Algemene Vervoersvoorwaarden

DHL EXPRESS ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (“Algemene Voorwaarden”)

BELANGRIJKE MEDEDELING

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van DHL, aanvaardt u, als “Afzender”, namens uzelf en namens de ontvanger van de Zending (“Ontvanger”) en namens alle belanghebbenden bij de Zending dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
“Zending” betekent alle documenten of pakketten die onder één vrachtbrief vervoerd worden en die op een door DHL te bepalen wijze kunnen worden vervoerd, daaronder begrepen per vliegtuig, over de weg of via welke andere vorm van vervoer dan ook. Onder “Vrachtbrief” wordt mede verstaan elk door DHL gebruikt middel om de Zending te identificeren of elk, al dan niet door de Afzender, aangemaakt document door middel van de geautomatiseerde systemen van DHL, zoals een label, barcode, vrachtbrief of vervoersdocument. Elke Zending wordt vervoerd op basis van een beperkte aansprakelijkheid als nader in deze Algemene Voorwaarden neergelegd. Indien de Afzender deze beperkte aansprakelijkheid ontoereikend vindt, kan tegen meerkosten een verzekering worden geregeld. (Nadere informatie vindt u onderstaand). “DHL” betekent elke lid van het DHL Express Network.

Maart 6, 2020

DHL EXPRESS GELDTERUGGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BELANGRIJKE MEDEDELING

DHL zal, op verzoek van de klant en overeenkomstig onderstaande bepalingen, een creditering of een terugbetaling toepassen van de toeslag voor een DHL Express-zending, die later werd geleverd dan de aflevertermijn waartoe DHL zich heeft verbonden.

Geldig vanaf 1 Juli 2017
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van DHL.