Voedsel importeren naar de VS

FDA-richtlijnen voor de verzending van voedingsmiddelen naar de VS

Bij de verzending van voedingsmiddelen naar de VS kunt u zelf de inklaring en aflevering bespoedigen. DHL helpt u inzicht te krijgen in de laatste voorschriften van de FDA (Food & Drug Administration) en de Amerikaanse douane.
Voorbeelden van goederen die de FDA als voedingsmiddelen beschouwt:
 • Voedingssupplementen en voedingsingrediënten
 • Dranken, waaronder alcoholische dranken en mineraalwater
 • Groente en fruit
 • Vis en schaal- en schelpdieren
 • Zuivelproducten en eieren
 • Onbewerkte landbouwproducten voor gebruik als voedingsmiddelen of als ingrediënten van voedingsmiddelen
 • Ingeblikt voedsel en diepvriesvoedsel
 • Levende, voor de voedselproductie bestemde dieren
 • Bakkerswaren, snacks, snoepwaren en kauwgom
 • Diervoeders en voedsel voor huisdieren
De vooraankondiging geldt niet voor de volgende goederen:
 • Vleesproducten, pluimveeproducten en eierproducten die vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (U.S. Department of Agriculture, afgekort tot "USDA") en aan de regels en voorschriften van de USDA voldoen.
 • Voedingsmiddelen die door een persoon in zijn/haar eigen woning zijn bereid en door hem/haar als privégeschenk (dat wil zeggen niet voor handelsdoeleinden) worden verzonden naar een andere persoon in de Verenigde Staten. De FDA heeft onlangs de vrijstellingen verruimd (of een handhavingsbevoegdheid goedgekeurd), zodat nu ook alle persoonlijke zendingen van voedingsmiddelen zijn vrijgesteld. Dit zijn zendingen die voor niet-commerciële doeleinden door een persoon naar een andere persoon worden verstuurd.
Voorbeelden zijn:
 • Voedingsmiddelen in huishoudelijke goederen, daaronder begrepen militaire, burgerlijke en diplomatieke leveringen en leveringen van overheidsinstanties;
 • Voedingsmiddelen die door een reiziger zijn aangeschaft en door hem/haar per post of via een expediteur worden verzonden naar zijn/haar eigen adres in de Verenigde Staten;
 • Geschenken die in een commerciële vestiging zijn aangeschaft en door de koper (niet de commerciële vestiging) worden verzonden;
 • Voedingsmiddelen in diplomatieke zendingen.
Opmerking: hieronder vallen geen zendingen die van een detailhandelaar of distributeur naar een persoon worden gestuurd. Voor dergelijke zendingen is wel een vooraankondiging nodig. (Zie ook "Geschenkmanden" hierna.)
De FDA heeft de exclusieve bevoegdheid om te bepalen welke goederen onder de voorschriften vallen. Nadere bijzonderheden kunt u vinden op de website van de FDA
Alle bedrijven die voedingsmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie in de Verenigde Staten produceren, verwerken, verpakken of opslaan, moeten zich registreren bij de FDA.
DHL Express USA Inc kan voor afzonderlijke zendingen een vooraankondiging indienen (zie deel 4 hierna), maar biedt geen registratiediensten aan. Klanten kunnen zich rechtstreeks bij de FDA registreren op de website van de FDA.
Op het moment van de pick-up vraagt DHL om een bevestigingsnummer van de vooraankondiging of om de vereiste gegevens om een aanvraag voor een vooraankondiging te kunnen indienen.
De FDA staat importeurs van voedingsmiddelen toe om de aanvraag voor de vooraankondiging rechtstreeks in te dienen. De aanvraag moet elektronisch worden ingediend via de website van de FDA.
Het formulier "Required Information for FDA Prior Notice Submission" (Vereiste gegevens voor de indiening van een vooraankondiging bij de FDA) moet worden ingevuld en bij de verzenddocumenten worden gevoegd om ervoor te zorgen dat alle vereiste gegevens voorhanden zijn.
Naast de normale factuurgegevens moeten de volgende gegevens op de vrachtbrief worden vermeld en beschikbaar zijn op het moment dat de zending wordt afgehaald:
 • Aanduiding van elk levensmiddel, met vermelding van de gebruikelijke naam of marktnaam, de hoeveelheid beschreven volgens de kleinste verpakkingsafmetingen en het partij- of codenummer of andere identificatiekenmerken.
