезпечення безпеки, охорони, митного оформлення та на виконання інших регуляторних вимог «DHL» має право відкрити і оглянути Вантаж без повідомлення Відправника.

DHL здійснює розрахунок оплати за перевезення, виходячи з найбільшого значення фактичної або об’ємної ваги кожного вантажного місця, причому будь-яке вантажне місце може повторно зважуватись і обмірятись для підтвердження такого розрахунку.

Оплата належних мита та інших платежів як зазначено на веб сайті DHL в країні призначення може вимагатися від Вантажоодержувача перед доставкою.

У разі, коли DHL використовує свій кредит у митних органах або сплачує мито від імені Вантажоодержувача, включається також вартість послуги. Відправник повинен сплатити або відшкодувати DHL усі сплачені мита та інші платежі за послуги, що надаються DHL, або понесені DHL витрати від імені Вантажовідправника чи Вантажоодержувача, якщо Вантажоодержувач не здійснить таку оплату.

6.1. Відповідальність «DHL» щодо будь-якого Вантажу, перевезення якого здійснюється авіаційним транспортом (включаючи допоміжне перевезення автотранспортом або зупинки на маршруті) обмежена згідно Монреальської або Варшавської конвенції, або, при незастосуванні вказаних конвенцій, меншою з наступних сум: (i) поточна ринкова або оголошена вартість, або (ii) 22 спеціальних прав запозичення за кілограм (приблизно 30,00 дол. США за кілограм). Такі обмеження також застосовуються до всіх інших видів вантажоперевезень, з тим винятком, що у разі перевезення Вантажів автотранспортом діють обмеження, наведені нижче.

У разі міжнародного перевезення Вантажів автомобільним транспортом відповідальність «DHL» обмежується або вважається обмеженою умовами Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (КДПВ) у розмірі меншої з наступних сум: (i) поточна ринкова або оголошена вартість, або (ii) 8,33 спеціальних прав запозичення за кілограм (приблизно 11,00 дол. США за кілограм). Такі ліміти також застосовуються до внутрішніх автомобільних перевезень за відсутності інших обов’язкових або менших лімітів відповідальності, у відповідності до чинного внутрішнього законодавства у сфері транспорту.

Якщо Вантажовідправник вважатиме вищенаведені граничні суми виплат недостатніми, він повинен окремо оголосити вартість вантажу і заявити про необхідність його страхування відповідно до положень Розділу 8 (Страхування Вантажу), або самостійно подбати про страхування Вантажу.

Відповідальність «DHL» чітко обмежується виключно реальною прямою шкодою або збитками, що завдані Вантажу і не може перевищувати граничних значень з розрахунку за кілограм ваги Вантажу згідно даного Розділу 6. Виключається відповідальність «DHL» за інші збитки або шкоду, в тому числі, зокрема, за упущену вигоду, процентний дохід та ділову перспективу, незалежно від того, чи є така шкода або збитки особливими або непрямими, навіть у випадках, коли «DHL» було повідомлено про ризик виникнення такої шкоди або збитків.

6.2 «DHL» буде докладати всіх розумних зусиль для доставки Вантажу згідно звичайного графіку доставки «DHL», проте такий графік не є обов'язковим і не входить до складу договору. «DHL» не несе відповідальності за шкоду або збитки, викликані затримкою, однак по відношенню до певних Вантажів Вантажовідправник має право вимагати обмежену компенсацію за затримку згідно з умовами Гарантії повернення коштів, з якими можна ознайомитися на інтернет сайті «DHL» за адресою: www.dhl.com або звернувшись до відділу обслуговування клієнтів «DHL».

