Create and Edit Field Guidelines

Указания за полето


Номерата на полетата съответстват на колоните от файла Ви 

Вашият файл трябва да се изготви в съответствие с нашите указания:

  • Задължителен трябва да се осигури за всеки контакт
  • Препоръчван – Необходими са пълни подробности на адреса по време на процеса на експедиция
  • По избор – полетата може да се оставят празни, но ще Ви помогне да спестите време при създаване на пратка

Поле Изисква се допълнително Максимален брой знаци  Формáт Описание и съвети Пример
Име Изискван 35

буквено-цифрени

символи

Собствено и фамилно име
(не слагайте разделители между имената)
Джон Смит
Фирма Изискван 88

буквено-цифрени

символи

Име на фирмата
(ако няма име на фирма, въведете отново собственото и фамилното име на лицето за контакти)
DHL Express
Псевдоним По желание 135 буквено-цифрен Вашето уникално име, което ще Ви улесни да разграничите дублиращите се имена и няколко локации във вашата Книга за адреси Джон от DHL
имейл адрес 1 Изискван 45

буквено-цифрени

символи

Формат: name@email.com jsmith@
companymail.com
имейл адрес 2 По желание 45

буквено-цифрени

символи

Формат: name@email.com jsmith@
personalmail.com
имейл адрес 3 По желание 45

буквено-цифрени

символи

Формат: name@email.com assistant@
companymail.com
имейл адрес 4 По желание 45

буквено-цифрени

символи

Формат: name@email.com warehouse@
othercompany.com
имейл адрес 5 По желание 45

буквено-цифрени

символи

Формат: name@email.com  
Вид телефон Изискван 1 буква M - мобилен H - начало,
O - офис 
M
Телефонен номер Код на държавата Изискван 6 Числов(и) Телефонен код на държавата
(без нулата отпред)
44
Телефонен номер Изискван 70 Числов(и) Само числа, без интервали или пунктуация
(без нулата отпред)
5553239000
Разширение По желание 5 Числов(и) Само числа, без интервали или пунктуация 37
Факс По желание 70 Числов(и) Само числа, без интервали или пунктуация
(без нулата отпред)
2088188888
ДДС/Данъчен номер По желание 35 буквено-цифрен Идентификатор на държава, използван за митнически цели VAT123
Псевдоним 2 По желание 135 буквено-цифрен Допълнителен уникален идентификатор, който ще Ви улесни да разграничите дублиращите се имена от няколко локации Джон, Главен счетоводител
EORI номер По желание 35 буквено-цифрен Данъчен идентификационен номер EORI123
Вид данък CNPJ/CPF По желание 35 буква Вид данъчна идентификация  
Данъчен номер по CNPJ/CPF По желание 35 буквено-цифрен Данъчен идентификационен номер  
IE/RG По желание 35 буквено-цифрен Данъчен идентификационен номер  
Държава По желание 45 буква Име на държавата Великобритания
Код на държавата Изискван 2 буква Двубуквен код на държавата по ISO GB
Адрес 1 Изискван 45 буквено-цифрен Адресна линия 1 3333 N Main St
Адрес 2 По желание 45 буквено-цифрен Адресна линия 2 101
Адрес 3 По желание 45 буквено-цифрен Адресна линия 3  
ZIP / Пощенски код

Препоръчва се

35 буквено-цифрен Ако държавата има пощенски кодове, тази информация трябва да се показва  TW4 6JS
Град Изискван 45 буквено-цифрен Име на града Hounslow
Предградие

Препоръчва се

45 буква Ако държавата изисква посочване на предградия, тази информация трябва да се посочи Англия
Държава/провинция По желание 35 буква Ако държавата изисква посочване на име на щата, посочете тази информация  
Код на държавата/провинцията

Препоръчва се

2 буквено-цифрен Ако държавата изисква код на щата, тази информация трябва да се показва: например Калифорния CA
Клиентски номер – за пратки По желание 9 буквено-цифрен Сметка, която трябва да се зареди по подразбиране 123456789
Клиентски номер – Транспортните разходи да се фактурират на По желание 9 буквено-цифрен Сметка, която трябва да се зареди по подразбиране 123456789
Клиентски номер – Мита и такси за сметка на По желание 9 буквено-цифрен Сметка, която трябва да се зареди по подразбиране 123456789
Клиентски номер – Мита за сметка на По желание 9 буквено-цифрен Сметка, която трябва да се зареди по подразбиране 123456789
Клиентски номер – Такси за сметка на По желание 9 буквено-цифрен Сметка, която трябва да се зареди по подразбиране 123456789
Митнически условия По желание 3 буква Известни също като Incoterms DAP
Забележки По желание 255 буквено-цифрен Добавете бележки относно този контакт - като специални изисквания и предпочитания за доставката (видими само за Вас в Тази клиентски номер е само като образец. Всички поръчки трябва да се изпращат от различен клиентски номер.
Референция 1 По желание 35

буквено-цифрени

символи

Забележката да се отпечата върху етикета на пратката и фактурата Само за образец - не е за ползване
Референция 2 По желание 35

буквено-цифрени

символи

Допълнителна референция (не се вижда върху документите на пратката); Вижда се само когато разглеждате детайлите на пратката в Фабричен № 49 
Референция 3 По желание 35

буквено-цифрени

символи

Допълнителна референция (не се вижда върху документите на пратката); Вижда се само когато разглеждате детайлите на пратката в Доставка само в края на деня
Референция 4 По желание 35

буквено-цифрени

символи

Допълнителна референция (не се вижда върху документите на пратката); Вижда се само когато разглеждате детайлите на пратката в