Wat zijn heffingen en belastingen?

Bij het vervoer van goederen over internationale grenzen zijn zendingen onderworpen aan heffingen en belastingen die worden bepaald door de douane van het land van bestemming, afhankelijk van de waarde, oorsprong en het type goederen.

Heffingen en belastingen - gids voor de verzender

Als u internationaal verzendt, is het belangrijk om de invoerrechten en belastingen te begrijpen en te weten dat deze van toepassing kunnen zijn op uw zending.
Alle soorten zendingen (inclusief geschenken, stalen en goederen voor reparatie) doorlopen een inklaringsproces zoals bepaald door de douanevoorschriften in het land van bestemming. De zending wordt ingeklaard op basis van het soort goederen, het land van herkomst, de waarde en de hoeveelheid. Douaneplichtige zendingen zijn onderhevig aan douanerechten, namelijk een tarief of belasting geheven op goederen die over internationale grenzen worden verzonden.
De berekening van de invoerrechten hangt in de meeste landen af ​​van de belastbare waarde van een belastbare zending. Ten behoeve van deze berekening krijgen douaneplichtige goederen een classificatiecode die bekend staat als de geharmoniseerde systeemcode, die het toepasselijke recht bepaalt. Dit systeem is een multifunctionele internationale productnomenclatuur die is ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie en die zich blijft ontwikkelen.
De betaling van invoerrechten, belastingen en andere fiscale heffingen is doorgaans de verantwoordelijkheid van de ontvanger, hoewel DHL Express DHL-accounthouders wel de mogelijkheid biedt om ervoor te betalen.
In dit geval brengt DHL de klanten na aflevering van de zending de invoerrechten en belastingen in rekening die we namens hen op de bestemming hebben betaald, plus een kleine administratieve vergoeding.
Goederen worden belast wanneer zij over een politieke grens worden vervoerd (hoewel wereldwijd een aantal vrije handelszones bestaan). Belastingen houden meestal verband met protectionisme, het economisch beleid gericht op de bescherming van de eigen markt tegen concurrerende invoer uit andere landen.
Belastingen worden meestal op de ingevoerde goederen geheven maar kunnen soms ook op de uitgevoerde goederen worden geheven.

Heffingen en belastingen - gids voor de ontvanger

U heeft een zending ontvangen en wilt te weten wat uw verplichtingen zijn over de betaling van heffingen en belastingen.
Er kunnen douanerechten en belastingen in rekening worden gebracht voor online gekochte producten omdat:
  • Rechten en belastingen zijn mogelijk niet inbegrepen in de prijs van de goederen die je online koopt en zijn daarom mogelijk niet inbegrepen in de totale verzendkosten die je aan de online winkelier betaalt. Controleer op de websites van retailers of de aankoopprijzen al inclusief invoerrechten en belastingen zijn.
  • Wanneer je goederen online koopt, is het mogelijk dat sommige of al deze goederen niet afkomstig zijn uit het land waarin je woont en daarom zijn ze onderworpen aan douanerechten en/of belastingen, het is een tarief of belasting die wordt geheven op goederen wanneer ze over internationale grenzen worden vervoerd.
  • Wanneer goederen niet binnenlands (binnen jouw land) of binnen een enkele douane-unie, zoals de Europese Unie, worden verzonden, ben je aansprakelijk voor het betalen van alle inkomende rechten, belastingen en andere fiscale heffingen die jouw lokale douane gepast acht en zoals vereist binnen de wettelijk kader in het land van invoer.
  • Om ervoor te zorgen dat de DHL-koerier jouw goederen binnen de kortst mogelijke tijd na binnenkomst in uw land of douane-unie kan afleveren, betaalt DHL de douane namens jou voor alle rechten en belastingen die op de goederen verschuldigd zijn (en brengt deze in rekening).
  • DHL zal je doorgaans op de hoogte stellen van de betaling van invoerrechten en belastingen (aan DHL), zoals het verzenden van een link om online te betalen. Een snelle online betaling zorgt voor een vlotte levering van jouw zending.
  • Wat er eventueel moet worden betaald hangt af van waar de goederen vandaan komen, het soort goederen, hun transactiewaarde, het gewicht van het pakket, en andere kosten waarvan de douane bepaalt dat ze moeten worden toegevoegd aan de waarde van jouw zending voor dergelijke berekeningen.
Wanneer u goederen online koopt, moet u altijd checken of ze worden verzonden:
  • Vanaf uw thuisland
  • Vanaf een ander land
  • 3e land (buiten het land van jouw douane-unie)
  • Opmerking: Merk op dat voor goederen met een commercieel oogmerk, andere regels gelden
Onder geschenk wordt verstaan een item dat een particulier direct aan een andere particulier zendt en waarop geen invoerrechten verschuldigd zijn, voor zover de waarde ervan onder de lokale drempels ligt.
Het bestellen en betalen van goederen die afkomstig zijn van buiten jouw land of douanegebied voor verzending naar een ander persoon dan de koper, voldoet niet aan de douanedefinitie van een geschenk.
Meer Over Invoerrechten en BTW
Terug naar boven