Усі претензії мають надаватися компанії «DHL» виключно в письмовій формі протягом тридцяти (30) днів з моменту прийняття Вантажу до перевезення. В іншому разі «DHL» не несе жодної відповідальності по претензіям. Стосовно одного Вантажу може бути подана лише одна претензія, її врегулювання є повним та остаточним врегулюванням всіх вимог про відшкодування шкоди та збитків стосовно такого Вантажу.
DHL може організувати страхування Вантажу на випадок його втрати чи фізичного пошкодження, що покриває повну вартість товару, за умови, що Вантажовідправник надасть DHL письмове розпорядження, у тому числі шляхом заповнення розділу транспортної накладної про страхування або через автоматизовану систему DHL та оплатить відповідну страхову премію. Страхування вантажів не покриває непрямі збитки або втрати або збитки чи втрати, спричинені затримкою в доставці.
DHL не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що спричинені обставинами, які знаходяться поза межами контролю DHL. Зазначені обставини, крім іншого, включають: негативний вплив електричних або магнітних полів на електронні або фотографічні зображення, дані або записи, або їх стирання, будь-які дефекти чи характеристики, обумовлені характером Вантажу, навіть якщо про них було повідомлено DHL, будь-які дії або бездіяльність осіб, які не є співробітниками або підрядниками DHL, а саме: Вантажовідправника, Вантажоодержувача, третьої сторони, митних органів або інших державних посадових осіб; кібератаки третіх сторін чи інші загрози, пов’язані з інформаційною безпекою; «Форс-мажорні обставини» - наприклад: землетрус, циклон, ураган, повінь, туман, війна, авіакатастрофа, ембарго, заколот, епідемія, пандемія, масові заворушення чи виробничі конфлікти.
Вантажовідправник гарантує недопущення будь-якої шкоди DHL та її директорам, посадовим особам, співробітникам і посередникам та зобов'язується відшкодувати DHL будь-які збитки або шкоду, що зумовлені недотриманням Вантажовідправником таких гарантій та заяв:
 • Вантаж є прийнятним для перевезення згідно Розділу 2 цих Положень та Умов;
 • Вантаж був підготовлений до перевезення в безпечному місці надійним персоналом, були вжиті заходи захисту Вантажу від несанкціонованого доступу під час підготовки, зберігання і перевезення Вантажу до місця його прийому «DHL»;
 • Вантажовідправник виконав вимоги чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо експортного контролю, санкцій, митного законодавства або інших чинних нормативних вимог та обмежень, що стосуються імпорту, експорту, перевезення чи передачі товарів;
 • Вантажовідправник заявив DHL про наявність у Вантажі будь-яких товарів подвійного або військового призначення, які потребують наявності державних дозволів;
 • Вантажовідправник надав усю інформацію, дозволи, ліцензії чи інші державні висновки та документи, відповідно до чинного законодавства або за запитом DHL, і вся така інформація, дозволи, ліцензії чи інші державні висновки та документи, надані Вантажовідправником або його представниками, є правдивими, повними і точними, включаючи вартість та опис товару та інформацію про Вантажовідправника та Вантажоодержувача;
 • надаючи DHL персональні дані, Вантажовідправник дотримується усіх своїх правових зобов’язань щодо обробки цих даних та обміну ними, включаючи інформування осіб, яких це стосується, про те, що їх персональні дані, включаючи адресу електронної пошти та номер мобільного телефону Вантажоодержувача, є необхідними для перевезення, митного оформлення та доставки.
Вантажовідправник погоджується з будь-яким маршрутом прямування і відхиленнями від нього, в тому числі з можливістю проходження Вантажу через проміжні розподільчі центри.
Будь-який спір, що виникає з даних Положень та Умов, або в будь-який спосіб, пов'язаний з ними, підпадає під невиключну юрисдикцію судів у країні відправлення Вантажу та регулюється законодавством цієї країни, при цьому Вантажовідправник беззаперечно визнає таку юрисдикцію, якщо це не суперечить чинному законодавству.
Недійсність чи неможливість виконання будь-якого положення ніяк не впливає на будь-яку іншу частину даних Положень та Умов.
Активний Вересень 1, 2021
Повернутися в початок