 • Om een vooraankondiging naar behoren te kunnen indienen, heeft DHL van elk verzonden levensmiddel een beschrijving in het Engels nodig. (Vermelding van de FDA-productcode (indien bekend) versnelt het proces. FDA-productcodes zijn op te vragen op de website van de FDA.
 • Volledige naam en adresgegevens, plus het FDA-registratienummer (indien beschikbaar) van de fabrikant of teler
 • Land van herkomst
 • Volledige naam en adresgegevens, plus het FDA-registratienummer (indien beschikbaar) van de verzender
 • Volledige naam en adresgegevens, plus het FDA-registratienummer (indien beschikbaar) van de importeur, koper of uiteindelijke ontvanger
Het formulier "Required Information for FDA Prior Notice Submission" (Vereiste gegevens voor de indiening van een vooraankondiging bij de FDA) moet worden ingevuld en bij de verzenddocumenten worden gevoegd om ervoor te zorgen dat alle vereiste gegevens voorhanden zijn.
Let op: Voor elk voedingsmiddel is een aparte vooraankondiging vereist wanneer een van de bovenstaande items afwijkt of verandert. Dit geldt ook voor wijzigingen in de omvang of het soort verpakking of container.
DHL heeft een kopie van de bevestiging van de vooraankondiging nodig. Deze kopie moet bij de zending worden gevoegd. Het bevestigingsnummer moet ook duidelijk op de verzendfactuur worden vermeld. Op de DHL-air waybill moet "Food or Foodstuff" (levensmiddel of voedingsmiddel) worden vermeld.
Voedingsmiddelen die zonder juiste vooraankondiging worden geïmporteerd of voor invoer worden aangeboden, kunnen worden geweigerd en in de haven of in een opslagplaats worden vastgehouden. De medewerkers van de FDA krijgen handhavingsrichtlijnen aangereikt met daarin de FDA-bepalingen inzake verboden, vervolging, inbeslagname, vernietiging, boetes en straffen die verband houden met het niet tijdig en volledig indienen van een vooraankondiging.
De Amerikaanse "Public Health Security and Bio-terrorism Preparedness and Response Act of 2002" (ook wel de Bioterrorismewet of "BTA" genoemd) omvat bepalingen die zijn bedoeld om de Verenigde Staten te beschermen tegen bioterroristische dreigingen voor de voedselvoorraad, waaronder voedingsmiddelen van buitenlandse oorsprong.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Als gevolg daarvan kan de Amerikaanse douane alle zendingen die niet aan alle vereisten voldoen, retourneren of negeren. De Amerikaanse overheid legt alle boetes/sancties ten uitvoer die voor niet-naleving worden aangegeven.
 • Registratie van bedrijven: de FDA (Food & Drug Administration) eist dat binnenlandse en buitenlandse bedrijven die voedingsmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie in de Verenigde Staten produceren, verwerken, verpakken of opslaan, zich registreren bij de FDA. In de VS gevestigde boerderijen, bedrijven in de detailhandel, restaurants, alsook voedingsinstellingen zonder winstoogmerk waar etenswaar wordt bereid voor, of rechtstreeks wordt geserveerd aan, consumenten, zijn vrijgesteld van deze vereisten.
 • Vooraankondiging van de invoer van voedingsmiddelen: de FDA eist dat Amerikaanse kopers of Amerikaanse importeurs of hun agenten de FDA van tevoren in kennis stellen van de invoer van voedingsmiddelen. Deze vooraankondiging (of "prior notice") moet minimaal vier uur vóór de aankomst van de vlucht, maar maximaal vijf dagen vóór de aankomst van de zending worden gedaan.
Deze wet omvat twee belangrijke bepalingen die gevolgen hebben voor klanten van DHL Express:
Deze verplichte registratie en vooraankondiging zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de handelsgemeenschap. Dit document is bedoeld om een overzicht te geven van de bepalingen die gevolgen kunnen hebben voor u als klant van DHL Express.
Als u vragen heeft over deze wijziging, kunt u altijd contact opnemen met uw lokale DHL-vestiging. Daarnaast vindt u hierbij een lijst met vragen en antwoorden die tevens nuttig kunnen zijn.
Terug naar boven